Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Uzun Güzel Sözler

Neler feda ederim senin sevgine

En büyük mutlulu?um bir tek seninle

Dünyay? verseler de?i?mem

Saç?n?n bir tek teline

Hüznümün virgülüsün

Bir gidensin bir gelen

Y?kabilsek aradaki duvarlar?, ah ne olurdu

Hüznümün virgülü de?il de noktas? olabilsen

?imdi daha iyi anl?yorum

Nefes almak de?ilmi? ya?amak

Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey

Seni severken sensiz olmak

Seni seviyorum biliyor musun

Sana a?l?yorum duyuyor musun

Seni istiyorum anl?yor musun

Sana geliyorum bekliyor musun

Rüzgar?n keman çald??? ve damlalar?n

Pencerene vurdu?u so?uk bir gecede

Yata??na uzan?p hayalini kurdu?un

Ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun.

Kaderli ya?mur dü?tü ak?ama

Ba??m? dayad?m bu?ulu cama

Kendi kendime dü?ünüyorum saçma

Gel yarim benden kaçma

Önce denizde bir damlayd?n

Sonra okyanus oluverdin

Enginli?iyle boy ölçü?emedi?im

Bir tek sendin

A?k gibi anlat?lmaz su gibi vazgeçilmezsin

Güne? gibi parlak y?ld?zlar kadar eri?ilmezsin

Uyku kadar tatl? kabus kadar kötüsün

Ama u?runa ölebilece?im tek kabusumsun.

Karl? da?dan kopsam gelsem

Kor diye gö?süme basar?m seni

Bir rüzgardan ya?sam gelsem

Yar diye sineme basar?m seni

Seni tarihte aray?p co?rafya da buldum

Fizik de formulleyip resimde süsledim

Türkçe de söylüyorum

Seni seviyorum

Zaman kayar ellerinden tutamazs?n

Sel gibi akar göz ya?lar?n kurutamazs?n

Öylesine bendesin ve öylesine sendeyim ki

Unutmak istesen de unutamazs?n

Ye?il gözler ho?tur ama bak??lar? bo?tur

Seversen elay? çabuk bulursun belay?

Siyah gözler metindir fakat çok haindir

Seversen maviyi bulursun sevgiyi

Zirvelerden yuvarlansa

Tutmaya gücüm yeter da?lar?n ta??n?

Fakat kald?ramam kirpiklerinden akan

Bir damla üzümlü gözya??n?

Seven unutmaz unutan sevmemi?tir

E?er sevip de unutmu?sa sevmesini bilmemi?tir

Güller solabilir yapraklar dökülebilir

Seni herkes unutabilir ama ben (ASLA)

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak

Mutluluk ise gözbebe?inden yak?n olsun

Umutlar?n gerçek gerçeklerin mutluluk

Mutluluklar?n sonsuz olsun

Ne zaman ki sa??r bir ressam

Gülün kristal bir zemin üzerine dü?tü?ünde

Ç?kard??? sesin resmini çizebilirse

Sana olan sevgim o zaman bitecektir.

Dünyadaki herkes için herhangi birisin,

Ama herhangi biri için dünyalara de?ersin

Ne yaz?k yüre?imde mahkum cezan

Ömür boyu sevilmek hem de sevildi?ini bilmeden.

Beni bir da? ba??nda böyle yapayaln?z kodular,

rüzgarlara, ku?lara, bulutlara yak?n,

senin etinden, t?rna??ndan ayr?,

senin kokundan uzak.

?u anda hiç bir ?ey mümkün de?il.

?u anda her ?eyden ayr?, her ?eyden uzak

ve her ?eyden mahrumum ben.

?u anda sadece yaln?zl?k ve kah?r

Sen benim gökyüzümdün, denizim, topra??md?n,

?imdi bir hat?ra olamazs?n belirsiz, uzak

Biliyorsun baz? ?eyler vard?r elimizde olmayan

??te öyle imkans?z bir?ey seni unutmak.

Zannetme ki her?ey bitti sevdi?im;

Birgün ye?erecek ?u sararm?? yapraklar.

Ve bundan sonra kim severse dünyada;

Seni ve beni hat?rlayacaklar

Inan ki! K?r?lm?? bir ayna gibi

Paramparça, k?r?k dökük a?k?m?z

çaresizli?in, ümitsizli?in türküsü

Türkülerin en içlisi, en hüzünlüsü

Büyük a?k?m?z

Unut benden kalan ne varsa

Unutmak tesellidir yaln?zl???n

Güne?i bir kadeh ?arap gibi içip

Delicesine sarho? olmak

En güzel taraf? imkans?zl???n

Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin?

Hep böyle içinde uzak bir ???k m? yanar?

