Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Üzüntülü Hüzünlü Sözler

Üzüntülü sözler k?sa 2015 hüzünlü sözler sayfas? - Sayfam?zda sizleri hüzünlendiren haber ald???n?zda yada sizleri üzecek hareketleri yapanlara kar?? sevgiliye üzüntülü sözler resimli hüzünlü sözler yeni olanlar?n? haz?rlad?k.
Bilir misin ne zor ?slak gözlerle uyumak, dokununca kanayan bir kalp ta??mak, hasret dolu gözlerle etrafa bakmak ve bilirmisin ne zor bu hayat? sensiz ya?amak
Gerçekten inan?p sevseydin beni böyle sabahlar? beklermiydim hiç?çoktan yan?mda olurdun çoktan...gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni..sensiz kald???m ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair..ak?amlar? imzalad?m gözya?lar?mla...seni aram?yor seni sormuyorsam bu senden wazgeçtim demek de?il...birdaha böyle sevecek olursam bir kalemde silerdim seni... üzüntülü sözler facebook

BEN?M SEVD?KLER?M BEN? H?Ç SEVMEM??LER ÇOK ÜZGÜNÜM
Her sabah do?an güna? bir sabah do?maz oldu...Elleri ellerimden kay?p giden y?ld?z oldu...Giderken b?rakt???n tüm renkler siyah oldu... hüzünlü sözler facebook
hani sevdam?zla yeneriz diyorduk her?eyi a?k?m....!hani a?ar?z sorunlar? diyorduk...!malesef sen bi gururunu yenemedin bana geri dönemedin.....!
gülen gözlerim sanmaki bahtiyar, , att???m kahkahalarda binlerce gözya?? var.. hüzünlü sözler k?sa
Ben y?llar?m? kaybettim an?lar?m? de?il.Ben mutlulu?u terkettim.Ac?lar? de?il.Ben sevgimi yitirdim.Nefretimi de?il.Ben ya?may? unuttum.SEN? de?il
yoklu?un var sen yoktun ölüm geldi ölmedim a?k?ndan hat?ra diye göz ya??m? silmedim ben bir sana bir bu ?ehire gül dedim BELK?DE CAN BEN BU ?EHR? GÜLLER ?Ç?N COK SEVD?M >>
?nan?yorsan savunduklar?na, arkas?nda duracaks?n...gerek yol cellada ç?kar?ld???nda dara?ac?na tabureye sen vuracaks?n...!
Hayat yasand??? kadard?r. Ötesi ya hat?ralarda bir iz, ya da hayallerde bir umuttur.
bu kez anlad?m hüzünlerden bozma mutluluklar ya??yorum
hat?rlamaktan korktu?um tüm an?lar?m? çöpe att?m varm? daha iyisi
HAYAT YALNIZLIKSA VE SEN YOKSAN NEDEN YA?AYAYIM K?
sevdi?im ne sens?n ne ba?kas? sadece ben? kendimden daha çok seven bana hissetmeden seni seviyorum demeyecek biri...
FELEK DERDE ARA VERMEZ DERT KATAR DERD?M ÜSTÜNE KAR GÜNE?E SIRA VERMEZ YA?AR ÜSTÜME ÜSTÜME SEN?N G?TT???N GÜNDEN BELL?
y?llar geçer o benim hep yan?mda olur derdim hiç gitmez ellerimi b?rakmaz derdim beni unutsada ad?m? ve gözlerimi asla derdim me?er varl???m? bile hiçe saym??
SEN? SENLE SEVERKEN AN?DEN G?TT?N.KALA KALDIM ORTADA YAPAYALNIZ. ACI VERSEDE YOKLUGUN ALI?TIM HER?EYE.ZAL?M OLAN SEN DEG?LM??S?N MEGERSE KAYBOLAN SEN? BU HALE GET?REN YILLARMI?.B?RB?R?M?Z? UNUTAMASAKTA, YA?IYORUZ YOLLARA ?NAT.BEN?M ELA GÖZLÜM, YAZIM KI?IM HER?EY?M.UNUTTUM SEN? UNUTTUM.YA KEND?M? YA SEN?....
