Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ümit Ya?ar O?uzcan Sözleri

Nice güzellikler gördüm yeryüzünde, en güzeli bir sabah ellerinle uyanmak...

Ben ak?ll? kad?nlar? severim: Dü?ünen, az konu?an, çok bilen..Her yerde, her zaman naz? çekilen.

Öyle bir gel demelisin ki, Mesafeler anlam?n? yitirmeli.

Bo?una de?il pazarlar? sevmeyi?im. Durup durup içimin kararmas?, gözlerimin dolmas? apans?z bo?una de?il.

Bu kadar yürekten ça??rma beni ! Bir gece ans?z?n gelebilirim...

Ne zaman seni dü?ünsem yaln?zl???m akl?ma gelir.

Yoruldum, her buldu?um yerde seni kaybetmekten.

Gökyüzü güne? de olsa... Sensiz karanl?ktay?m!

Dün bir foto?rafta gözlerini gördüm. ?ki uzak y?ld?z gibiydiler, dalg?n.

?çti?im içkilerin Ve içimdeki bu dayan?lmaz s?k?nt? Bu emsalsiz hüzün Seni bekledi?im içindir.

Geldin ya! ?imdi her?ey güzel seninle. yürümenin, konu?man?n, nefes alman?n bir ba?ka anlam? var art?k. sen vars?n ya, her?ey bamba?ka gözlerimde.

Gül biraz; bunca keder, bunca göz ya?? dinsin, Gül biraz; ?u gökkubbe kahkahan? i?itsin. Her gidenin ard?ndan ko?maya de?mez hayat, Gelecekleri bekle, gidecek vars?n gitsin.

Bu karanl?k bitse art?k, bir ay do?sa Bir deli rüzgar ç?ksa; al?p götürse y?llar?n içimde b?rakt?klar?n?.

Beni kör kuyularda merdivensiz b?rakt?n, Denizler ortas?nda bak yelkensiz b?rakt?n, Öylesine y?kt?n ki bütün inançlar?m?; Beni bensiz b?rakt?n; beni sensiz b?rakt?n.

Sevmek... Seni alabildi?ine sevmek... Hiçbir ?eyi umursamadan, bütün karanl?klar? hiçe sayarak sevmek Tutmak ellerinden, o derinlere inmek, gitmek oralara, o yerlere Orda hep sen olmal?, seni ya?amak ve oldu?un yerde bile...

Yalan de?il de?i?ti?im, yalan de?il ?imdi her ?ark? beni a?lat?r Deli eden insan? zaman de?il Zaman? unutmamak kah?rd?r...

Unutma ki her seven isimsiz bir kahramand?r. Unutma ki insan; sevebildi?i kadar insand?r.

Ve deler sevgi dolu yüre?ini sevgi bilmeyen bir kur?un.

Sana en muhtaç oldu?um ?u anda gel. Ya?amak olsan da gel, ölüm olsan da gel.

A?k ba?lamadan güzel Bak??larda korku oldu?u zaman güzel Birbirimize sezdirmemek... için ç?rp?n?? Ba?kalar? görmesin diye çabalay?? Gözlerim gözlerinin mavisine de?di?i zaman.

Sevgimi anlamad???n ve ona sayg? göstermedi?in anda ölebilirim... Kar??l?k vermedi?in anda de?il !

Ayr?l?k diye bir ?ey yok. Bu bizim yalan?m?z. Sevmek var asl?nda, özlemek var, beklemek var...

Hani hiç bitmeyecek sand???m güzellikler? Ne sevinçler, arzular ve neler vard? gitti. Kalakald?m ortada böyle ben param parça, Her gelen yüre?imden bir ?ey kopard? gitti.

Bu nas?l sevgi böyle? Bu nas?l tutku? Bu nas?l özlem? Ne zaman gözlerini görsem Bir ço?al?yorum, bir eksiliyorum.

Daha çok aldanaca??z ya?ad?kça. Anlasana bu ilk aldan???m?z de?il.

Biraz kül, biraz duman... O benim i?te Kerem misali yanan... O benim i?te ?nanma gözlerine ben ben de?ilim -Beni sevdi?in zaman..O benim i?te.

#1330

 
© 2015
AŞK