Bak??lar?nda beni dinlendiren bir ?ey var;

K??ys?ndaym?? gibi en sakin denizlerin...

Ne olurdu saadetlerin en büyü?ü

??te ellerimde al, diyebilseydim

Anlard?n ve hiç gitmezdin, de?il mi

Bir gün oldu?un gibi kal diyebilseydim.

Ne zaman seni dü?ünsem ya?amak güzel

Bir bahar bahçesi olur güz bahçeleri

En karanl?klarda bile uzan?r bir el

Kendili?inden açar sabaha perdeleri

Öyle bir vurgun yedi ki yüre?im ben art?k iflah olmam. geçse de zaman sanma ki geçer bu yara. bu yarayla da ya?ar giderim; ama ilac?n sen oldu?unu bildikten sonra sensiz olmay? kabullenemiyorum.

Alacakaranl??? sevmem ben, ya gece olmal? ya gündüz, kur?un ya vurmal? yada namluda durmal?, sevgili dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?...

Dün gece sana bir melek gönderdim seni izlemesi için umdu?umdan da çabuk döndü sordum neden çabuk döndün bir melek bir mele?i izleyemezki dedi.

Zaman gece yar?s? yine seni dü?ünüyorum ?slak gözlerim camda belki gelir diyorum hani bir ?ark?m?z vard? ya yine onu söylüyorum öyle sevmi?im ki unutam?yorum

Uzakta olman bir?ey de?i?tirmiyor a?k?m sonuçta güne?te benden uzakta ayda ama hiçbir günüm güne?siz hiçbir günüm ays?z geçmiyor yüre?imin sensiz olmad??? gibi seni seviyorum

Bizim yöremizde kaderimiz do?u?tan yaz?l?r..?iirlerimiz hayat?m?z? anlat?r, sevgim yüre?im kadar mert olur. SEN? UNUTTUM kelimesi sadece mezar ta??nda olur..

Seni Seviyorum Kelimesini Sana Benden Ba?ka Kimse Demesin, Yanl?z Bana Sakla O Dudaklar? Benden Ba?ka Kimse Öpmesin.....

Seni sensiz ya?amak en kötü kader benim için, bu kaderi bana ya?atma. bitanesi

Her serap görü?te sensin kar??mda bir hayal gibi hep kaçacakm?s?n kadehi kadehe her vuru?umda böyle köpürecek böyle köpürecek ta?acakm?s?n...

Bir bak???n kudreti hiç bir lisanda yoktur. bir bak?? bazen ?ifa bazen de zehirli bir oktur. bir bak?? bir bak??a neler neler anlat?r, bir bak?? bir a???? saatlerce a?lat?r.

Gözlerimden dü?en ya? denizi ?slat?yor. sevda kilim, hasret nak?? gönül derdi dokuyor. çatlayas? deli yürek sen diye at?yor güzel gözlüm buras? sen kokuyor..

SEN sözcükleri ölümsüz k?lans?n, SEN umudun SEN a?k?n SEN özlemin SEN hayat?n ad?s?n, ?imdi içimde ço?altt???m sesimle hayk?r?yorum hiç kimse sevdama senin kadar yak??mad? ve sevdam hiç kimseyi senin kadar YA?ATMADI...

Baz? gecelerde gökyüzüne baksan ay? göremezsin ama bilirsinki ay gecenin içinde biryerlerde sakl?d?r t?pk? yan?mda olmasanda herzaman kalbimde oldu?un gibi a?k?m seni seviyorum

Her kum tanesi bir özlemse ben seni dünyalar kadar özledim...

kalbimin sahibi sensin, yaln?z orada sen vars?n, sen olmad?kça yan?mda, BU DÜNYA KÖKÜNDEN BATSIN

Sen beni benim seni sevdigim kadar sev ki , ben senin beni benim seni sevdigim kadar sevdigini bileyim.

Hayallere dalip gitmem ben, Çünkü tek hayalim sensin benim! Hiçbirsey isteyemem ben Çünkü birtek istedigim sensin benim.

Sevmiyorum su saatin sesini, akmasin dursun zaman. herseyin bir öncesi ve sonrasi vardir derler ya; YALAN. senden önce vardim belki ama askim senden sonra olmayacagim inan.

Ask kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok düsünmektir. Ve ask öyledirki nerde imkansiz varsa onu seçer.

Gecenin karanliginda, günesin isiginda, Suyun damlasinda, selin coskusunda Kimi yanimdasin kimi rüyamda Ama hep aklimdasin sakin unutma...

Sen benim incimdin. parildayan masum güzelliginle seni sarp kayaliklardan tirnaklarimla kazidigim bir istiridyede bulmustum. ve bir daha kaybetmiyeyim diye kalbimin derinliklerine gömdüm.

