Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ümit Ya?ar O?uzcan - ?stanbul Yoktu Sen Olmasayd?n

Ben nice ?stanbul'lular gördüm sana gelinceye kadar

Kirli paçavralara benzerdi insanlar?

Dostluktan, vefadan yoksun.

Bölünmü?, da??lm??, parçalanm??

Ve herbiri kendi a??rl???yla ezilmi?, yorgun.

Yüzümde dola?an birer i?renç böcekti gözleri

Bir tutsam

Yap???r kal?rd? ellerime en çirkin yerleri

Evlerinde buldu?um yaln?zl?k

Sokaklar?nda buldu?um upuzun bir kah?rd?.

Günler boyunca

Bir ba?ka karanl?k gelirdi

Karanl???n biri kaybolunca

Güne?ler do?ard? görmezdim.

Bir ses durmadan ölüme ça??r?rd? beni

Bilmezdim bu ?ehirde senin ya?ad???n?.

Bilmezdim...

Zindand? bütün meyhaneler

Duvarlar karayd?

Köhne bir bizans eskisiydi ?stanbul sensiz.

Semt semt bir a??r yorgunluktu

Sürekli bir aldan??t? sokak sokak

Benden en uzak sevgilerde ya?ad?m y?llarca

O büyük yalanlarda ya?ad?m.

Senden habersiz bir ölü gibi

Senden uzak zamanlarda ya?ad?m.

Mabetler y?k?ld? içimde

Umutlar hayaller y?k?ld?

Bir gün bütün ?stanbul y?k?ld?.

Sokaklar kayd? ayaklar?m?n alt?nda

Gün oldu kalabal?k meydanlar?nda inançlar?m y?k?ld?

Gün oldu

Gözlerime çiviler çak?ld? merhametsiz.

Toz toz oldum, duman duman oldum

Ald???n? geri vermedi y?llar

Yitirdim kendimi bu rezil ?ehirde

Seni buluncaya kadar.

Eskiden bir lale hat?rlard?m

Yada mavi mavi bir deniz ?stanbul denince

Serin rüzgarlar ok?ard? saçlar?m?

R?ht?mlar bal?k bal?k kokard?.

Ne zaman

Yumsam gözlerimi bir gemi kalkard?.

Vapur düdükleri durmadan öterdi.

Eskiden bir ?stanbul vard? bilmedi?im

Bana yeterdi.

Sonra kaç y?l yaral? bir hayvan gibi

Gezdim sokaklar?nda

Sonra kaç y?l bir sevgi arad?m

?stanbul'u arad?m.

Belki de seni arad?m bilmeden

Ayaklar?m?n dibinde den, izler can çeki?ti

?ehirler parçaland?

Bir ça? öldü gözlerimin önünde

Benim en güzel ça??m öldü.

Bizi topraktan yaratt?lar

Gel gör ki...

Bu ?ehirde

Benim topra??m öldü.

Seni arad?m bu ?ehirde y?llarca

Yana yak?la seni. .

Sen kimdin, sen neredeydin kimbilir.

Hep böyle sensizmiydi bu ?ehir.

Bu ?ehir ?stanbul'muydu ?

Öyleyse sensiz ya?anmazd? bu ?ehirde

Gemiler demir almazd?

Trenler i?lemezdi

Sen olmasayd?n

Bir ömür bitip

Yepyeni bir ömür ba?lamazd? içimde

Bahar gelmezdi

A?açlar çiçek açmazd?

Seni bulmasayd?m

Ve ben yoktum

?stanbul yoktu

Sen olmasayd?n.

#2100

 
© 2015
AŞK