Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Türkiyeyi Anlatan Güzel Sözler

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m. Necip Faz?l K?sakürek

Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen i?le ba?la.... ?smail Bey Gasp?ral?

Arzular?na kar?? koyanlar varya onlar?n varaca?? yer cennetdir (naz?at 37_41)

Göz günah i?lemi?se onu su ile y?kayamazs?n?z, onu ancak gözya?? temizler. Mevlana

Ba?kas?n? düzeltmek istiyosan önce kendini düzelt Hz. Ömer (R. A. )

Üç ?ey vard?r ki bütün günahlarin kayna??d?r. Bunlar: kin, hirs ve hasettir. hadisi ?erif

Allah yolunda öldürülenlere <ölüler> demeyin bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazs?n?z. rn (bakara 154)rn Vatan sevgisi imandand?r (kelam-? kibar)

Sen ne kadar bilirsen bil, Senin bildi?in kar??ndakinin anlad??? kadard?r. Mevlana

kar??ndaki ki?i hem ak?ll? ve hem de çal??kan ise taktir et, ak?ll? ama tembel ise ikaz et, ak?ls?z ama çal??kan ise dikkat et, hem ak?ls?z hem tembel ise imha et

"Yüksel Türk Senin için yüksekli?in hududu yoktur. ??te parola budur. " M. Kemal Atatürk

"Sevgim - Millete!

Vurgunlu?um - Azadl??a ve adalete!

itaatim - Hocalar?ma!

Borcum - Dostlar?ma ve meslekta?lar?ma!

Nefretim - Yalanc?lara ve iki yüzlülere!" Ebulfez Elçibey

Ve tarih bir gün, acz içinde k?vrana k?vrana; ?ehadete susam?? bir ülkücüden daha müthi? bir silah?n ke?fedilemedi?ini yazacakt?r..Seyyid ahmed arvasi

Kan?na ?syan Etme Küçü?üm, Gün Olur Genlerin Hesap Sorar Senden

Benden e?erimi isteyiniz vereyim, at?m? isteyiniz vereyim. Fakat vatan?mdan hiç kimse bir kar?? toprak istemesin veremem. Mete Han

Bu memleket tarihte Türktü. Bugün de Türktür ve ebediyyet Türk olarak kalacakt?r. (K. Atatürk)

?nsan?n hayat? soruyla ba?lar, soruyla biter: "Ad?n? ne koydunuz" dur ilk soru; "Merhumu nas?l bilirdiniz " dir son soru. ( M. Ali Ba?ar?r)

#1142

 
© 2015
AŞK