Günesin dogdugu da bir gerçek battigi da... Kalbimin attigi da bir gerçek, günün bittigi de... Ne çikar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, iste o en büyük gerçek...

Yedi ayri iklimden yedi çesit ari getirseler yedi çesit ari yedi ayri çiçegi dolassa yedi ayri çiçekten bal yapsa senin kadar tatli olamaz...

Bu gece ay?n do?mas?n? bekle; y?ld?zlar? seyret dokunmaya çal??, dokunamad?m diye üzülme seyretmekle yetin, benim (Seni Özlemekle) yetindi?im gibi!

Çilek dudaklar?na yap???p kalcam Gözlerinden kalbine akcam Yar senin için bu ?ehri yakcam Senin akl?n? akl?n? alcam

??te gidiyorum kar??l?ks?z bir a?ka kurban ettim ömrümü. i?te gidiyorum toprak als?n benimde bu hazin öykümü. çürüdü gözlerim çürüdü yüre?im bu ya?murlu ?ehirde..sonunda kapt?rd?m gönlümü ölüm denen o kaypak türküye ve i?te kurtuldun benden ?en olas?n ey sevgilim...

Seni çok seviyorum, y?ld?zlar?n sonsuzlu?u kadar. Seni çok seviyorum, kimsenin cesaret edemeyece?i kadar. Seni çok seviyorum, zaman?n durmama olas?l??? kadar. Seni çok seviyorum, ad?n? y?ld?zlarla zamana kaz?maya cesaret edip seni her saniye ya?ayacak kadar...

Bu ak?am hayalin canland? gözlerimde, ???k oluyorsun bana karanl?k gecelerimde, y?llanm?? ?arap gibi tütüyorsun içimde, bu ak?am seni ölesiye özledim. bu ak?am seni görmek istiyor gözlerim, s?cak ellerini tutmak istiyor ellerim, sevginle dolup ta?mak istiyorkalbim, bu ak?am seni ölesiye özledim. Bu ak?am seni senden son defa istiyorum, dayanacak gücüm kalmad? bekleyemiyorum, ellerim senden ayr?lmas?n diye dualar ediyorum, bu ak?am seni ölesiye özledim.

Hat?ralar yükselsin bir saz?n namesinde Na?melerle süzülen bir ?iir istiyorum Ta? gönüller titresin o ?iirin sesinden H?çk?r?kla kesilen bir ?iir istiyorum Sana olan a?k?m? o ?iire anlatacak Belki bir ?ark? olup seni de a?latacak Belki bir ?ark? olup herkesi a?latacak

Ad?n? Kurutulmu? bir gül gibi yüre?imde sakl?yorum Bu sevgiyi senden uzakta sensiz ya??yorum Ne sesin var ne kokun Söyle hangi günah?n bedeli bu YOKLU?UN...

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

insanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

A?k Çoraba Benzer ; Çifttir ve birbirine uymal?d?r

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim , bal?k olurdum

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

Seni Sevdi?im kadar ibadet etseydim ; cennette kö?küm olurdu...

Rüzgar?n kemanini çald??? ve damlalar?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun...

Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var

GECEYE ?NAT GÜN A?ARMAKTA, A?ACA ?NAT DAL ÇO?ALMAKTA, ÖLÜME ?NAT ?NSANLAR ÇO?ALMAKTA, BENSE SANA ?NAT SEN? SEVMEKTEY?M ?NAT BU YA HEPTE SEVECE??M...

RÜZGAR ALAB?LD???NE HIRÇIN, YA?MUR ALAB?LD???NE ?NATÇI , YÜRE??N ?SE ONLARA ?NAT SANK? B?R L?MAN... TIPKI GÖZLER?NDEK? HUZUR G?B?...

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin

A?K:GÜLÜ D?KEN?YLE AVUÇLAMAYA BENZER. ELLER?N KAN ?Ç?NDE KALIR AMA D?KENLER?N HESABINI GÜLDEN SORAMAZSIN.....

E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.

Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. hepsi göklerdeydi parl?yordu. ama ben seni güne?i seçtim. bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim . !

Bir gül olmak isterdim neden mi? beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..

BEN SEN?NLE SONSUZDAN GELEN ?K? I?IN OLUP ?NCE KENARLI MERCE??N ODAK NOKTASINDAN KES??EB?LME ?HT?MAL?N? SEVD?M

SES?NE MEVS?MLER?N E??LD???, GÖZLER?NE BAHARIN A?LADI?I, A?LAR G?B? GÜLMEN?, DOKUNU?LAR GÜLECEK G?B? DURAN YÜZÜNÜ ÖZLED?M..

