Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Umut Sözleri

En Güzel Umut Sözleri 2014 K?sa Sayfas? - Bu yaz?m?zda sizler için hayatta hiç bir?eyin geç olmad???n? anlatacak umut dolu sözler yay?nlad?k. ??te çok be?enece?iniz umut sözleri facebook :
umuda yolculuk seninle ba?lad? azraille son bulur tek umut kap?m ya?ama hevesimsin a?k?m.
umut demek umutsuz kald???n anda umut ?????n? görmek için çaba göstermektir. sevgiliye umut sözleri
umutsuzluklar seninle biter seni gördü?ümde yeni umutlar ba?lar hayat?mda umudumun tek sahibi Umutum benim..
güzel sözler yazarken hayal ediyorum seni seni seviyorum derken umut doluyor içim sensiz olamam ben..
her ?ark?da bir umut var her ?iirde bir gelecek var sen benim umudum ve gelece?imsin bebe?im senin için bu bestelerim ?iirlerim..
herkezin Bir umudu Olmal? bendeki Sen gibi Birtanem..
Umudum Seninle Güzel umut ediyorsam umut etti?im gelicektir bir gün umudum Sensin..
Umuda kur?un s?ksanda güLüm umuda Kur?un i?lemez gülüm...
Umutlar insanlar?n hayat?n? güçlendirir umut olmadan ya?am zevksiz olur..
hayattan Zevk Almak için Umut etmelisin inanmal?s?n umut bizim gücümüzdür.
Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara .Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.
Ya durgun olmal? deniz ; ya durmal? ya da kudurmal?, Sonuna kadar saplanamayacksa hançer k?n?da durmal? , Seven ölene dek sevilmeyecekse ba?tan unutulmal?.
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Sen dünyaya sürgün bir meleksin .Ve ben seni o kadar çok sevece?imki .Bir daha cennetine dönemeyeceksin
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.
Sevgi bir y?ld?zd?r yan?p sönen , Masmavi bir dü?tür gökyüzünde hiç ölmeyen , Sevenlerin mumudur sevgi , Eriyip de hiç bitmeyen.
E?er birgün sevmek istersen önce kendini sev, Daha sonrada istersen beni, Ama beni; beni sever gibi de?il kendini sever gibi sevmelisin, Çünkü ben seni öyle sevdim.
Hayatta üç ?eyi sevdim; seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, kalbimi sevdim, seni sevdi diye, ümit etmeyi sevdim, Belki seversin diye...
Birgün biri ç?k?pta güne?e ad?n? buzla yazarsa , Bilki o seni benden daha çok seviyor...
Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyece?i kadar özelsin.
Ya?amak gecenin tüm karanl???na ra?men, Bu?ulu bir cama güne?i çizebilmektir.YA?AMAK D?RENMEKT?R !
A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n.Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için, Ya?ayan birileri mutlaka vard?r.
E?er bir gün a?k?n ölürse onu do?du?u yere göm kalbine !!
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile ... Ama yine de bir umut ta??yorum .Belki seven sevilir diye.
Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.
Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen.Bilki senin için yanan kalbimdir.
Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.
Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin
Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor
?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum
Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.
E?ilip gözlerime bakt?: seni seyredebilirmiyim dedi usulcac?k. Sand?m eylemlerin, insanlar?n gözlerimde ve yüzümde oyna?mas?n? Seyredecek.
"Evet" dedim belli belirsiz. Yumdu gözlerini. ?a??rd?m. Sonra anlad?m ki kalbinde seyrediyordu beni.
Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan .Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni .Taa ki beni sende bulana kadar.
Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken.Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum.içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye
Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r..
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...
Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde .Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..
Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n.?imdi güne?in do?mas?n? bekle.
?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...
Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.
göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle.
Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek .Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.
Ya?mur vuruyorsa pencerene, Anla ki o zaman ben a?l?yorum. Ya?mur pencerene vururken , Benim gözya?lar?m da kalbime vuruyor; T?pk? ya?mur gibi..

#2508

 
© 2015
AŞK