Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Theodore Roosevelt Sözleri

Bir insan? ahlaken e?itmeden sadece zihnen e?itmek topluma bir bela kazand?rmakt?r.

Nerede olursan?z olun, elinizdekilerle yapabilece?inizi yap?n.

Bulundu?un yerde sahip olduklar?nla, yapabilece?ini yap.

Her oy bir tüfek gibidir; yarar? kullan?c?n?n karakterine ba?l?d?r.

Karar verme an?nda do?ru olan ?ey, yapabilece?in en iyi ?eydir. Yapabilece?in ikinci en iyi ?ey ise kötü olan ?eydir. Yapabilece?in en kötü ?ey ise Hiçbir?eydir.

?tibar, kahramanca çabalayan, i?e büyük heves, büyük sadakatle sar?lan, kendilerini de?erli bir sebebe adayan, en iyisiyle, büyük zaferin tad?n? alan, en kötüsüyle, e?er kaybederse, yerinin asla o so?uk ve korkak , o ne zaferi, ne yenilgiyi bile ruhlarla bir arada olmayaca??n? bilenlerindir.

#1281

 
© 2015
AŞK