Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Türk Çocu?u Diyorki ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayram? için yaz?lm?? Türk çocu?u diyorki ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Türk Çocu?u Diyor ki
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an hayk?r?yorum :
Türk'üm ne mutlu bana.
Cesaretim candad?r.
?öhretim dört yandad?r,
Benim bütün cevherim,
Nabz?mdaki kandad?r.
Tarihten eski ya??m,
Harpte e?ilmez ba??m,
Toplar can yolda??md?r,
Silahlar arkada??m.
?zmir benim, Van benim
?eref benim, ?an benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nas?l doyar?m?
U?runa can koyar?m,
Ona, bir yan bakan?n,
Gözlerini oyar?m.
Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklü?ün me?alesi
Asla sönmeyecektir.

#3125

 
© 2015
AŞK