Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ümit Ya?ar O?uzcan - ??te Ben

Ben al???lmam?? bir insan?m biliyorum

Bir karanl?kt?r ben de p?r?l p?r?l zamanlar

Ma?rur kalbim her yerde asi ve yaln?z

Neyleyim umdu?um gibi ç?kmad? insanlar.

Herkes bir ?ey ald? götürdü benden

Da??tt?m kaç y?l sevgilerimi cömertcesine

Gözlerim bir vefa arar, arar da bulamaz

Nicedir hasret kulaklar?m bir dost sesine

Bilirim, ço?u gün hüzünlüdür bak??lar?m

?çimde biri a?lar güldü?üm zaman bile

Gömerken kalbime bütün arzular?m?

Yanar?m ya?anmam?? an?lar?n özlemiyle

Sevdi?im mahzun ?ark?lard?r, hüzünlü resimler

Garip ak?amlarda ya?ad???m? anlar?m

Çevremde kim varsa konu?ur durmadan

Ben hep bir heykel asaletiyle susar?m.

Gecenin bir yerinde teselliler biter de

Da??t?r saçlar?m? onun güzel elleri

Kokusu rengi kal?r ellerinin gecelerde

Do?an gün uzaklardan getirir sevdi?imi

#2098

 
© 2015
AŞK