Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ürpertici Sözler

Üperiyorum Art?k hayattan A?k B?rakt? Beni Yapayaln?z Kald?m Küçücük Dünyamda..

Korkuyorum Art?k Sevmekten Nezaman A?k kelimesi Duysam ürperiyorum birden ?imdi Hayal Kuram?yorum yar?nlar?ma Korkuyorum A?ktan Kaç?yorum Korkular?mla..

Sitemli Bir Hayat?m Var Yaln?z ve küskün insanlara karamsar bir duygu besliyorum bütün insanlara art?k hayat beni ürpertiyor gülemiyorum hayata..

Ne duygu kald? içimde Ne Bir hiss Kald? Yüre?imde Vicdan kalmad? bedenimde Hayata Kar?? üperiyorum art?k güvenemiyorum kimselere...

Kanayan yarams?n Bu Hayatta Art?k ?ifas? yok Bo?una hayal Kurma B?kt?m hayattan ürperiyorum A?ktan Beni Kendimle B?rak Hayat Art?k Sil Ba?tan Ba?l?yor yeni A?ks?z bir hayat korku içinde ba?l?yorum sayende.

üperiyor bedenim yaln?zl??? çekemiyor kalbim korkuyorum yalan sevgilerden kaç?yorum a?ks?z bir aleme kimseyi istemiyorum kalbimde!!!

hayat?m enkaz alt?nda kalm?? art?k kalbim can çeki?iyor amans?zca, ürperiyorum ya?ad?kça kaç?yorum yalan olan her?eyden güvenemiyorum hayata kaç?yorum daima..

initihar amaçlar?m? ba?armak istiyorum sonunda art?k ürpertici geliyor bana bu hayat art?k son veda bu hayata korkuyla bitiriyorum ya?am? sonunda..

Korku ile ba?lad? hayat?m karamsarl?klarla doldu an?lar?m ?imdi ürperiyorum insanlardan güvensiz gelece?ime ad?m ad?m gidiyorum yaln?z ba??ma..

Ç??l?klar?m içimde sakl?, korkular?m? karanl?klara att?m sadece ürperiyorum mutsuz gelece?imi görüyorum ve yine korkular? s?rtl?yorum kalbimle..

Yalan bir a?k? ya?am???m kalbimde bo?una, karamsar duygularla besledim dünyam? her seferinde, ?imdi korkuyla ad?m at?yorum gelece?e ürperiyorum her seferinde..

Aldat?lm?? bir Sevgi içinde üperiyorum günden güne a?k kalmad? içimde ölüme yakla??yorum git gide..

üpertici sözlerin hayat?m? bitirdi ?imdi korkuyorum herkezden kaç?yorum herkezden senin sayende güvenemez oldum yalanda olsa yalanlara güvenmek istiyorum sensiz bir yalan hayatta!!!

Bu A?k?da Sen öldürdün tebrikler ?iidetinle bitirdin bu a?k?da sevgiyide gödün kalbime bir katil gibi b?rakt?n izini kaybettirdin içimdeki yerinde ?imdi üperiyorum senden korkuyorum gelece?imden..

ürpertici sözler söyleme bana korkuyorum ne olur anla! benim kalbim dayanmaz bu a??r laflara Lütfen beni bir ba??ma b?rakma

hayata bir ad?m daha yakla?m??ken yine koptum istemeden sen beni hayata ba?larken ürküttün birden ürkütücü sözlerinle içimdeki a?k?da bitirdin..

ürkütücü sözlerin yüzünden bu hale geldik neden diye sorma bana, kendine sor sinirli haline sor bana sorma içindeki ?iddeti..!!!

seni ben tüm sadakatimle sevdim sen beni bütün nefretinle kötüledin ?imdi ürperiyorum a?klardan korkuyorum yalan sevgilerden bu halimin esercisi sensin!!!

Bu kalbimi bir sen ald?n ve bu kalbimi bir sen parçalad?n her parças?n? ayr? bir kö?eye att?n göz ya?lar?mla hayata küstüm bo?ulmak istiyorum gözya?lar?m?n içinde istemiyorum bu hayat?..

yüre?imde ne hasretin kald? ne a?k?n sadece korkun kald? oda herzaman hayallerimde vard?!!!

#47

 
© 2015
AŞK