Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Üzücü Sözler

Gittin Elimde Sana Ait Hat?ralar B?rakt?n Bana Oturup A?lasam ne feyda Sen gitmi?sin Ben bitmi?im O Anda...

Seni Dü?ünüp A?lar?m öksüz gecelerimde Seni Dü?ünür teselli Olurum Yar?m kalan hayat?mda Dön ne OLur bebe?im..

Yar?na Hevesle Bakma umutlar?m? k?rd?n Senin için Gururumu Ayaklar Alt?na Ald?m ?imdi Umutlar?mla Sürünüyorum Oldu?um yerde

Esir olmu?um Sözlerine Söz geçmez kalbime beni terk Edip gittin ya Sözlerimi ya?l? B?rakt?n Hat?ralar? Suluyorum Gözya?lar?mla.

Sana Bak?p Gülmeyi özledim S?cac?k Ellerini özledim Seni özledim Sen Beni özledinmi? Biliyorum özlemedin terk edi?in Benim Biti?im gülüm..

Yaral? Hayat?ma Merhem Olmad?n gelmedin Hatr?m? Sormad?n So?uk gecelerimde bir senin için uykusuz kald?m güne?siz sabahlar?mda ad?n? say?klay?p uyand?m!

?imdi Git Gidebildi?in kadar Uzaklara özlerim görmesin seni Kalbim O An yeniden Alevleniyor sana Yapam?yorum Söz Geçiremiyorum Oan kalbime Git Lütfen ne olur Benim kendimle B?rak!

üzücü hayat?mda kal?c? bir an?s?n kal?c? an?lar?mda ise beni mafh eden ?ah?ss?n!

Bir Küçük Sevgiyi Bana çok gördün içimdeki dünyay? aldatt?n içimdeki duygular? yan?ltt?n beni benden ald?n dünyam? ters çevirdin adi insan.

Seni Seviyorum derken üzülece?imi hiç tahmin etmezdim seni dü?ünürken ke?ke olmasayd? hiç dememi?tim art?k seni severken senden nefret etmeyide ö?redim!

Bütün Dertlerimle Beddualar?m Sana K?rd?n kalbimi bunu Unutma! Bu kalbin Hesab? Sorulucak Günün Birinde Ozaman Ç?kma Kar??ma!

peri masallar?ndaki hayal ürünleri gibisin, ancak o masallarla ya?ars?n o masallarla uyan?rs?n yalan insan!

Sen Benim Pembe hayallerimi Karanl?k Bulutlarla kapatan Bir Kabustun Art?k o kabustan kurtulma Zaman? geldi Seni Kendi Atmosferinde B?rak?yorum..

Bir A?k Masal?n?n 2 Ayr? Karakteriymi?iz Seninle Sen Zalim Ben Masum Rolunde, Bu A?k Masal?n?n Galibi Hep Zalimlermi Olcak?

Kahreder bu hayat Beni Sevgi Dert keder Ezdi beni Lanet Olsun Senin gibi Sevgili Uzak Dur Sevme beni!!!

Rabbime S???nd?m Kimse Kalmad? Hayat?mda herkez yalan Olmu? Sevgi piyasas?nda Sende Yalan oldun Ellerimin Aras?nda!

Seni Sevmiyorum Art?k yeni Sevenler Bul kendine Seni istemiyorum Art?k Kalbimden Ad?n Silindi girmez birdaha hayat?ma!

Al Beni Al Beni Vur Yere parça Parça Et Sadece Eskisi Gibi Olal?m Sadece elerinde hayat?m on Bulsun gülüm Sevdim Seni üzme beni...

Ya?arken A?lamay? A?lerken öLmeyi Dü?ündünmü? Sevgi Ac?s? Çekip Benim Gibi geceleri öLümLe Yüz Yüze Geldinmi Alçak Sevgili..

Harcad?m ömürümü hep Senin için Seni Sevmek Ziyan Sen Ac?lar? Hak Eden Dertleri Hak Eden Ama Kimseyi Hak Edemeyen Adi insan?n tekisin!

ibret ald?n herkez benden a?k ac?s? çeken kalbimden benim gibi olmas?n kimse ALLAH a?k ac?s? göstermesin kimseye..

Senin için U?runda verdi?im Son nefes Ziyan Seninle Ya?amak Hep Ziyan, Seni Sende Ya?amak benim hayat?mdaki En büyük Ziyanm??!

Efkarl? ba??m?n Efkarl? Bedeni nerden Sevmi?im ben o Zalimi Anlamaz içimdeki Sevgiyi üzmeyi sever her yeni günde beni...

Zor Günlerimde Yan?mda Olamayan Sen! Zor Günlerimde Seni bekleyen ben! Kim Kimi Seviyor Bu Hayatta ilk bunu Sor Kendine iStersen!

Seni Sevilmek Hayal iSe B?rak Hayallerimde Kals?n ümitlerimi K?rma Seni Dü?ünmek cezam iSe B?rak gecelerimde Ad?n kals?n, Sen Zaten Benim için Bir Yalans?n!

