Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Uyuz Edici Sözler

Uyuz Edici Sözler Sayfas? - Facebook twitter sayfalar?n?zda payla?abilmeniz için en güzel uyuz edici laflar
Arkada??na nas?ls?n diye sordu?unda yuvarlan?p gidiyoruz derse sak?n sen tekerlekmisin deme.
.......
Ben her ?eyi dü?ünürüm demekki ben tefalim.
.......
Ben bir tabanca istiyorum.-Nas?l bi?i olsun efendim?-5 ki?ilik.
.........
Abi bilgisayar?n harddiski yanm??.
-Çabuk su getir de söndürelim..
........
SORU:-En h?zl? say? hangisidir?
CEVAP:10 N?YE?-Onun arabas? var...
........
Araban?n önündeki çocuklar kazaya sebep olurarkadaki kazalar da çocu?a... sevgiliye uyuz sözler
.........
Kötü yola dü?mü? üzüme nedenir?=?arap
........
Cep telefonlar?nda ne zaman k?rm?z? ???k yanar?
Porno mesaj geldi?i zaman. uyuz sözler facebook
.......
Bir aslan miyav demi? önce krall?ktan al?nm?? sonra ormandan at?lm??
.........
Sakla saman?n inekler aç kals?n
......
son beste:sevgilim sevgilim nas?ls?n burnun kap?ya k?s?ls?n köpüklü banyo yaparken karo dötünü ?s?rs?n
......
Araba sürerken gaza bas?yomuydun.
......
Ahmet:Sanayide yollar çok geni?ti.-
Veli:Peki yol geni?miydi.
........
Arkada?lar telefonlar dinleniyormu?...-?yi iyi dinlensinler zaten çok yorulmu?lard?.
.......
Temel arabas?yla da? ba??nda giderken benzini bitmi?.Bari beni benzinciye kadar
idare etsin diye depoya i?emeye ba?lam??.
......
Yoldan geçen bi adam merak içinde sormu?:
-Abi bu senin yapt???n normal mi?
-Hay?r kur?unsuz.
.......
-Ben çok alçak gönüllüyüm. -Niçin?
-Çünki yükseklik korkum var...
.......
Sana hasan?n selam? var. hangi hasan?
florhasan
..........
Gerçekler ac?d?r..Baklava tatl?d?r..O
zaman baklava gerçek de?ildir..
.........
Müzik ruhun g?das?d?r matematik Allah?n belas?.
......
Ars?z?n yüzüne tükür mü?ler kapsama alan? d???nday?m demi?
Babac???m arkada??mla güne? tutulmas?n? izleyebilirmiyiz?
Tamam yavrum ama fazla yakla?may?n
Portakal orda kal !
.........
Mevlana niye dönüyomu?
cevap} çift okey gelmi?
........
Hoca: Bu kitap kimin ?
Ö?renci : milli e?itim'in mi hocam ?
........
Her ?eyi bilen ördeklere ne denir?
Cevap:Blandax(bilenducx)
.......
Kad?n bir gün mahkemeden çatalb?çak sesleri duymu? ?
Neden çünkü adam?n hakk?n? yiyolarm??
........
Bak??arak a??k olunsa öküz trene a??k olurdu...
.......
Kediye pist demi?ler..uçak kedinin üstüne inmi?
........
Saatin çal???yo mu?
benimkine de i? bulsana
..........
Christioan Dior ama ben demiyorum..
.......
Hoca osurursa cemaat kokudan bay?l?r....
......
Kad?n?n biri otobüse binerken ?öforun ?eyi kalkm?? neden?
........
Temel ile Dursun bir gün Trabzon'da kaz? yap?yormu? kaz ölmü?.
.......
Kad?n hakk? yoktur bütün hakk?lar erkektir
.......
?u an hiç ?aka kald?ramam lütfen vinç getirin.
......
Köstebekler ben beklemem!
.........
Bu laf?n alt?nda kalaca??ma üstüne ç?k?p tepinirim.
.........
Temel bir gün yolda gidiyormu? muz görmü? tüh dü?ecez demi?
.........
Cere'nin sana selam? var hangi ceren tencerenin
.........
Müzik ?ifa verir fizik lise bela verir.
.........
Besle kargay? ?i?manlas?n.

#2430

 
© 2015
AŞK