Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Uzun Sözler

Seviyorum Derken Asl?nda gözlerine Bak?p Gözlerinin ?????ndaki o mahsumiyette bo?uLmak istiyorum.

Yaz?lar?m Seni ANlat?rken 4 DUvar Aras?nda HayaLine ?ark?lar Söylemeyi ö?rendim Hasretinle A?k ?ark?lar? ?iirleri Yazmas?n? Ö?rendim.

Kimseye Senin Kadar Ba?l? OLmad?m, Hayattan Ba?lar?m? Kopartt???m San Sen hayata Ba?lad?n beni bebe?im...

gecenin her saati sana ?iirler yaz?yorum, sana yazd???m ?iirleri hayaline okuyorum resmine bak?yorum ve senin için a?l?yorum...

Kimseye Sana Verdi?im De?eri Vermedim hayata hep Senin için Bakt?m, Art?k Hayata Bakmaktan yoruldum geL ne oLur..

Ya?ad???m An?lar? Atamam bir kenara sevgi dolu maziilerimizi unutamam asLa Sen Geri Gelmesende Hayat?ma ben hep Seninle bak?cam gelece?e inad?na. !!!

Hayat?mda Ya?amak için ne Kald? Diye Sorsalar Sen derim Sevilmek için neyin var Deseler Sana Besledi?im Saf ve temiz Duygular?m Var Derim A?k?m!

Gülü?ünle gözlerime bak???nla hayat?ma örnek oldun. sevdim seni 1 kere ayr?l?k görmesin ellerimiz delicesine seviyorum seni, sensiz oLamam'ki!

Ac?larla Tutu?tu?um gecelerde Foto?raflar?nla Avundum Sevinçten A?lad???m Gün Ellerini Tutmak Ve gözlerine Foto?raflarda Sana Bakt???m Gibi Bakmak iStiyorum Ne OLursun Gel..

Kahramanlar? Sevenler Yarat?r hayatlar?nda, Sen benim Kahraman?m Oldun Bu hayatta Asla Kötü roL Oynama Hayat?mda A????m ben Sana!!!

Ya?anacak Çok Güzel bir hayat Var kar??m?zda hadi! tut Ellerimi Bakmadan geriye YürüyeLim Sen Ve BEN ?imdi Tam Zaman? A?k?m Hadi!

Bir Naz?n yeter Bana Birde Sevgin yeter Seninle oLan Dünyama, Naz?na öLürüm Sevginle mutLu oLurum güLüm Seni Seviyor Bu GönüL Sensiz De?ersizim..

Kimseye Sevgimi Anlatmam Birdaha Nazara, Göze Gelmek iStemiyorum A?k?mla! Seni Seviyorum Unutma Bunu Asla! Ben Senin için A?k?m? Roman Yapt?m Bu Dünyaya!...

Hadi bak Gözlerime! hadi Seni Seviyorum De! Hadi Tut Ellerimi! B?rakma Beni! Cesaretin yokmu Sayg?n Yokmu A?k?m?za! Seviyorum Seni Ebedi Bunu Aslan Unutma! Hadi GeL! Gidelim Sevgi Yolunda!!!

Kara k??Lar Arkam?zda Kals?n iLk Bahar BizimLe Ba?las?n Sevgimizi Kimse Bozmas?N ben Sana SevdaL?y?m Bunu herkez Anlas?n! Seviyorum Seni Sensiz oLmaz Bu Serseri!

Gökyüzündeki Ku?lar?n Sesi Ba?ka Bugün Hayat?n içinden Gelen Sesler A?k Melodisi Çal?yor Bugün, Güzel Yüzün ???k Saç?yor Bugün i?te Bugün Sana A??k Oldu?um Gün Birtanem!

Hayat?n Yolu uzun olsada Herzaman yan?nday?m Bunu Unutma Dü?ünce Bir Dal Bulamasanda Ben Dal Olurum Senin için umars?zca! beni Bir Dost Olarak Görsende Selam Ver Yinede Bana Sevgim kals?n Art?k Sonbahara...

Seninle 1 Okyanusta Kalm?? 2 Ç?lg?n A??k gibiyiz bebe?im, Senin yan?nda Dünyadan Silinirim Kimseyi görmem Senin yan?nda heryer Benim için Suyla çevrilmi? Bir Ada, Sadece Sen Ve Ben Var?z Bu Dünyada yanyana!

Hadi Sözlerini Vur Kalbime Gözlerim güLsün hadi Gözlerime Bak kalbimde Sözlerin Büyüsün bebe?im Seviyorum Seni Bu Can Senin Hadi Sev Beni Bu Hayat Seninle Yürüsün..

Gözlerim Gözlerine Bak?nca, Ellerim Ellerini Tutunca, nefesin Yüzüme Vurunca yeniden geliyorum Hayata Bebe?im, Seni Rüyalar?mda Bile Dü?ünen tek insan Benim bebe?im. .

#34

 
© 2015
AŞK