Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tevfik Fikret Sözleri

Bir insan?n ilk i?i nedir? Cevap aç?k, kendisi olmak.

K?zlar?n? okutmayan millet, o?ullar?n? manevi öksüzlü?e mahkum etmesi demektir, hüsran?na a?las?n.

U?ra?, didin, dü?ün, ara, bul, ko?, at?l, ba??r. Durmak zaman? geçti, çal??mak zaman?d?r.

Y?llar?n ilerlemesine yabanc? kalmak, dü?meye do?ru e?ilmektir.

Göz aç?ld?kça ruh perdelenir.

Do?ruluk dilde, yok dudaklarda; Hay?r ayaklarda, ?er kucaklarda.

Sevdi?im, bir k?yamet olmu?sun!

Kad?n deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz ha!

Hak bildi?in yolda, yaln?z da olsan yürüyeceksin.

Elbet sefil olursa kad?n, alçal?r be?er.

Ho? geçen her dem-i sevda, ebediyet say?l?r!

Güzel dü?ün, iyi hisset, yan?lma, aldanma, Ne varsa do?rudad?r, do?ruluk ?a?ar sanma.

?üphe bir nura do?ru ko?makt?r. ?üphe etmek ak?ll? insanlar için hakt?r.

En sakin yolculuk uykudur.

Dünyada en büyük ?ey ki?isel mutlulu?u bilmektir.

Bize bol bol ziya kucakla getir; Dü?mek, etraf? görmemektendir.

Kedimle oynarken benim onunla e?lenmemden daha çok, onun benimle e?lenip e?lenmedi?ini kim bilir?

Ya?amak benim ayinimdir.

Arayan en sonunda hakk? bulur.

Ya?amay? bilmek i?im ve sanat?md?r.

#1305

 
© 2015
AŞK