Sana Bu hayatta Sadece güldüm Hiç Sevmedimki!

Kalbim Ad?n? Ç?kard? Beynim An?lar?ma reset Att? ?imdi Hat?rlam?yorum Seni Pardon Ama isim Neydi?

Bir Yaln?zl?k ?ark?s? Olmu?um De?ersiz hayat?mda Bir Seni Sevmi?tim Bir enin için Ac?ya Gö?üs germi?tim Sende B?rak?p gittin beni hayat gibi Ac?yorum Kalbime Ac?yorum bu Sevgilere..

Ac? Çeken yüre?imi At?yorsun Karanl?klara Svgimden Anlam?yorsun Hep beni Yok Görüyorsun bu hayatta ?imdi Gidiyorum hayat?ndan Ac?l? Duygular?mla Elveda Sevgilim Elveda..

B?rak?p Gitsemde Zaman? Unutsamda Sevgini hat?rlamak istemesemde güzel günleri terk etmiyor Sevdan beni Ac? ile yan?yor içim bitmiyor Ate?in içimde yan?yorum Sessizce ve Sensizce.

Zaman Bitmi? hayat?m?zda Sadece Ya?amaya Çal???yorum renksiz Dünyamda Zaten renklerimi Ald?n Götürdün benden Ac? ile B?rakt?m kalbimi Sadece Kalbimi De?il Ac? iLe b?rakt?n bedenimi Karanl?k Dünyamda.

Yaln?zl?k Çeksemde içimde ac?lar b?rakmaz beni a?lat?r her gece sen b?rak?p gittin ya ac?lar kald? yüre?imde bir ac?lar b?rakmad? kalbimdeki terk edilmi? sevday?..

Gururumu B?rakt?m Art?k Ac? ile Kayna?t?m Hayat?m? Ac? ?le payla??yorum Sen ise gururumu Çi?niyorsun Büyük bir mutlulukla Helal Olsun Sana.

Öyle zor geliyorki bazen an?lar? hat?rlamak kalbim daral?yor gözlerimden ya? ak?yor ama yinede an?lar? hat?rl?yorum ne olursa olsun bu ac?y? çekmek zorunday?m ben severek ayr?ld?m!

K?rd?m Art?k hayat?m? bakamam geriye gururum ayaklar?n?n önünde bi kag?t parças? oldu ac?yla b?rakt???n kalbim ise artik ac?y? temizleyen bir paspas oldu hayat?m sadece senin ac?lar?n? temizlemekle geçiyor lanet olsun!

Ucuz bir sevginin kurban? olmu?um, geç farkettim fark etti?imde kalbimi vermi?tim sana insafs?z! ?imdi ac?lar içinde b?rakt?n beni yapayaLn?z Vicdans?z!

Siyah?n En derin karanl?klar?na kapatt?n beni elime bir ac?l? kalp verdin terk ettin ya?amay? ald?n elimden hayat?n güzelliklerini ald?n kötülükleriyle b?rakt?n beni..

B?rakt?m kendimi Art?k bakm?yorum hayata, kapand?m odama ya?am?yorum Sanki Bu hayatta ne ?ark?lar ne ?iirler teselli etmek harebe gönlümü ben Ac?lara gömülmü?üm Kimse Alamaz Gönlümü..

Gerçekten ya?anan sözlerim bunlar kimse kald?ramaz içimdeki ac?lar? bir gencin ç??l?klar? bunlar anlamaz sevmeyen anlamaz çekmeyen ac?yla bir dünya var hayat?mda nereye baksam onu görüyorum kar??mda...

Buruk bir hayat?n buruk bir ac? hat?ras?y?m hayatta ne yaln?zl???ma a?lar?m nede ac?yan kalbime sadece sana a?lar?m ak?p giden zaman?ma üzülürüm..

?çimde yaln?zl?klar içimde ayr?l?klar ve içimde bunlar?n tüm ac?s? sen bakma bana gül oyna ya?a kendi hayat?nda ben ac?lar?mla terk edilmi?im bu dünyada mutsuz etmek istemem kimseyi ac?lar?mla..

Nefretimi Sana yazsam Ne Olucak Sonunda Yine Ac? Çekecek Seven kalbim Seni Seven kalbim Ac?lar içinde kaybolacak Sonunda Senin hayat?mda Kayboldu?un gibi.

Sen Sadece Kalbimin De?il Ac?lar?m?da Kalbime Yazans?n Sen beni benden Al?p Bir Bo?lu?a Atans?n Nefret ediyorum Senden Nefret ediyorum Seni Sevdi?im için Ac?l? kalbimden..

Yanl?? Zamanlara kap?ld?m Seninle yanl?? bir a?k? ya?ad?m seninle ac?y? yazd?n kalbime gittin sebepsizce lanet ediyorum Sana!!!

