Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ümit ?le ?lgili Sözler

En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme. Unutma ki ilik en sert kemi?in içinden ç?kar. Haf?z

Hayat dard?r, do?ru, ama umut da geni?. Goethe

Her ?eyin yok oldu?u anda bile ümit vard?r. Thales

Hiç ümit etmemi? olan, ümitsizli?e dü?mez. Bernard Shaw

Sizi ümitsizli?e götüren hadiseler, saadete de götürebilir. Delaunay

Umudunu kaybetmi? olan?n ba?ka kaybedecek bir ?eyi yoktur. Boise

Umut yoksulun ekme?idir. Thales

Ümidini kaybetmi? olan?n, ba?ka kaybedecek ?eyi yoktur. Boise

Ümit, saadetten al?nm?? bir miktar borçtur. Joseph Joubert

Ümit inatç?d?r, beklemeyi ancak o bilir. Comtesse Dyan

Ümit, en bedbaht insanlardan bile ?????n? esirgemez. Victor von Schetfell

#1171

 
© 2015
AŞK