ACI VE HÜZÜN B?R YILDIZ KADAR UZAK, MUTLULUK GÖZBEBE??N KADAR YAKIN OLSUN. UMUTLARIN GERÇEK, GERÇEKLER?N MUTLULUK, MUTLULUKLARIN SONSUZ OLSUN..

DÜNDE, BUGÜNDE, YARINDA, YÜRE??N KADAR YANINDAYIM. KEND?N? YALNIZ H?SSETT???NDE EL?N? KALB?NE KOY; BEN HEP ORDAYIM

Sen sahra çöllerinde bir gül olsan seni kurutmamak için göz ya?lar?mla sulard?m seni

A?K B?TT?KTEN SONRA ARKADA? KALALIM DED?LER..GÜLE BA?KA ?S?M VERSEN DE????K KOKAR MI ???

VE TANRI ?NSANLARA SEVMEY? Ö?RETT? ?NSANLARDA B?RB?RLER?NE ACI ÇEKT?RMEY?

AY I?I?ININ AYDINLATTI?I B?R KUMSALA KÜÇÜK B?R DAL PARÇASIYLA SEN? SEV?YORUM YAZMAK ?STERD?M AMA SEN HIRÇIN B?R DALGA OLUP S?LERS?N D?YE YAZMAKTAN KORKTUM

ALIP KIRSALAR KALEM?M? KANIMLA YAZARIM SEN? SEVD???M?

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin sevgilin olmak...

Her ya?mur damlas? seni seviyorum demek olsayd? her yeri sel götürürdü...

KÜL OLMU? ATE? YANAR MI? BUZ TUTMU? SU AKAR MI? BU GÖZLER SEN? SEVD? BA?KASINA BAKAR MI

Bir yudum mutluluk, Pe?inden ko?uyorum, ne olacak halim bilmiyorum, Sevmi?im seni bir kere, Doyamadan gidiyorum ...

Böyleyim diye ay?plama beni...Bir gün kendimi, sonsuzlu?un koynuna b?rak?rsam;yaral? ve yenik bir asker gibi , dar?lma...Unutma ki ; insan sevdi?i kadar insand?r...

A?k?n yolunda tam yirmi y?l geçti...Ama yolun haritas? hala çizilemedi. Bazen muzaffer oldum, ço?u kez fethedildim. Yirmi y?l geçti, hala birinci sayfas?nda a?k defteri...

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?.....

Ne zamanki çöller deniz denizler çöl olursa, kayalarda nilüfer, çamlarda güller biterse, ay karar?p yemye?il çimlerin üstüne dü?erse, o zaman seni b?rak?p ba?kas?n? sevece?im.

Ne içimde seni unutmak gibi bir çaba var, ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgar... Ne senigörmeden ya?ayacak kadar güçlüyüm, ne de seni görmeye dayanacak kalbim var..

Seni bulmaktan çok aramak isterim seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ömür boyu bitirmek de?il sana hep yeniden ba?lamak isterim

Sevdi?inin gözya?lar? sahile vurdu?u zaman sahilin ataca?? imza seni seviyorum olacak bitanem

A??k olmak olabildi?im en güzel ?eydi

A?k?m?za nokta koyma;sana bir kucak dolusu virgül

getirdim!!!

Ben seni dün sevmedim çünkü dün bitti ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek ben seni yar?n sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek.

Seni akl?ma düsüren yerçekimi degil ;yalanc? y?ld?zlar

öyle uzaks?n ki;

üflesem soguyacaks?n.... sar?lsam okyanus

Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m daha çok riske girip sana a??k olamaktan!!!!

Kül olmu? ate? yanarm?? Buz tutmu? su akarm?? Bu gözler seni sevdi ba?kas?na bakarm?...

Seni ne kadar çok sevdi?imi ö?renmek istiyorsan gökyüzündeki y?ld?zlar? say!

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin..

Bir gün gözlerin bir noktaya dalarsa bilki ogün seni dü?ündü?üm gündür. Bir gece yar?s? titreyerek uyan?rsan bil ki ogün resmini öptü?üm gündür.

Hani uzakta y?ld?z parlak gelir ya insana uzakta oldu?un için tutkunum sana... Hani en güzel imkans?z gelir ya insana imkans?z oldu?un için a????m sana...

Yanl?zl???m yan?mda kimse olmad???ndan de?il , yanl?zl???m? payla?acak kimse olmad???ndand?r...

Kimsin sen? Ya?amak isteyipde ya?ayamad???m umutlar?ms?n. Fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?imsin belkide... Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin sevdi?imi söyleyebildi?imsin.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r; Yetmi? y?lda bir yakla??r dünyaya... insan ömrü boyunca ya bir defa görür ya hiç... Ben gördüm o da sensin Bitanem...

