Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Üzücü Sözler

K?sa üzücü sözler 2014 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere üzülece?iniz yada üzmek istedi?iniz ki?i varsa onlara gönderebilece?iniz sevgiliye yeni üzücü sözler facebook twitter için haz?rlad?k.
Al Beni Al Beni Vur Yere parça Parça Et Sadece Eskisi Gibi Olal?m Sadece elerinde hayat?m on Bulsun gülüm Sevdim Seni üzme beni...
Ya?arken A?lamay? A?lerken öLmeyi Dü?ündünmü? Sevgi Ac?s? Çekip Benim Gibi geceleri öLümLe Yüz Yüze Geldinmi Alçak Sevgili..
Harcad?m ömürümü hep Senin için Seni Sevmek Ziyan Sen Ac?lar? Hak Eden Dertleri Hak Eden Ama Kimseyi Hak Edemeyen Adi insan?n tekisin!
ibret ald?n herkez benden a?k ac?s? çeken kalbimden benim gibi olmas?n kimse ALLAH a?k ac?s? göstermesin kimseye..
Senin için U?runda verdi?im Son nefes Ziyan Seninle Ya?amak Hep Ziyan, Seni Sende Ya?amak benim hayat?mdaki En büyük Ziyanm??!
Efkarl? ba??m?n Efkarl? Bedeni nerden Sevmi?im ben o Zalimi Anlamaz içimdeki Sevgiyi üzmeyi sever her yeni günde beni...
Zor Günlerimde Yan?mda Olamayan Sen! Zor Günlerimde Seni bekleyen ben! Kim Kimi Seviyor Bu Hayatta ilk bunu Sor Kendine iStersen!
Seni Sevilmek Hayal iSe B?rak Hayallerimde Kals?n ümitlerimi K?rma Seni Dü?ünmek cezam iSe B?rak gecelerimde Ad?n kals?n, Sen Zaten Benim için Bir Yalans?n!
Sana Bu hayatta Sadece güldüm Hiç Sevmedimki!
Kalbim Ad?n? Ç?kard? Beynim An?lar?ma reset Att? ?imdi Hat?rlam?yorum Seni Pardon Ama isim Neydi?
Gittin Elimde Sana Ait Hat?ralar B?rakt?n Bana Oturup A?lasam ne feyda Sen gitmi?sin Ben bitmi?im O Anda...
Seni Dü?ünüp A?lar?m öksüz gecelerimde Seni Dü?ünür teselli Olurum Yar?m kalan hayat?mda Dön ne OLur bebe?im..
Yar?na Hevesle Bakma umutlar?m? k?rd?n Senin için Gururumu Ayaklar Alt?na Ald?m ?imdi Umutlar?mla Sürünüyorum Oldu?um yerde
Esir olmu?um Sözlerine Söz geçmez kalbime beni terk Edip gittin ya Sözlerimi ya?l? B?rakt?n Hat?ralar? Suluyorum Gözya?lar?mla.
Sana Bak?p Gülmeyi özledim S?cac?k Ellerini özledim Seni özledim Sen Beni özledinmi? Biliyorum özlemedin terk edi?in Benim Biti?im gülüm..
Yaral? Hayat?ma Merhem Olmad?n gelmedin Hatr?m? Sormad?n So?uk gecelerimde bir senin için uykusuz kald?m güne?siz sabahlar?mda ad?n? say?klay?p uyand?m!
?imdi Git Gidebildi?in kadar Uzaklara özlerim görmesin seni Kalbim O An yeniden Alevleniyor sana Yapam?yorum Söz Geçiremiyorum Oan kalbime Git Lütfen ne olur Benim kendimle B?rak!
üzücü hayat?mda kal?c? bir an?s?n kal?c? an?lar?mda ise beni mafh eden ?ah?ss?n!
Bir Küçük Sevgiyi Bana çok gördün içimdeki dünyay? aldatt?n içimdeki duygular? yan?ltt?n beni benden ald?n dünyam? ters çevirdin adi insan.
Seni Seviyorum derken üzülece?imi hiç tahmin etmezdim seni dü?ünürken ke?ke olmasayd? hiç dememi?tim art?k seni severken senden nefret etmeyide ö?redim!
Bütün Dertlerimle Beddualar?m Sana K?rd?n kalbimi bunu Unutma! Bu kalbin Hesab? Sorulucak Günün Birinde Ozaman Ç?kma Kar??ma!
peri masallar?ndaki hayal ürünleri gibisin, ancak o masallarla ya?ars?n o masallarla uyan?rs?n yalan insan!
Sen Benim Pembe hayallerimi Karanl?k Bulutlarla kapatan Bir Kabustun Art?k o kabustan kurtulma Zaman? geldi Seni Kendi Atmosferinde B?rak?yorum..
Bir A?k Masal?n?n 2 Ayr? Karakteriymi?iz Seninle Sen Zalim Ben Masum Rolunde, Bu A?k Masal?n?n Galibi Hep Zalimlermi Olcak?
Kahreder bu hayat Beni Sevgi Dert keder Ezdi beni Lanet Olsun Senin gibi Sevgili Uzak Dur Sevme beni!!!
Rabbime S???nd?m Kimse Kalmad? Hayat?mda herkez yalan Olmu? Sevgi piyasas?nda Sende Yalan oldun Ellerimin Aras?nda!
Seni Sevmiyorum Art?k yeni Sevenler Bul kendine Seni istemiyorum Art?k Kalbimden Ad?n Silindi girmez birdaha hayat?ma!

#2687

 
© 2015
AŞK