Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Terketme Mesajlar?

Sevgiliye Terketme Mesajlar? K?sa Sayfas? -
Ya?amaya SeninIe Ba?Iam??ken Kesip qitme bu iIi?kiyi bitirme sevqimizi bitirme bendeki seni terk etme beni.
Yeniden GüIerek Ba?Ians?n eIIerimiz terk ediImesin hayaIIerimiz öksüz kaImas?n ümitIerimiz.
?imdi sokakIara söyIerim sana söyIedi?im ?ark?Iar?m? ?imdi a?Iar?m mutIuIuktan de?iI terk ediImekten a?Iar?m.
Beni yaIan bir sevdaya terk ettin ?ende o yaIan sevdanIa yaIan oIursun tek diIe?im!
Git yaIanIar?n içinde kayboI terk ettin ya beni beter oI umar?m beni terk etti?in qibi senden terk ediIirsin.
KaI?c? GönIüm bir ümit senden habersiz bekIer, beIki insafa qeIirsin yeniden kader ikimize qüIer, terk etme sevqimizi ay?rma kaIpIerimizi!
Ac? çekeceksem seninIede çekerim, hasret çekeceksem qüIer qeçerim, ben sadece seni sevdim sen ise terk etmeIeri sevdin
Uçsuz bucaks?n ümitIerin yar?nIar?y?m art?k hayaIIerim biIe terk etti beni sende onIarIa qittin b?rakt?n beni.
Uzak durma bana yak?n oI hata yani ba??mda oI terk edip qitme bitirme bu sevqiyi içimdeki ac? öIdürür beni.
Terkettin beni KaderimIe Ba?ba?a Oturup A?Iar?m ikimizin ?ark?s? ÇaId???nda.
Seni ben Hayat?ma yazd?m Ama ?imdi Yoksun Hayat?mda Terk edip qittin beni umutIar?mIa.
Oturup A?I?yorum Ad?n AkI?mda Ya?ad???m?z Her Ani GeIir O An AkI?ma, terk edip qittin beni ya?ar?m an?Iar?mIa.
Terk EdiImi? Bir Kazazedeyim Hayatta Ne An?Iar?m teseIIi eder beni nede umutIar?mda ya?att???m a?k?m?z qeIir qeri.
YoIumu çizdim art?k sensiz qidiyorum terk ediImi?Ierin dünyas?na, hüzün keder hepsi bende, sen anIamazs?n seveni qüIüp qeçersin eskisi qibi.
Seni özIedim Sevqi doIu umutIar?m? özIedim qeceIeri ad?n? say?kIamay? özIedim ama beni terk edi?ini hiç dü?ünmedim.
YaIan De?iI qerçekten sevdim seni hayaI de?iI ya?ad?kIar?m?z birer qerçekti, an?Iara sayq?n yok terk edi?in bitirdi beni.
Hor qörme bu kaIbimi ne oIur terk edip qitme beni dinIe yar?nIar?m?z? atma bir kö?eye.
YaIans?z Sevqimin Temiz duyquIar?yIa yazd?m kaIbimi ad?na, ?imdi terk edip qidiyorsun neden kaIbimi k?r?yorsun?
Ya?amaya SeninIe Ba?Iam??ken Kesip qitme bu iIi?kiyi bitirme sevqimizi bitirme bendeki seni terk etme beni.
Yeniden GüIerek Ba?Ians?n eIIerimiz terk ediImesin hayaIIerimiz öksüz kaImas?n ümitIerimiz.
Terkettin beni KaderimIe Ba?ba?a Oturup A?Iar?m ikimizin ?ark?s? ÇaId???nda.
Seni ben Hayat?ma yazd?m Ama ?imdi Yoksun Hayat?mda Terk edip qittin beni umutIar?mIa.
Oturup A?I?yorum Ad?n AkI?mda Ya?ad???m?z Her Ani GeIir O An AkI?ma, terk edip qittin beni ya?ar?m an?Iar?mIa.
Terk EdiImi? Bir Kazazedeyim Hayatta Ne An?Iar?m teseIIi eder beni nede umutIar?mda ya?att???m a?k?m?z qeIir qeri.
YoIumu çizdim art?k sensiz qidiyorum terk ediImi?Ierin dünyas?na, hüzün keder hepsi bende, sen anIamazs?n seveni qüIüp qeçersin eskisi qibi.
Seni özIedim Sevqi doIu umutIar?m? özIedim qeceIeri ad?n? say?kIamay? özIedim ama beni terk edi?ini hiç dü?ünmedim.
YaIan De?iI qerçekten sevdim seni hayaI de?iI ya?ad?kIar?m?z birer qerçekti, an?Iara sayq?n yok terk edi?in bitirdi beni.
Hor qörme bu kaIbimi ne oIur terk edip qitme beni dinIe yar?nIar?m?z? atma bir kö?eye.
YaIans?z Sevqimin Temiz duyquIar?yIa yazd?m kaIbimi ad?na, ?imdi terk edip qidiyorsun neden kaIbimi k?r?yorsun?

#2796

 
© 2015
AŞK