Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Türkiye ?iiri

Bu sayfam?zda atilla ilhan taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki türkiye ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Türkiye ?iiri:
TÜRK?YE
Türkiye, Türkiye da?lar?n? duman alm??,
üzümler memleketi, tütünler memleketi,
Türkiye, Türkiye çok gülmü?, çok a?lam??,
sab?rl?, ba?r? yan?k insanlar memleketi.
Bulut gibi köpürmü? topraktan bereketi,
pehlivan da?lar?nda ?afaklar büyümü?
ve o nehirler delirip gür gür gelirler
bir ?ark? gibi da?dan denize yürümü?.
Sen Türkiye'sin, sa?d?c?m, kirvem Türkiye.
?nsanlar?n, insanlar?n, ah senin insanlar?n,
morca gözlerinden öpsem, namuslu gözlerinden,
Asiye'm i?veli, Hatice fistan? dal i?lemeli,
sen k?rk köyün içinde ?anl? Zeyneb'im.
?aban? vurdular yirmi ya??nda, köprü ba??nda
gel y?lmaz Mahmud'um, gel Bilalo?lan.
Arabam?n atlar?, deh deh deh aman da,
ha buras? Karadeniz, gemiler yatar limanda,
deryalar aslan? ?ems-i bahrî Kamil Reis,
bu insanlar senden gelir, sana gider,
tarlaya savrulmu? bu?day gibi Türkiye.
Sen Türkiye'sin, ekme?im, tuzum Türkiye.
Omzumda mavzer, koynumda çevresin
ve k?l heybemde taze lor peyniri.
Gök rengi süt, karanfil rengi ?arap,
batan güne? gibi bak?r ta?kömürü
ve rüzgara vermi? saçlar?n? nefti ormanlar
ve köylere kar?? sar???n harmanlar.
Ferik elmas?, kavun, karpuz, dut ve kay?s?,
f?nd?k da sende, ceviz de sende, badem de sende,
aln?m?n teri, gözlerimin nuru Türkiye.
Sen Türkiye'sin, evim bark?m, köyüm obam Türkiye.
O senin çifte çar??l? harp görmü? ?ehirlerin,
sahilde Mersin, yayla türküsü Konya.
Adana'n?n yollar? ta?tan, yola ç?k?p Mara?'tan
ezanla birlikte vard?k bir ak?am Urfa'ya.
Bursa'n?n, ya Bursa'n?n ufak tefek ta?lar?,
uçan y?ld?z? dondurur Ardahan'?n k??lar?.
Erzincan'da bir ku? var kanad? gümü? pul pul
ve gö?e k?l?ç gibi çekmi? minarelerini
?ehirler padi?ah? can?m ?stanbul.
Türkiye, Türkiye, ay'l? y?ld?z'l? Türkiye,
sen Mehmed'sin omuzlar?n Anadolu yaylas?,
Alada?lar, Toros'lar dev gibi gövden,
Sen ?ehid o?lu, ?ehid babas?,
sana selam olsun dünya'dan, hürriyet'ten.
Attila ?LHAN

#3076

 
© 2015
AŞK