Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Thales Sözleri

Dostlar?na kar?? iyi günlerinde de kötü günlerinde de hep ayn? ?ekilde davran.

Zengin olun, ama ba?ar? için. Kötü bir ?ekilde zengin olmay?n.

Güvendi?iniz ki?ilerin sizi etkilemesine engel olun.

Kendine hakim olamamak zararl?d?r.

Egitim eksikligine katlanmak zordur.

Her ?eyin yok oldu?u anda bile ümit vard?r.

Thales'e sormu?lar: En güç ?ey nedir? Kendini tan?mak demi?. En kolay ?ey nedir? Ba?kas?na ö?üt vermek demi?. Az görülen bir ?ey nedir? Zorba bir hükümdar?n ya?lanm??? Mutsuzlu?a kolayca katlanman?n çaresi? Daha mutsuz dü?manlar?n hallerine bakmak Ba?kalar?nda görüp ay?plad???m?z ?eyleri yapmamak Güzellik nereden gelir? Yüzden de?il, iyi davran??lardan gelir demi?.

Ac?nmaktan çok g?pta edil.

Ölçülü ol.

Çocuklar?n?zdan, sizin kendi ana baban?za gösterdi?iniz kadar sevgi bekleyin.

Tembellik ho?a gitmez. Zengin de olsan?z tembellik etmeyin.

Ana madde sudur, di?er maddeler ise hava ve apeiron (sonsuzluk)dur.

Ba?kalar?n? suçlad???n?z ?eyleri kendiniz yapmay?n.

Kefaletin yolda?? felakettir.

Kötü yoldan zengin olma.

Ana ve babana gösterdigin sevgiyi ya?l?l?kta çocuklar?ndan bekle.

Herkese güvenme.

#1306

 
© 2015
AŞK