Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Umut Mesajlar?

En Güzel Sevgiliye Umut Mesajlar? K?sa 2014 Sayfas? -
Umudum Seninle Güzel umut ediyorsam umut etti?im gelicektir bir gün umudum Sensin
Umuda kur?un s?ksanda güLüm umuda Kur?un i?lemez gülüm
Umutlar insanlar?n hayat?n? güçlendirir umut olmadan ya?am zevksiz olur. umut mesajlar? facebook
hayattan Zevk Almak için Umut etmelisin inanmal?s?n umut bizim gücümüzdür
umutsuzlu?a dü?en bir insan hayattan kopar
umuda yolculuk seninle ba?lad? azraille son bulur tek umut kap?m ya?ama hevesimsin a?k?m
umut demek umutsuz kald???n anda umut ?????n? görmek için çaba göstermektir
umutsuzluklar seninle biter seni gördü?ümde yeni umutlar ba?lar hayat?mda umudumun tek sahibi Umutum benim
güzel sözler yazarken hayal ediyorum seni seni seviyorum derken umut doluyor içim sensiz olamam ben
ben 19 ya??nda a??k olduma?k?n ne oldugunu bilmezdim hançer gibi sapland? kalbimeo hançeri ç?kar?p atam?yomhala içimdep?r?l p?r?l siz öyle bir a?k ya?ad?n?zm? aradan 24 y?l geçmesine ragmen taptaze içim de ya??yorömrüm oldukca ya?ayacaktek tarafl? degil oda beni deli gibi seviyormezarda bulu?acag?z memo?
gözlerin X dudakalr?n Y sen bidenklemsin X+Y HALA CÖZEMED?M SEN? (***YANLIZ_DOST***SEY?T..)
umudun tükenmedi?i, vefan?n bitmedi?i, sevginin co?tu?u , bar???n kol kanat oldu?u bir y?l?n seni kar??lamas? umuduyla mutlu y?llar dilerim
hani mutlu bir yuvayd? özlemin, hani bendim senin birtek dile?in, bumuydu yar senin seven yüre?in, sen sözünü tutamad?n SEVD???M...EV?NDAR
gün gelecek geleceksin umuyorum.gün gelecek seveceksin umuyorum.gün gelecek yan?mda olacaks?n umuyorum.eee bende biliyom imkans?z...bi?ey demedim umdum sadece
SENI SEVIYORUM BAHAR VE ÖLENE DEKTE SEVECEM SAKIN BUNU UNUTMA ARAMIZDA NE KADAR KARA, SU MESAFESI VARSADA BIZ HEP BIRIZ IKIMIZ DIYE BISEY YOK ONUN ICIN ARAMIZDA MESAFE YOK KALPLERIMIZ HEP BI SENI SEVIYORUM ASKIM BAHAR FERHAT BAHAR BENDEN ASKIM BAHAR ODUNCUYA GITSIN FERHAT-BAHAR F-B B-F
H?Ç K?MSEN?N UMUDUNU KIRMA BELK? DE SAH?P OLDUKLARI TEK SEY UMUTLARIDIR
benim hala umudum var..belki hayal..ama olsun..dedim ya umudum var..mahmut..(zynp)
sen hep susuyosun ya san?yosun ki ben seni unutuyorum nefret ediyorum senden ama bilmiyosun ki her susu?un ayr? bi umut b?rak?yo bende susma sevgilim nolur susma sevmiyosanda söyle art?k sen sustukça ben bin kere ölüyorum
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Sen dünyaya sürgün bir meleksin .Ve ben seni o kadar çok sevece?imki .Bir daha cennetine dönemeyeceksin
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.
Sevgi bir y?ld?zd?r yan?p sönen , Masmavi bir dü?tür gökyüzünde hiç ölmeyen , Sevenlerin mumudur sevgi , Eriyip de hiç bitmeyen.
E?er birgün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim.
Hayatta üç ?eyi sevdim; seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, kalbimi sevdim, seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim, Belki seversin diye...
Birgün biri ç?k?pta güne?e ad?n? buzla yazarsa , Bilki o seni benden daha çok seviyor...
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Ya?amak gecenin tüm karanl???na ra?men, Bu?ulu bir cama güne?i çizebilmektir.YA?AMAK D?RENMEKT?R !
A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n.Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için, Ya?ayan birileri mutlaka vard?r.
E?er bir gün a?k?n ölürse onu do?du?u yere göm kalbine !!
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum .Belki seven sevilir diye.
Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.
Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen.Bilki senin için yanan kalbimdir.
Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.
Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin
Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor
?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum
Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi.
Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.
E?ilip gözlerime bakt?: seni seyredebilirmiyim dedi usulcac?k. Sand?m eylemlerin, insanlar?n gözlerimde ve yüzümde oyna?mas?n? Seyredecek.
"Evet" dedim belli belirsiz. Yumdu gözlerini. ?a??rd?m. Sonra anlad?m ki kalbinde seyrediyordu beni.
Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan .Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni .Taa ki beni sende bulana kadar.
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken.Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum.içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye
Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r..
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde .Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle.
?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...

#2507

 
© 2015
AŞK