Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Twitter Sözleri

Ba?kalar?na müsaitsen, beni me?gul etme.

Baz? ki?iler, stres; baz?lar? ise ne?e kayna??...

Kimi insan; "Sadece, i?ine gelince...", insan...

Onca ?eyden sonra, onu tekrar görüyorsun ve her ?ey ba?a sar?yor.

De?erlisin ama, de?er misin bilmiyorum.

Onu tan?d?ktan sonra, öncekilere 'seni seviyorum' dedi?in için pi?man olursun.

A?k;kad?nlar? kuaföre, erkekleri meyhaneye sevk eder...

Erkek az fakat s?k sever, kad?n ise çok ancak bir kez sever.

Erkek söz verir. Adam ise verdi?i sözü tutar...

Bugün senin için bir ?ey yapm?yorsam, dün elimden geleni yapt???m içindir...

Ne kadar de?i?irsen de?i?, ilk nerede mutlu olduysan, hep oraya çevirirsin kafan?.

Yaln?z "biri" olsun isterken, "yaln?z biri" olduk istemeden.

Sen eski sevgiliyi yoklars?n, o yeni sevgiliyi koklar.

Bu denli yaln?z oldu?uma göre bir ?eyleri do?ru yapm?? olmal?y?m.

Ah siz kad?nlar hepiniz ayn?s?n?z, akl?n?z fikriniz erkeklerin akl?n?n fikrinin cinsellikte olmas?nda

S?rf kasl? diye bi erke?e a??k olan kad?na 'kas kafal?' denir. Denmiyorsa da öyle denmeli bence.

Windows gibiyim, nerde hata yapt???m? bilmiyorum.

Sen evde anneni tersleyip k?z?yorsun ya? yetimhanede çocuklar yataklar?n?n kenarlar?na "ANNE" yaz?yor

Sen yoksan bu twitter bana ne ya?atabilirki...?

Erkek erke?e yenen yeme?e "men" e "men denir.

Twitleyemeyen insan dram? diye bir?ey var...

+Seviyorsan git konu? bence. -Konu?tum. +Ee ne oldu? -Art?k konu?muyoruz...

?imdi o insan için bo?a çekti?in kürekleri yava?ça elinden b?rak ve suya atla.

Kesin olan?n de?il, ihtimalin pe?inden gitmek laz?m... Ölüm kesin, hayat ihtimal...

A?K, tarif edilmeye çal???ld?kça yok edildi..Oysa o sadece tarif edilemeyendi.

Dikkat ettiyseniz hayattaki en güzel ?eyler; Ya kanun d???, ya ahlak d???, ya da ?i?manlat?c?d?r.

Bu aralar millette bi hava, bi hava..Sanki bi alana bi bedava.

A?k, sak?zdan ç?kan sözler kadar basit olmaya devam ettikçe, onu çi?neyip tükürmeye devam edece?iz.

Bazen susars?n. Söyleyecek sözün olmad??? için de?il ama susars?n i?te. S?rf gitmesin diye susars?n!

Kötü bir haberim var! San?r?m bugün iyi niyetimin son kullanma tarihiydi. Art?k her ?ey adam?na göre...

#1637

 
© 2015
AŞK