Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Üzgün Mesajlar

En Güzel üzgün Mesajlar 2014 k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel de?i?ik ve yeni üzgün mesajlar sevgiliye haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? k?sa üzgün mesajlar facebook varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.

InSan? En KoLay A?Latan SevgiLidir.En KoLay ALdatan doStLar?d?r.Hayatta HiÇbir ?eye Güvenme Beyaz GüLün biLe GöLgeSi Siyaht?r...!


K?r?yorsa sözlerim susar?m bir daha konu?mam.rahats?z ediyorsa varl???m ölürüm kar??na ç?kmam.rahats?z eden sevgim ise;ÜZGÜNÜM ONA ENGEL OLAMAM... üzgün a?k mesajlar?

Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam! üzgün mesajlar k?sa

SeNi Ne ZaMaN UnUtAcA?ImI SoRmA ÇüNkÜ Ne ZaMaN ÖlEcE??m? BiLm?yorUm!!!


qiTme n'Olr qiTme iTrZlar eLmde De?l YaLNzm Yalnz YanLIzkLAr eLmde Deil

P?SMANIMMM 'Herkesi ?nsan San?pta SacmaLad?m'

Askm? Dedin Bana SacmaLad?n Seni Sewiyorum Diyene ?nanma YoLwer
Beni En Son B?rak?p Gidende Beni Herseyden Cok Sewerdi BosWerrr

Y?rtt?m Resmini Art?k Eskidin, Unuttum ?smini Sen Bi Kahpesin

Kimsewdi Seni Benim Kadar ?stemem SLm'?n? Art?k YanL?z?m ALd?m YoLumu AnLad?nm? ÜzüLmeye De?mes Bi Kahpeymissin Bunu Gec AnLad?m GözLerim DoLdu Yeni Bi Ufka YeLken Act?m

SeN YaLaNlArLa a?k SAtAnLaR?N TeK AdRes?..!bEn eN SoN SAttI?In A?K?N Ta KeNd?s?....

/!oRdUr ZoR olAn? ?sTeMeK AmA nErDE seNde O YüREk..!/!

S3N S3NS!ZL!?! B!L3M3ZS!N S3N H!Ç S3NS!Z K4LM4D!N K!.

Ben seversem kimse durduramaz, Ben a?larsam kimse güldüremez, Ben gidersem kimse bulamaz, unutma herkez Benim gibi Olamazz..!

_Bi®tek_ $en_wa®$?n_Benim_i©in..!!

Hep, "Beni kimse sevmiyor" derdin, Usulcac?k sokulup yüre?ine "Ben" demek isterdim.
senin gördügün yanaklar?mdan süzülenler..asl?nda içimde üzgün bir deniz var
Sefil Gönlüm Sevgine muhtaç Kalm??ken beni hep Att?n Bir kö?eye ?imdi bak?p A?l?yorum halime mutsuzluk Benim Art?k içimde...

yalan Sevdalar Yalan A?klar hep Ald? Beni benli?imi, Seni Bulmu?ken Mutlu Oldum Sanm???m Asl?nda Seninle ben hep yalanlar? Oynam???m..

ümitsiz Kalbime Bir Avuç Su Yollad?n hayallerime Sanki Bir ???k Oldun, Oldun Sanm???m Asl?nda Sen Sadece beni Yan?ltm??s?n Mutsuzlu?uma iLk Ad?m??s?n..

uzak diyarlar?n bahts?z insan?y?m, mutluluk için geldim huzuruna ama sen içimdeki 1 tutam mutlulu?uda ald?n benden art?k a?l?yorum bu can ölüm için at?yor..

Mutlu Olmak istedim ?u hayatta Bir Kere, Ama Mutluluk benim neyime, Hep kaybettim hayatta ve kaybederek veda ediyorum bütün insanlara..

Ya?amak güzel olsada mutlu olmadan çekilmiyor hayat, hayat güzel olsada mutsuzluk bitiriyor güzel an?lar? hayat al?yor mutlu ya?anan anlar?..

mutsuz bir a????m sevenim mutlu olsun bunada katlan?r?m ama ümitlerimi almas?n benden ozaman hayat?m? noktalar?m!

hasretinle al??t?m bo? sokaklarda ?ark? söylemeye, nefretimle al??t?m gözya?lar?mda sana beddualar okumay?, mutsuzken anlad?m beni benden ald???n?!!!

Ziyan Ettin hayat?m? Ziyan! ?imdi bakam?yorum hayata Her yerim Oldu peri?an, Kimseye gülmiyor gözlerim inanmaz oldum insanlara, benim mutlulu?umu çald?n benden haram Olsun Sana Bu hayat Haram Olsun Sana verdi?im Dünya..