Benim ömrümde bir ?rmak vard?r köpüklerinde hayallerimi yüzdürdü?üm, Benim ömrümde dostlar?m vard?r günler ayr? geçince üzüldü?üm...

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur, k?r?lan kalbimi düzeltmek gece do?an güne?e dokunmaya benzer! Sen o suya yaz? yazd?n ?imdi güne?im do?mas?n? bekle!!!

Seni y?ld?zlara benzetiyorum. Onlar kadar p?r?l p?r?l ve yine onlar kadar???l ???ls?n. Ama aran?zda tek bir fark var onlar bin tane sen bir tanesin.

En feci olay:"yanl?zl?k", En ac? olay:"ölüm", en üzüntülü olay:"unutulmak", En so?uk cevap:"hay?r", Fakat en s?cak kelime:"seni seviyorum", En önemli ?ey:"SEN".

*A?k ne zaman biter bilio musun? Bitti dedi?inde yüre?in ac?yorsa.

Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n. ?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

*?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...

Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.

*1 Gün 1 ç?lg?nl?k edio seni sevdiimi söylesem alay edip güler misin yoqsa sende sewer misin

Sevmek ölmektir bence, bende sewmi?tim ölmeden önce.

*1 gün gelip "ben mi dünya m?" die soracaks?n. Ben dünya diyece?im we sen çekip gideceksn ama blmeyeceksin ki benim dünyam sensin.

*Yanl?zl?k benim eski sevgilim yaln?zl?k benim en vefal? yarim ben onu kimler için terkettim o beniii b?rakm?yor!!

*HEP KALANLARA G?DENLER? KATTIM! B?R GÜN YER?NE GEÇEMED?LER. O KALANLARA G?DENLER? KATTIM Y?NE B?R TANE SEN EDEMED?LER

*Sen beni sevmeyip ba?as?n? sevsende umar?m oda sever..BA?KASINI!

*a?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m

*Sen beni öyle bir hale getirdin ki dostlar?m bile güldü ama ben seni öyle bir hale getirece?im ki dü?manlar?n bile a?layacak!

A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever...

*Seni uzaktan sevmeyi, Bana bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinlemeyi, Gözya?lar?mla gülmeyi, Kavu?mak için sabretmeyi, Her?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla

Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var

*Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.

*Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye.

Bir hint kuma?? gibi getirttim seni felekten, kapam??t?m bir saniye göz kapaklar?m? açt???mda seni buldum içimde. Girmi?sin gönül penceremden kalbimin evine. Ho?geldin a?k?m ho?geldin, huzur verdin gönlüme.

Misafir sand?m önceleri acaba s?k?l?nca gidermi dedim. O yüzden seni k?rmadan inciltmeden, özene bözene bakt?m en do?al halimle davrand?m, ?ap?al desinler içerlenmem, enayi budala desinler gücenmem, dilerim onlarda a?k?n nar?nda en kal?n odunlar?n ate?iyle yans?nlar, bu ate?ten gömlekmi? giydim, kah yand?m, kah ?sland?m en ?iddetli ya?murlardan ama her seferinde yine senin kollar?nda ?efkat buldum, sana inand?m güven duydum.

Mavi koltu?unda sana a?k?m?n meyvalar?n? sundum her çe?idinden, ak?amlar? aaaaaaad?n demledi?im kara çay?, bir nefesle çektin ci?erlerine, sigaran?n gri duman?n?, sobam?n etraf?nda ?s?nan kedimle sen arkada?t?n?z bana, Utanm?yorum sevmekten, ald?rm?yorum söylenenlere t?kad?m kulaklar?m? ald?rm?yorum, lakin kedim bile bazen öflendi?inde, ci?eri yiyemedi?inde bazen beni t?rmal?yor, karn?n? doyurunca ba??n? ok?ay?nca sakinle?iyor, nankör de?il yinede beni terketmiyor. br gün beni terkedersen i?te zaman mafolurum, deliririm, kafay? yerim. Çünkü sana ba?land?m sana al??t?m a?k?m, hani derler ya! bazen al??mak sevmekten daha zor gelir diye. Yoklu?una al??amam, etrafa kulaklar?m? t?kad???m sözler t?rmalar beni, bu sefer duymazl?ktan gelemem. Ne olur s?k?lma, yorma beni çözülmez muamma çeli?kilerle, feryada aman verme, sende sev beni a?k?m bu çok da zor de?ilki?

Bir kedi kadar olamad?n, seni oyalayamay?nca, doyuramay?nca nas?lda t?rnaklar?n? geçirdin derime, demledi?im çaydanl?klar? ataca??m, mavi koltu?unu kap?dan geçen hurdac?ya sataca??m, içimden seni ç?karaca??m, içine çekti?in sipgaran?n gri dumanlar?yla sebni bo?aca??m.

