Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tom Robbins Sözleri

Bazen olmaz ; hayat istedi?ini sunmaz, sunsa da uymaz. Ya zaman yanl??t?r; ya mekan. Belki de insan.

Mükemmel a?k? yaratmak yerine mükemmel a??k aramakla vakit kaybediyoruz.

K?yameti merak ediyorsan?z, terk edilen bir kad?n?n sessizli?ini dinleyin.

Ak?ll? insanlar kendilerine yap?lan birçok ?eyi affedebilir; ama affetikleri ?eyleri hiçbir zaman unutmaz.

??im dü?medikçe kendime bile u?ram?yorum.

Kad?nlar?n açt??? yaray? tedavi etmenin yolu yok gibidir.

Bakt?n olmuyor, Bakmayacaks?n.

Defter ayn? oldu?u sürece, Yeni bir sayfa açman?n ne önemi var?

Kendi gemisine kaptanl?k etmeyen, vard??? limana ?a?mamal?d?r.

Benimle yar?na gelecek olsayd?n; Seni dünde b?rakmazd?m!

Kelebe?in ömrüne bir gün deme, o senin gibi aylar? de?il anlar? ya?ar.

Suya dü?tü?ünüz için de?il, sudan ç?kamad???n?z için bo?ulursunuz.

#1283

 
© 2015
AŞK