Çald?n ömrümden Zamanlar?, Mutlusundur belki Ald?n yar?nlar?m?, Hayat?n?n Keyfini Ç?kar Ben Mutsuzluklar? Oynar?m kendi Dünyamda..

Seninle ba?l?yorum güne dertli ve kederli, isminle ba?l?yor gözya?lar?m an?larla kuruyor göz p?narlar?m hadi sevin aLçak! Mutsuz Ve umutsuz B?rakt?n içimdeki gelece?imi.

Hayat hep tek düze gitmez, arada çak?l tsa?lar? denk gelir insan?n aya??na. ??te bir çak?l ta?? ve ben tökezledim, ama dü?medim.

Anlam? Yok Do?an Hergüne Lanet Bu cocuk Sensiz Yapamad? AFFET

e?er brini svmeye de?rse ugrnda olmeyedde de?er mi ?

Alemin Derdi oLmusum demekki zaman?nda ii koymu?um .. !

ZaR aTMaM $aNSa iNaNMaM. oRTaDa BiR $aNs VaRSa oNuDa Ben yaraT?R?M...!

$e¥tan'In tek gûnahI MeLek'e
öLan a$k'I¥DI o¥$a acIMasI
öLMa¥an MeLek'In $e¥tan'Dan FarkI ¥öktur..!

'Sanal Alem ??te daLqasIz denize herkes KAPTAN!

îlk görûstê a$kâ înânîrmîS?n yöksà di$arî c?k?p têkrârmî gîrêyîm ?

µmµtLârâ kânmâ µmµtLâr Bîr gûn îmkân§izLâsîr hâyâtî töz PêmBê yâ§îyörµm §ânmâ, hêr Rênk Bîr gûn §îyâhLâ§îr ...

YakLa$Ma¡ UZakLa$¡DîDîk
DîDîk eDerîM ha¥atInI,
BenDen Ba$kasIna ¥a$atMaM
senî, tarîhînî VururuM,
anILarInI asarIM, ¥ûregîne
saPLarIM kenDîMî

BeDenînDe ¥atI¥a kaLIrIM,
tenînDe BekLerîM geLecegîMî..
¥akLa$Ma Daha kû¢ûk a$kLara
katLanaMaZsIn BENÎMLE ÔLÛRSÛN

BiRGüN GuRuRuNu YeNiP BaNa
GeRi DöNmEK ?sTeRsEn SaK?N DöNmE....
ÇüNkÜ; SeNiN GuRuRuNuN BiTTi?i
YeRDe BeNiM Nefretim BAsLAr

Ben Kubar Kadar Asil,
Deligonca Kadar U¢uk,
Afgan Gibi Komik,
Papix Kadar Lüx &
Cocaine Kadar Tehlikeliyim !

SözLerin Büyük Yüreqin Kûcûk YanLi$Larin Cok DoqruLarin Yok Kendine qöre $anSLisin Fakat Bana qöre ZavaLLisin !

Bir $iseden dóküLen SARAP ' in
degiL, Bir tek kagitLa
SariLan ESRAR ' in degiL,
SödayLa patLayan HAP ' in degiL,
Biz DELIKANLI adamin MUPTELA ' Siyiz !

Bugün Sen!n için B!r KurBan Kest!m B!LekLer!m HaLa Kan?yor Ve Ac?yor.

Kapat GozLerini Ve Bana
Bak Ben! Diye Ne varsa
Gordugun i$te O Senin Yoklugun..

Fani Dunyanin Baki Padisahi
Degiliz Biz parcaLAnmis Gonul
HirkaLarini Yamar Dikeriz
Biz DostLarLA agLAr DostLarLa GuLEriz.

GozLerDe Yas Yoksa Ruh Gok KusagiNa SaHiP oLaMaz!

ozun Aydin Artik Ozgursun .. Artik BaGimsizzsin SabaHa Butun uCakLAr Ve KucakLAr Senin.

Seni Hayat?n Kurallar?na Göre De?il Kafama Göre Ya?adim

Hasrêtîm'd!n $îmdî îsê Ñêfrêt!m'sîn,
duy bunlarî; kalbînê î$lêsîn,
sên nasîl bîrîsîn?

Sen Benim Hem var olu? ; Hemde Yok Olu? Sebebimsin .

Beni kaybetmeyi Göze aLan?, kazanmak için AsLa u?ra?mam

#2537

 
© 2015
AŞK