Birgün beni nas?l pasl? bir makasla nas?l da derinden buday?p gitti?ini farkettim.Yeni bir filiz veremiycek kadar derindi kesip att?klar?n.Sensizlikle olu?mu? hastalu??ma senin bile çare olamayaca??n? benim için art?k çok gecikildi?ini anlad?m...
hiç kimse görmesn tan?mas?n beni..bu gece çekemem bo? muhabbetleri..dokunmay?n b?rak?n kendi halime ..rüsgar nerden eserse hesap kitap yok bu gece
ay de?il mevsim de?il bir ömür geçti sensiz, ke?ke böyle sevmeseydim a?l?yorum çaresiz
NedeN??? NedeN... sevmediN beNi???? seNi ölümüne sevdiM ama seNi sevdimde Ne oldu beN öldüM ( bu sözlerimi yazd?g?mda ben ölmü? olcam nejdet seni gercekten sevdim halada sevicem ölmü? olsam bilee....
Gözlerimden akan her damla ya? kalbimden akan bir damla kan gibi ölememi istiyorsan durma a?la bu can?m sana feda...
insan sand?m seni yüre?imi verdim yetmedi duygular?m? hayallerimi sevdam? verdim.ama ne yapt?n sen anlamad?n.var olan her?eyi kirlettin adam sanm??t?m seni.bitti sana itimad?m kayboldu duygular?m ç?kma kar??ma bir tekmede ben atar?m kurtulu? sana bu sözler
insan sand?m seni yüre?imi verdim yetmedi duygular?m? hayallerimi sevdam? verdim.ama ne yapt?n sen anlamad?n.var olan her?eyi kirlettin adam sanm??t?m seni.bitti sana itimad?m kayboldu duygular?m ç?kma kar??ma bir tekmede ben atar?m kurtulu? sana bu sözler
inSaNLAr?n UmUdUnU K?RmA BeLkidE TeK SaHiP OlDuGu SeY OdUr...:((
ANSIZIN GELD?N ?Ç?M? T?TRETT?N SEN BEN? SEVMED?N G?T DED?N G?TT?M!!!

Yagmur Islatmak ?c?n Yag?yorsa Ald?rm?yorum Eger Maksat Beni Aglatmaksa Ben Seni Dü?ündü?üm Her Zaman A?LIYORUMM !!
Sensiz Ya?amak Yanmaktanda Beter be gülüm....
Hüzünler Buldum kendimi, Sensizli?in içinde Tarumar Oldum gezerim Sokaklarda Serseri, Beni B?rakt?n Ya Hüzünlerimin Sözleri Sana Be güzelim..
Bu gece Hüzün Bast? odama üzüntülerim dert orta??m oldu masamda, bir silah bir sözlerin yan?mda, ya çekip vurucam kendimi, yada üzütü dolu sözlerimle ölürüm Sensiz Gecemde..
Ne Hüzün Bitirdi Beni Nede üzüntün bitirdi içimdeki sevgiyi, Aldat?lmak varm?? kaderimde OLmayan A?km?? Sahtêkârl?klarLa Süslemi?sin Sen hayat?n?.
Yar?ns?z Kald?m Sebepsiz Kald?m Nefessiz Kald?m En Kötüsüde Sensiz Kald?m Sensiz Gülüm...
Hayatla Ba?lar?m? Kopard?m Art?k, Ya?amak istemiyorum Sensizlik Bükdü Belimi Kelimelerim Nefesimde Kald? Hüzün Çüçe?im..
Seni ilk gördü?üm an huzurun doruklar?ndayd?m sevincin en mükemmelini ya??yordum, senden ayr?ld???m gün ölümün ac?s?n? ya?ad?m sensizli?i anlad?m..
Dert nedir Çeken bilir, Hüzün nedir A?layan Bilir, A?k Nedir Seven Bilir, Ölmek Nedir Terk Edilen Bilir Benim Gibi..
Sensizken ya?ayan Bir ölü Gibiyim Sensizlik beni Vurdukça Bu Basit Hayat?mda, Ad?n? An?p A?l?yorum Sessizce Bir Ba??ma..
Nas?l Bitti Bu A?k Bilmiyorum, imkans?z Gibiydi Biliyorum, ?imdi Yoksun yan?mda A?l?yorum, Ben Bu hayat? Sensiz istemiyorum!!!