Nede olsa sen hint kuma??yd?n, bende seni üstüme göre diktim, yak??t?rd?m giydim, sen t?rnaklar?n? geçirdin hem kuma?? hem beni parçalad?n, in?allah bir gün ba?ka pencerelerden s?zarsan, hiç içeriye girip a??rlanmadan, kap? önüne at?l?rs?n ve di?i bir kedinin t?rnaklar? derine geçerken benim de?erimi daha iyi anlars?n.

Aramizdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sonsuzluga giden tüm yollara adini yazdim. Hangi yoldan gecersen gec seni sevdigimi okuyacaksin.

Bir umut vardir hic tükenmeyecek. Bir hasret vardir cekilmeyecek. Birde ölüm vardir, birgün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek.

Icimde bir SEVGI var ta kalbimde. Anlatilmayacak kadar derinde. Canim desem. sevdigim, sevgilim, birtanem desem bütün sözler yetersiz. ASKIN icimde tarifsiz.

Benim sana asik oldugumu anlatmak için bir siirmi yoksa bir masalmi yazsam. Ama ben sana iki kelime yaziyorum. SENI SEVIYORUM.

Bir gün bir rüzgar eserse oralara. Benim sana olan sevgimi fisildarsa kulagina, unutma sende bana bir tutam sevgi yolla.

Cilginca vursamda dalgalari kiyilara , bir rüzgarim sonucta. Istesemde esemiyorum o kadar uzaklara, ama benim varligim hep orada senin yaninda.

En koyu mavilikleri avucuna, en içten mutluluklari gözlerine ve en derin sevgileri kalbine usulca birakiyorum.

Seni anayasanin 4200 nolu maddesine göre kalbimin en derin kosesine hapis ediyorum avukat tutmana gerek yok bitanem, cunku SENi OLUMUNE SEViYORUM.

Bir ilk gibi yasayacagim içimde, kalan son sevgi parçasini seninle. Sakin ayrilmayalim sevgilim, gitsem bile yadellere...

Dunde, bugunde, yarinda yuregin kadar yanindayim. Kendini yalniz hissettiginde elini kalbine koy;Ben hep ordayim...

Bir gun zaman kayar ellerimden tutamazsin sel gibi akan yaslari kurutamazsin. öylesine bendesin ve öylesine sendeyim ki artik unutmak istesende unutamazsin.

gecemidir insani huzunlendiren, yoksa insanmidir huzunlenmek için geceyi bekleyen?gecemidirseni bana dusunduren yoksa benmiyim dusunmek icin geceyi bekleyen

buruk bir duygu yuklenirse yuregine, gozlerin zaman zaman takilirsa uzaklara, kulaklarin zamansiz deli gibi cinlarsa, bilki biryerlerde ozlenmissindir.

Sen deli bir yagmursun ve bense o deli yagmura hasret kalmis bir avuc toprak...

Sen yasadigim bir omur gordugum en guzel gunlerimsin sen her gece ruyalarima giren bir tanecik sevgilimsin.

Sevgim sinirsiz ama anlayabilene, dostlugum sonsuz ama paylasabilene, sen harikasin ama benim oldugun surece...

Güller hep ellerinde açsin, ama dikenleri batmasin. sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamasin. mutluluk hep yüregine dolsun, ama beni unutturmasin.

Veda ac?s?, kabu?unu soyar insan?n; y?ld?z?n? kaz?y?p ç?r?lç?plak ortaya serer.

Birlikteli?in örttü?ü tüm kusurlar? ayr?l?k sergiler.

Bir ayr?l?k arifesinde helalle?ilir ve o an hakiki tabiatlar?yla yüzle?ilir.

"Ölene kadar" diye söz verilmi?tir, ama "ölüm yolunda" ba?ka tercihler belirmi?tir.

Karars?z prensesin vicdan? azap çekerken 7 cücelerin somurtkan? "akl?n? ba??na al" diye f?s?ldar kula??na; haytas? ise "kalbinin sesini dinle" diye ceki?tirir ete?inden.

Hep hayran bakan gözlere, hatalar tak?lmaya ba?lar.

"Ama"yla biter alelade iltifat cümleleri: "Sen iyi bir insans?n, ama arkada?larin kötü", "Seni seviyorum, ama bu ili?kide mutlu de?ilim", "Ben ba?ka türlü bir beraberlik dü?lemi?tim" vs..vs..

Sonra gelsin uykusuz geceler... bir türlü karar verememeler... Ruhen gidip gelmeler... "Hele biraz daha zaman geçsin" diye nikah ertelemeler...

Birlikteymi? gibi yaparken, sevecek ba?ka yüzler, yüzecek ba?ka denizler kollamalar..

» Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m daha çok riske girip sana a??k olamaktan!!!

» Ne zaman çöller deniz denizler çöl olursa, güne? do?may? unutup ay çimene dü?erse, da?larda nilüfer çamlarda gül biterse, i?te o zaman seni unutup ba?kas?n? SEVER?M!

» A?k bir güle benzer çiçek k?sm?nda a?k?n sonsuzlu?unu ya?ars?n , diken k?sm?nda ise sonsuz ac?lar? ya?ars?n.

» ?nsanlar her ne kadar sonbahar? ayr?l?k mevsimi kabul etmi?lerse de, kaderde ayr?l?k varsa sonbahar? beklemez.

» Biz birbirimize dönmü? iki ayna gibiyiz. ?çimizde binlerce olsada görüntümüz biz sadece birbirimizi görürüz..

» Seni bulmaktan çok aramak isterim seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ömür boyu bitirmek de?il sana hep yeniden ba?lamak isterim...

» Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla. ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir...

» Gözlerin gökte olsayd?, y?ld?zlarda senin yüzünde utand?r?rd? y?ld?zlar? yanaklar?n?n parlakl??? T?pk? gün ?????n?n kandili utand?rd??? gibi...

» Hayatta üç ?eyi sevdim; Seni, kalbimi, ümit etmeyi...Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

» Hayat ve ya?ad?klar?n? bir okyanus gibi dü?ün...Ç?lg?n ve deli dalgalara isteyerek girmezsin...Durgun sular kendini belli etmez ve ne zaman co?aca??n? sen bilemezsin.

Bir sevday? ya?amak ne zaman suç oldu? Hangi yasa A?ka ceza biçebildi? Hangi savc? a?k?n yanl??l???n? iddaa edebildi? Hangi hakim kalemini k?r?p a?k?n ölmesine hükmedebildi? ?imdi a?k? sorgulamaya yeltenen tüm mahkemeleri reddediyorum ve a?kla ilgili karar? ben aç?kl?yorum. Dünyada ya?anm??, ya?anan ve ya?anacak ne varsa hepsini A?k?n önünde boyun e?meye mahkum ediyorum ve seni çok seviyorum. Ne olu duy sesimi...

Ya?murla yar??t?m dün gece...Ben a?lad?m o ya?d?...Gökyüzü ve bulutlar? anlatt?. Ben ise Seni ve gülü?lerini anlatt?m. Ve anlad?mki o güne?i özlemi? ben ise Seni....

Bo?ver yüre?in ellerde, özlemin dillerde kals?n. Belkide unutudum, yaln?z?m san?rs?n. Yan?l?rsan bak akl?nda kals?n. Uzaktada olsan sen her zaman benim akl?mdas?n...

Güne?in her do?u?unda, günün her bat???nda, gecenin her biti?inde, inan ki sana olan sevgim art?yor...

Hasretinle da?lar? delece?im, bu a?k ile kendime gelece?im, bir ömrüm daha olursa e?er inan yine seni bir tek seni sevece?im...

Seninle olmak ya?am?n bana verdi?i en büyük mucizelerden biri...Mucizelere inanmayan ben, ?imdi mucizeyle ya?amaya al??t?m. Anla beni tut elimi. Yürüyelm birlikte bu sevdan?n yolunda..Bu a?k bize çok yak???yor a?k?m. üzerine yak??an? sak?n ç?kartma...

?unu bilmelisin ki, nerede olursam olay?m, hangi iklimde kal?rsam kalay?m, vakti geldi?inde bir gün mutlaka, yüre?im al?p beni sana getirecektir. Ben buna bütün kalbimle inan?yorum, sen de bütün kalbinle inan. Hiç bir yol bilmesem de, gelmeye kalmasa da mecalim gelece?im inan... Bekle...

Sevgi istedin verdim , baska ne yapacakt?m ? Su üc qünLük dünyada köLenmi oLacakt?m ? ELLerine Sar?L?p , DizLerine kapan?p ? Gitmee Diye yaLvar?p , Avucmu açacakt?m ? Ömrümden ömür Verdim , Baska Ne yapacakt?m ? Bizi Yaratan varken Sanam? Tapacakt?m ? Sanam? Tapacakt?m?'

Az önce beni cennetten arad?lar, bir melek kaçm?? KAYIPMI? merak etmi?ler. Gördünmü diye bana sordular. 'Bilmiyorum dedim'. Korkma seni ele vermedim...

Dün ak?am yine seni dü?ündüm yazd?m bir sigaran?n üstüne seni sigaram bitti?inde kurtulacakt?m senden ama nerden bilirdim seni duman duman nefes nefes içime çekti?imi...