Ba?ka Bir Hayat Yok Art?k Sevdim Sevildim A?latt?n güldüm Ah Ald?m beddua Ettim Ama Ben Sadece Anlad?mki Bu Dünyada Yalanlar? ya?am???m ?imdi Ac?larla Gidiyorum Elveda Size Ac?lar?mla Mutluyum ba?ka Mutluluk istemem Dünyamda..

Bir umut vard?r hiç tükenmeyecek birde hasret ki çekilmeyecek birde ölüm vard?rki birgün elbet gelecek benim sana olan sevgim ne ölecek nede bitecek

Bu dünya kimseye kalmaz çünkü hayat her zaman bir numara ve oyunlarla doludur bunu tüm hayat bilmekte olmal?d?r......

Sana bir sözüm var seni sen oldugun için de?il sende kendimi buldugum için sevdim sak?n a?k?ndan söz etme bana inan ya?ad?h?m a?k?n en mahsum ve ma?dur olan? sensin...

Sizler için derledi?imiz en güzel üzücü sözler ve üzücü mesajlar.

Yar?na Hevesle Bakma umutlar?m? k?rd?n. Senin için Gururumu Ayaklar Alt?na Ald?m ?imdi Umutlar?mla Sürünüyorum Oldu?um yerde.

Yanl?? yap?lan ?eylerin pi?manl??? gün gelir geçer, ama yap?lmayan ?eylerin pi?manl??? hayat boyu devam eder.

Nas?l bittiyse bundan öncekiler, bu da biter. Bite bite sonunda bende biterim. Olur biter!

Korkular?n en büyü?ü kaybetmek ya. En büyük korkumu gösterdi bana. Hani asla terketmem demi?ti ya. Yalanlar?n en büyü?ü o oldu bana.

Kusura bakma sevgili, onunla mutlu ol diyecek kadar az sevmedim seni.

"˜Senin a?k?n heves' deme bana! Sen hevesleri u?runa a?layan birini gördün mü hayat?nda!

Bana A?k'? Sorma! Ölünün Arkas?ndan Konu?mak Günaht?r.

Söylemek istesem Gönlümdekini, Dilime dolanan ?zd?rap olur. Yazsayd?m derdimin ben bir tekini, ciltlere s??mayan bir kitap olur! Ah ne yaman çileli bir insanm???m, Sunulan her zehri ?ifa Sanm???m Ah ne Aldanm???m, Aldanan Gönülde A?K serap olur!

?imdi, sadece eski foto?raflarda bile?ik, iki kelimeyiz. Bak bu "ben" Bu da "o"...

Ya?arken A?lamay? A?lerken öLmeyi Dü?ündünmü? Sevgi Ac?s? Çekip Benim Gibi geceleri öLümLe Yüz Yüze Geldin mi?

Bir A?k Masal?n?n 2 Ayr? Karakteriymi?iz Seninle Sen Zalim Ben Masum Rolunde, Bu A?k Masal?n?n Galibi Hep Zalimlermi Olcak?

Bütün Dertlerimle Beddualar?m Sana K?rd?n kalbimi bunu Unutma! Bu kalbin Hesab? Sorulucak Günün Birinde Ozaman Ç?kma Kar??ma!

Bir Küçük Sevgiyi Bana çok gördün içimdeki dünyay? aldatt?n içimdeki duygular? yan?ltt?n beni benden ald?n dünyam? ters çevirdin adi insan.

Yaral? Hayat?ma Merhem Olmad?n gelmedin Hatr?m? Sormad?n So?uk gecelerimde bir senin için uykusuz kald?m güne?siz sabahlar?mda ad?n? say?klay?p uyand?m!

Senin için U?runda verdi?im Son nefes Ziyan Seninle Ya?amak Hep Ziyan, Seni Sende Ya?amak benim hayat?mdaki En büyük Ziyanm??!

Neyse unut !derken, o andan bahsediyorsun sanm??t?m. Nerden bileyim ki kendinden bahsetti?ini..

Bo?una bakma göremezsin zaten görmü? olsan gitmezsin. Git gidebildi?in en uzak ?ehirlere. Git gidebildi?in en güzel ümitlerle. Ben böyle de ya?ar?m toz duman benim için üzülme. Her taraf sen dolu an?lar bu bana yeter. ?imdi git...

Silmeseydim gözlerimden akan yasi sel olup aksaydi yollarina... O zaman inanirmiydin seni unutamadigima dinmek nedir bilmeyen hasretine... Seni her saniye aratan özlemine... Söyle inanirmiydin göz yaslarim sana geldiginde...

Bir Küçük Sevgiyi Bana çok gördün içimdeki dünyay? aldatt?n içimdeki duygular? yan?ltt?n beni benden ald?n dünyam? ters çevirdin adi insan.

Esir olmu?um Sözlerine Söz geçmez kalbime beni terk Edip gittin ya Sözlerimi ya?l? B?rakt?n Hat?ralar? Suluyorum Gözya?lar?mla.

#230

 
© 2015
AŞK