Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Unutulmaz A?k Sözleri

Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan . Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni . Taa ki beni sende bulana kadar.

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmas?n? ister

Oscar Wilde

Sesini Duysamda heran yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil heran hiçbir?ey seni sevmek gibi de?il..

Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken. Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken. Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum. içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

A?k için evlenen ?zd?rapla ya?ar

ingiliz Atasözü

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r : O da geçip giden zaman.

Seni Sevmeyeni Görmeyecek Kadar Körsen, Oda Sana Sevgisini Söylemiyecek Kadar Gururludur.

A?k, bir ki?inin yarar?na, iki ki?inin ortakl???d?r

Kontes Nathalie

Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde . Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde

Bizim ömrümüzde irmaklar vard?r sular?nda hayallerini yüzdürdü?ümüz, bizim ömrümüzde unutulmaz a?klar?m?z vard?r akl?m?za geldi?inde üzüldü?ümüz.

Sevmek güzeldir. Bir daha sevmemek daha güzeldir

Paul Geraldy

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n. ?imdi güne?in do?mas?n? bekle

Seni unutmak zor anlatmaksa imkans?z, Sen unutuldukca hat?rlanan, Anlatt?kca bitmeyensin Bebe?im..

A??k olmayanlar, mükemmel bir erke?in s?radan bir kad?n yüzünden niçin ?zd?rap çekti?ini anlayamazlar

Marcel Proust

Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek . Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm

Kalbin hangi sevgi için çarp?yorsa yeni do?an günün güne?i Seni ona kavu?tursun.

Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara . Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.

#35

 
© 2015
AŞK