Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Terbiye Sözleri

Bir çocu?u terbiye ederken ilk dü?üncem; onun namuslu bir adam olmas?d?r. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir. Diderot

Çocuk terbiyesinde, çal??malar?n?za onlar? tan?makla ba?lay?n?z. J. J. Rousseau

Çocuklar? iyi ve do?ru terbiye etmek için, terbiye meselesini çocuksuz kimselere sormak laz?m. Richard Hugo

Erke?in de, kad?n?n da terbiyesi, birbiriyle münaka?a ettikleri zaman belli olur. Bernard Shaw

Hiçbir baba, çocu?una güzel bir terbiyeden daha iyi miras b?rakmaz. Hadis-i ?erif

Heykelt?ra?l?k, bir ta? y???n? için ne ise, terbiye de insan için odur. Adisson

Terbiye ana kuca??ndan ba?lar; her söylenilen kelime, çocu?un ?ahsiyetine konan bir tu?lad?r. Nam?k Kemal

Terbiye, iyiyi, büyü?ü ve güzeli sevmektir. Ernest Renan

Terbiye s?n?rlar?ndan d??ar?ya ç?kan, bir daha içeri giremez. Boileau

Terbiyedir ki; bir milleti ya hür, müstakil, ?anl? yüksek bir topluluk halinde ya?at?r, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Atatürk

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geli?tirmektir. Eflatun

Terbiyenin s?rr? çocu?a sayg? ile ba?lar. Emerson

Terbiyeyle olabilecek ?eyi kanunla yapmaya çal??mamal?. Montesquieu

#1167

 
© 2015
AŞK