Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Üzücü Sözler

Bir Yaln?zl?k ?ark?s? Olmu?um De?ersiz hayat?mda Bir Seni Sevmi?tim Bir enin için Ac?ya Gö?üs germi?tim Sende B?rak?p gittin beni hayat gibi Ac?yorum Kalbime Ac?yorum bu Sevgilere..

Beni Arad???n Yerde BulamazsaN Bilki Gözlerinin Dald??? Yerdeyim... ...

Sen bensizli?e al??m??s?n ama ben beni sensiz dü?leyemiyorum! ...

Ac? Çeken yüre?imi At?yorsun Karanl?klara Svgimden Anlam?yorsun Hep beni Yok Görüyorsun bu hayatta ?imdi Gidiyorum hayat?ndan Ac?l? Duygular?mla Elveda Sevgilim Elveda..

B?rak?p Gitsemde Zaman? Unutsamda Sevgini hat?rlamak istemesemde güzel günleri terk etmiyor Sevdan beni Ac? ile yan?yor içim bitmiyor Ate?in içimde yan?yorum Sessizce ve Sensizce.

Zaman Bitmi? hayat?m?zda Sadece Ya?amaya Çal???yorum renksiz Dünyamda Zaten renklerimi Ald?n Götürdün benden Ac? ile B?rakt?m kalbimi Sadece Kalbimi De?il Ac? iLe b?rakt?n bedenimi Karanl?k Dünyamda.

Yaln?zl?k Çeksemde içimde ac?lar b?rakmaz beni a?lat?r her gece sen b?rak?p gittin ya ac?lar kald? yüre?imde bir ac?lar b?rakmad? kalbimdeki terk edilmi? sevday?..

Gururumu B?rakt?m Art?k Ac? ile Kayna?t?m Hayat?m? Ac? ?le payla??yorum Sen ise gururumu Çi?niyorsun Büyük bir mutlulukla Helal Olsun Sana.

Öyle zor geliyorki bazen an?lar? hat?rlamak kalbim daral?yor gözlerimden ya? ak?yor ama yinede an?lar? hat?rl?yorum ne olursa olsun bu ac?y? çekmek zorunday?m ben severek ayr?ld?m!

K?rd?m Art?k hayat?m? bakamam geriye gururum ayaklar?n?n önünde bi kag?t parças? oldu ac?yla b?rakt???n kalbim ise artik ac?y? temizleyen bir paspas oldu hayat?m sadece senin ac?lar?n? temizlemekle geçiyor lanet olsun!

Ucuz bir sevginin kurban? olmu?um, geç farkettim fark etti?imde kalbimi vermi?tim sana insafs?z! ?imdi ac?lar içinde b?rakt?n beni yapayaLn?z Vicdans?z!

Siyah?n En derin karanl?klar?na kapatt?n beni elime bir ac?l? kalp verdin terk ettin ya?amay? ald?n elimden hayat?n güzelliklerini ald?n kötülükleriyle b?rakt?n beni..

B?rakt?m kendimi Art?k bakm?yorum hayata, kapand?m odama ya?am?yorum Sanki Bu hayatta ne ?ark?lar ne ?iirler teselli etmek harebe gönlümü ben Ac?lara gömülmü?üm Kimse Alamaz Gönlümü..

Gerçekten ya?anan sözlerim bunlar kimse kald?ramaz içimdeki ac?lar? bir gencin ç??l?klar? bunlar anlamaz sevmeyen anlamaz çekmeyen ac?yla bir dünya var hayat?mda nereye baksam onu görüyorum kar??mda...

Buruk bir hayat?n buruk bir ac? hat?ras?y?m hayatta ne yaln?zl???ma a?lar?m nede ac?yan kalbime sadece sana a?lar?m ak?p giden zaman?ma üzülürüm..

?çimde yaln?zl?klar içimde ayr?l?klar ve içimde bunlar?n tüm ac?s? sen bakma bana gül oyna ya?a kendi hayat?nda ben ac?lar?mla terk edilmi?im bu dünyada mutsuz etmek istemem kimseyi ac?lar?mla..

Nefretimi Sana yazsam Ne Olucak Sonunda Yine Ac? Çekecek Seven kalbim Seni Seven kalbim Ac?lar içinde kaybolacak Sonunda Senin hayat?mda Kayboldu?un gibi.

Sen Sadece Kalbimin De?il Ac?lar?m?da Kalbime Yazans?n Sen beni benden Al?p Bir Bo?lu?a Atans?n Nefret ediyorum Senden Nefret ediyorum Seni Sevdi?im için Ac?l? kalbimden..

Yanl?? Zamanlara kap?ld?m Seninle yanl?? bir a?k? ya?ad?m seninle ac?y? yazd?n kalbime gittin sebepsizce lanet ediyorum Sana!!!

Ba?ka Bir Hayat Yok Art?k Sevdim Sevildim A?latt?n güldüm Ah Ald?m beddua Ettim Ama Ben Sadece Anlad?mki Bu Dünyada Yalanlar? ya?am???m ?imdi Ac?larla Gidiyorum Elveda Size Ac?lar?mla Mutluyum ba?ka Mutluluk istemem Dünyamda..

Bir umut vard?r hiç tükenmeyecek birde hasret ki çekilmeyecek birde ölüm vard?rki birgün elbet gelecek benim sana olan sevgim ne ölecek nede bitecek

Bu dünya kimseye kalmaz çünkü hayat her zaman bir numara ve oyunlarla doludur bunu tüm hayat bilmekte olmal?d?r......

Sana bir sözüm var seni sen oldugun için de?il sende kendimi buldugum için sevdim sak?n a?k?ndan söz etme bana inan ya?ad?h?m a?k?n en mahsum ve ma?dur olan? sensin...

#1592

 
© 2015
AŞK