Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ümit Ya?ar O?uzcan - Ayr?l?rken

Dinle sevdi?im, bu ayr?l?k saatidir.

Dünya var olal? beri çirkin ve so?uk,

Erken içece?imiz bir ilaç gibi.

Tad? dudaklar?m?zda ac?ms?, buruk.

Bu saatte gözya?lar?, yeminler,

Bo? bir tesellidir inand???m?z.

Perde kapan?yor, film bitiyor i?te,

O hiç bitmeyecek sand???m?z...

Görüyorsun, konu?acak bir ?eyimiz kalmad?.

Sadece bak??lar?m?zda hüzün.

??te ayr?l?k bu; hiç beklemedi?imiz...

O ikiz karde?i ölümün.

Anl?yorum bir daha görü?emeyece?iz

Bu son bulu?mam?zd?r seninle

Yeni bir hayata ba?layacaks?n art?k

Onunla, o yeni sevgilinle.

Anl?yorum art?k o öpecek ellerini

Kula??na a?k? o f?s?ldayacak

?çinde bir pi?manl?ktan ba?ka

Benden eser kalmayacak.

Sigaran? söndür , kalkabiliriz

On ad?m sonra yollar?m?z ayr?lmal?

Sak?n a?lama ve bir ?ey söyleme bana

?nsan ayr?l?rken bile büyük olmal?.

Ümit Ya?ar OÄUZCAN

#2190

 
© 2015
AŞK