Birgün beni nas?l pasl? bir makasla nas?l da derinden buday?p gitti?ini farkettim.Yeni bir filiz veremiycek kadar derindi kesip att?klar?n.Sensizlikle olu?mu? hastalu??ma senin bile çare olamayaca??n? benim için art?k çok gecikildi?ini anlad?m...
hiç kimse görmesn tan?mas?n beni..bu gece çekemem bo? muhabbetleri..dokunmay?n b?rak?n kendi halime ..rüsgar nerden eserse hesap kitap yok bu gece
ay de?il mevsim de?il bir ömür geçti sensiz, ke?ke böyle sevmeseydim a?l?yorum çaresiz
NedeN??? NedeN... sevmediN beNi???? seNi ölümüne sevdiM ama seNi sevdimde Ne oldu beN öldüM ( bu sözlerimi yazd?g?mda ben ölmü? olcam nejdet seni gercekten sevdim halada sevicem ölmü? olsam bilee....
Gözlerimden akan her damla ya? kalbimden akan bir damla kan gibi ölememi istiyorsan durma a?la bu can?m sana feda...
insan sand?m seni yüre?imi verdim yetmedi duygular?m? hayallerimi sevdam? verdim.ama ne yapt?n sen anlamad?n.var olan her?eyi kirlettin adam sanm??t?m seni.bitti sana itimad?m kayboldu duygular?m ç?kma kar??ma bir tekmede ben atar?m kurtulu? sana bu sözler
insan sand?m seni yüre?imi verdim yetmedi duygular?m? hayallerimi sevdam? verdim.ama ne yapt?n sen anlamad?n.var olan her?eyi kirlettin adam sanm??t?m seni.bitti sana itimad?m kayboldu duygular?m ç?kma kar??ma bir tekmede ben atar?m kurtulu? sana bu sözler
inSaNLAr?n UmUdUnU K?RmA BeLkidE TeK SaHiP OlDuGu SeY OdUr...:((
ANSIZIN GELD?N ?Ç?M? T?TRETT?N SEN BEN? SEVMED?N G?T DED?N G?TT?M!!!
Yagmur Islatmak ?c?n Yag?yorsa Ald?rm?yorum Eger Maksat Beni Aglatmaksa Ben Seni Dü?ündü?üm Her Zaman A?LIYORUMM !!
Sensiz Ya?amak Yanmaktanda Beter be gülüm....
Hüzünler Buldum kendimi, Sensizli?in içinde Tarumar Oldum gezerim Sokaklarda Serseri, Beni B?rakt?n Ya Hüzünlerimin Sözleri Sana Be güzelim..
Bu gece Hüzün Bast? odama üzüntülerim dert orta??m oldu masamda, bir silah bir sözlerin yan?mda, ya çekip vurucam kendimi, yada üzütü dolu sözlerimle ölürüm Sensiz Gecemde..
Ne Hüzün Bitirdi Beni Nede üzüntün bitirdi içimdeki sevgiyi, Aldat?lmak varm?? kaderimde OLmayan A?km?? Sahtêkârl?klarLa Süslemi?sin Sen hayat?n?.
Senden ayr?ld???m gün hüzünlü oldu gözlerime ya? yerine hep kanlar doldu
Art?k tüm ?ark?lar hüzün makam?nda, sensiz bu yüre?imde
Yoklu?un gönlümde bir iç sava?t?r.
Sana bir gül sundum kokla ama soldurma. Sana ömrümü sundum y?a ama harcama. Sana kalbimi sundum sev ama parçalama.
Yalan bak??lar?n sahte gülü?lerin aras?nda buldum seni. Her?eyi kaybetmeye de?ecek kdr sevdim seni çünkü sen sahte deilsin!.
Unutmaki f?rt?nalar mart?lar?n denizleri sevmesini engellemez. T?pk? engellerin seni sevmeme engel olmad??? gibi.
oLüm GeLdi?i Zaman YaniMa GeLMe.. Ben AzRaiLLe'De HeSap KiTap Yaparim !!