Dün aksam hiç c?kmad?n akl?mdan hep sen? dusundum b?r an güzel yuzun geld? gozler?m?n onune ve gozler?m doldu a?lama a?lama derd?n her zaman kend?m? tuttum tuttum ama dayanamad?m sen?n sozunu tutamad?m b?r zaman lar sana dem?st?mya b?rtanem sen yoksan bende yokum d?ye i?te ?imdi sana seslen?yorum BEKLE SEVGILIM GELIYORUM

Sen rüyalar?m?n k?z?. Saçlar?m? ?slatan yaz ya?muru, rüzgar?n al?p götürdü?ü dönü?süz kuru yaprak gibisin. Hayatta bir çok a?k ya?ars?n. Fakat bir a?k? hiç unutmazs?n. Y?llar geçse tekrar beni sevse dedi?in bir a?k. ??TE O SENS?N

B?r?ne Ver?lecek Deger, ugruna Feda Ed?leb?leceklerle Olculeb?l?yorsa Ac Gozler?n? Etraf?na Bak. gordugun Hersey? Feda Edeb?l?r?m. ama Sak?n Aynaya Bakma...

Sen? Cok Ozled?m. Sen? Her Ozled?g?mde Kalb?me B?r Y?ld?z C?zd?m. Sen? Ne Kadar Ozled?g?m? B?lmek ?sterm?s?n? Sayende B?r Gokyuzune Sah?b?m Can?m!!

Korkma Sak?n Gecelerden Pencerende Y?ld?z G?b? Parlayacag?m, Uzaklarda Yaln?zs?n Sanma Sak?n, nefes G?b? ?c?nde, golgen G?b? Arkanda, Can G?b? Can?nday?m Bebeg?m...

Sevg? Sev?len K?s?ye H?c Kars?l?k Beklemeden Sunulan B?r Armagand?r. ger? Cevr?lmes? Veya Kabul Ed?lmes? Oneml? Deg?ld?r. Oneml?olan Sevg?n?n Goster?lmes?d?r..

Sevmek B?r Sucsa Affet Sana Ozur Borcluyum, Hem Ben Sen? C?lg?nca Sevd?m ?lk Defa Sucluyum.

Sen? Sev?yorum Sevg?l?ye Neler Neler Anlat?r. sen? Sevm?yorum Sevg?l?y? Saatlerce Aglat?r.

Yaprak Agactan, gul Dal?ndan, sevg? ?se Kalpten Kopunca Kurur. yaprak Yeser?r, gul Tekrar Acar Ama Kalp B?r Daha Sevemez...

Aglamadan D?l?m Dolasmadan Yumrugum Cozulmeden Gecen?n Kars?s?nda Safaktan Utanmay?p Utand?rmadan Ask?, uzer?me Baska Muska Takmadan Soyluyorum Can?s? Sen? Cok Sev?yorum..

Gul Ned?r K?? Solup G?der. Gun Ned?r K?? Gel?p G?der. Ates Ned?r K? Soner B?ter. Ama Sana Olan Sevg?m Sonsuzdur, Ancak Mezarda B?ter...

K?mb?l?r Hang? Aksam Gunesle Beraber Bende Soneceg?m K?mb?l?r Hang? Ellerden Son Suyumu ?ceceg?m Belk? Goremeden Oleceg?m Fakat Y?nede Sen? "ebed?yen Seveceg?m"

Ulken?, ?nsanlar?, yasam? Hayattan Zevk Almay? Nas?l Sev?yorsan , onlar?n Ustunde B?r Gucle Sevben?, b?z?.

Sana Gulum Desem Solar G?ders?n Kelebeg?m Desem Ucar G?ders?n Arkadas?m Desem Guler Gecers?n Sevg?l?m Desem Ne Ders?n.

Gecen?n Gunes? D?yorlar Dolunaya Dogru Gal?ba Cunku ?k? Sevg?l? Var Dolunay?n Ayd?nlatt?g? Yolda...

Ne Olur G?tme Elveda Deme Ben Sens?z Kader?mle Ne Yapar?m Soyle Er?yorum Sess?zce Oluyorum G?tg?de Ozlem Var Ama Care Yok Sevg?me.

Sen? Get?rs?n D?ye Gecelere Yalvard?m Bu Hasret B?ts?n D?ye Saatlerce Aglad?m Gozumdek? Her Yasta Ozlem Vard? En Basta Kustum Sevg?ye Aska, Aglad?kca Aglad?m.

Hasret?n Senelere Donsede Ne Ask?na Bedduam Ne Sana K?n?m Var Bana B?nb?r Dert Cekt?rsende Sen? Mahsere Kadar Sevmeye Yem?n?m Var...

 

#1453

 
© 2015
AŞK