Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Teoman Sözleri

Herkes, dedi, merak içinde; ölümden sonra hayat var m? diye. Bo?una dü?ünürler sanki, hayat varm?? gibi ölümden önce.

Ve k?skançl?k bu zay?fl?k an?mda, bir a?k?n komas?nda k?skançl?k akt???nda durmaks?z?n damarlar?mda, sen ilac?ms?n; susuz yuttu?um, bir türlü gitmeyen ne yapsam da bo?az?mdan.

Ko?ma yorulduysan, anaforda bo?ulduysan, sen de korkuyorsan yaln?zl?ktan.

Çok dü?ündüm kaçay?m diye ama dedim, Ne zaman anla?m?? ki kalple beyin.

Bak çok gevezeysem hadi kapat çenemi. Sözcükler ne ki duygular yan?nda.

Bir karamel tad?ysa dünya senin a?z?nda; gittikçe azalan her nefes ald???nda.

Yapraklar yata??n olsun, k?rlang?çlar arkada?lar?n, y?ld?zlar yorgan?n olsun hem zaten gökte i?siz güçsüz duruyorlar.

Kay?p bir bavul gibiyim havaalan?nda. Ya da bo? bir yüzme havuzu sonbaharda.

Çok mu ay?p hala mutluluk istemek? Neyse..zaten hiç halim yok...

?stanbul bugün yorgun, üzgün ve ya?lanm??. Biraz kilo alm??, a?lam?? yine. Rimelleri ak?yor.

Sen geçerken sahilden sessizce, gemiler kalkar yüre?imden gizlice.

Yüre?imi bir gün yollara atarsam, bir gün nehir yataklar?na dolarsam, korkar?m suyumun ço?u senden yana akacak.

Tek ba??na dans ederken mutsuzluktan sarho?mu?.

Benden sana son kalan; bir küçük resim ?imdi. Cevap veremez ama a?lar yaln?zl???na.

Sözlerini unutmu? en sevdi?i ?ark?n?n, bakm?? ne geçmi? geçmi?, ne gelecek gelecekmi?.

Güzel vücutlar bo? suratlar, benimse yenmi? t?rnaklar?m titrek ellerim var.

Nokta konmu?, bitmi? en güzel hikayem.

Nas?l oluyor vakit bir türlü geçmezken, günler hayatla geçiyor.

?ki villam olaca??na, bir filmim olsun...

Her maske bir?ey söyler; nefretler, sevgiler.

A?k k?r?nt?s?yla doymaktansa, aç kal?r?m bu hayatta.

Hayat bir yar??, bir meydan sava?? bir kavga; sak?n yara alma.

Sokakta çok s?k rastlayaca??m?z, hafif kilolu, sempatik bir k?zca??z. (Pink ile ilgili yorumu)

Bir yaz günü, bir yaz günü hiç bu kadar ü?üdün mü? Rüzgar gülü rüzgar gülü hiç ölümü dü?ündün mü?

Sokaklarda sapsar? yapraklar, mazgallarda ya?murlar. Hangi kentte bu denli ac? var, ba?ka nerde ?stanbul kadar.

#1278

 
© 2015
AŞK