Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Umut Sözleri

kaybedilece?ini ö?renmedim. William Faulkner

Umut, uyan?k adam?n rüyas?d?r. Aristoteles

Umut sadece eziyetin süresini art?r?r. Friedrich Nietzsche

Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla ak?n ak?n gelen arzulara teslim oldu?umuz sürece... kal?c? mutlulu?a ya da huzura hiçbir zaman kavu?amay?z. Arthur Schopenhauer

insanlar?n ço?u hayatlar?n?n sonunda geriye dönüp bakt?klar?nda molalarda ya?ad?klar?n? görürler. Takdir etmeden ve zevk almadan geçip giden ?eyin asl?nda hayatlar? oldu?unu gördüklerinde ?a??r?rlar. Ve böylece umutlarla kand?r?lan insan ölümün kollar?na ko?ar. Arthur Schopenhauer

Gözlerin ya?lar? olmasa ruhun gökku?a?? olmazd?. Anonim

Devrim sonsuzlu?un güne?idir nas?l olsa do?ar...

Che Guevara

Umut, genç tutkular?n dad?s?d?r.

Bickerstaff

Kad?nlar?n umudu gün ?????nda örülmü?tür; bir gölge, onlar? karart?r.

George Eliot

Umut, çal??kanlar?n rüyas?d?r.

Plinius

Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez.

Liesherak

Hastalar için hayat oldukça, umut da vard?r.

Cicero

Umut, yoksulun ekme?idir.

Thales

Umut insan? uyand?ran bir rüyad?r. Aristoteles

Az kork, çok umut et; az ye, çok çi?ne; az homurdan, çok nefes al; az konu?, çok anlat; az nefret et, çok sev ve en güzel ?eyler seninle olsun. ?skandinav atasözleri

Umut fakirin ekme?idir. Türk atasözleri

herkezin Bir umudu Olmal? bendeki Sen gibi Birtanem..

Umudum Seninle Güzel umut ediyorsam umut etti?im gelicektir bir gün umudum Sensin..

Umuda kur?un s?ksanda güLüm umuda Kur?un i?lemez gülüm...

Umutlar insanlar?n hayat?n? güçlendirir umut olmadan ya?am zevksiz olur..

hayattan Zevk Almak için Umut etmelisin inanmal?s?n umut bizim gücümüzdür.

umutsuzlu?a dü?en bir insan hayattan kopar.

umuda yolculuk seninle ba?lad? azraille son bulur tek umut kap?m ya?ama hevesimsin a?k?m.

umut demek umutsuz kald???n anda umut ?????n? görmek için çaba göstermektir.

umutsuzluklar seninle biter seni gördü?ümde yeni umutlar ba?lar hayat?mda umudumun tek sahibi Umutum benim..

güzel sözler yazarken hayal ediyorum seni seni seviyorum derken umut doluyor içim sensiz olamam ben..

her ?ark?da bir umut var her ?iirde bir gelecek var sen benim umudum ve gelece?imsin bebe?im senin için bu bestelerim ?iirlerim

#52

 
© 2015
AŞK