Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Türk Ö?retmenlerine ?iiri

Türk Ö?retmenlerine ?iiri Sayfas? - Mithat Cemal KUNTAY taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Türk Ö?retmenlerine için buyrun;
TÜRK Ö?RETMENLER?' NE
Bazen ölüler yurdu korur, baz? da sa?lar;
Göz nuru kar??mazsa ?ahadet kan? a?lar.
Yoksullu?un ufkunda erirken bile ma?rur,
Sensin o hazin nûr, o derin nûr, o büyük nûr.
Ho?nutsun, e?ilmi? okuyorsun, yaz?yorsun;
Ey terli al?n, ey güne?in öptü?ü insan.
?öhret aramaz, ?ân aramaz, nâm aramazs?n;
Cemiyetin omzunda da yokmu? kadar azs?n.
?lmin sesi hayk?rmaz: ?lim ?arlatan olmaz,
Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.
Sen yurdunu hayk?rmayarak gizli seversin,
Kalm??sa e?er, ömrümü Tanr?'m sana versin...
Mithat Cemal KUNTAY
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2933

 
© 2015
AŞK