Bir Ç??L?kTI YanL?zL???m Hepiniz Sa?irDiniz . .
mütluluklâr dílêrím yêní âsk?ndâ sên bêní dü$ünmedên ya$amana bak sênín dêrtlerín varya benim yan?mda ben onlarla ya$arIm sen keyfine bak !
Sen Uzaktaysan Ben Yan?nday?m Sen AteSteysen Ben Korday?m BirGün Bu Dünyadan Göçersen Bilki Senden Önce Orday?m Sonsuz aSk?m..!
Tam KarsiYa GeÇeRKeN BirakTi?in "O" eL BeNim ..
KraL OLsan Tac?n Gider SuLtan OLsan Tahtin Gider... KraL De?iLim Tacim Gitsin SuLtan De?iLim Tahtim GitSin Ben Kendi HaLinde Bir A?acim Fakat DaLimi Kiranin A?acini Kökünden Sökerim.
SaK?n üzmesin seni Kar??L?ks?z SevqiLer, baqr?na ta? basars?n aC?Lar birqün diner. Giden qitsin aLd?rma yanq?nLarda söner.. SaK?n dönüp bakma ard?na KraL'Lar önde qider..
BIR CICEGIN ACMAK ICIN SEBEPLER BULDUGU GIBI, YASAMA DAIR SEBEPLER BULMAK ICIN YASIYORUM. EGER BIR GUN GELIRDE YASAMAK ICIN BIR SEBEP BULAMAZSAM OLMEK ICIN BIR SEBEP BULMUSUM DEMEKTIR.
F?rt?na Ne Kadar Sert Eserse Essin Kayadan Al?p Götürece?i Sadece Tozudur !
KENDIMIZE UZAK BIR RUZGARIZ BIZ, UZERINE KUS KONMAYAN AGACLAR GIBI DURDUGUMUZ YERDE OLUR GIDERIZ. BIR BASKA ALEMDE KENDIMIZ OLMADAN ESERIZ.
GüL SuNaN Bir eLde Da?ma Bir miktar GüL KoKuSu KaL?r.
ISSIZ BASI BOS DERYADA GEZIYORUM. YALNIZLIGIN ADINI SENIN ADININ YANINA YAZIYORUM, YAZIYORUM DURMAKSIZIN, HAYKIRIYORUM DUNYAYA BICARESIZLIGIMI!
SeNi BoyLe SevDi?iMi BiLSeLer aSaLAr BeNi aMa GuZeLLi?in 10 PaRa eTMeZ ! BeNDeKi Bu a$k oLmassa . .
YALNIZLIGIN BOYLESI HAYAL ETMEK BILE MUMKUN DEGIL, AMA GERCEK, HAYALIN OTESINDE. BIR SU DAMLASI YALNIZ BIR OKYANUSUN ICINDE, OYSA BINLERCE DAMLAYLA IC ICE!
Be? PaRa eDermi VarLi?in. . YokLu?un BeNi aCitS?n aLeM af eTsin Seni BeN AfFetMeM NeRDe unuttuySan BeNi Orda KALL..
GONUL ISTERDIKI CAGRILARIMIZA CAGRI ATILSIN. GONUL ISTERDIKI SEVDIGIMIZ ARASIN! HERNEYSE GONUL BUNADA ALISIRSIN!
GeCeeLrin KaRanLi?i YeTMeZ Gibi GunDuzLerimi De KaRarTTin KapanSin KapiLar UstuMe KaRanLikLArDa Ve SoGukLarda YaSamaYa AlisTim
GECE YORULMUS OTURUR BASUCUMDA, YALNIZLIKSA UYUYA KALMIS YATAGIMDA, GOZ YASLARIM BIR ARKADASTAN ODUNC, AGLAYIP GERIVERECEGIM...
BeN YaSaDikÇa seN Ç?Ld?RaCaKs?n!!!
AKLIMDAYDIN GUN GECEYE DEVRILDIGINDE, GECE UZUNDU, YAGMURLUYDU, HAVA SOGUK SEN UZAKTIN! OYSA BIR SEN VARDIN ICIMI ISITACAK.
uCurumun KeNaRinDa oLsan BiLe Sirf Hayata GiciKlik oLsun DiYe GuLumSe
YURUYORUM YINE SOKAKLARDA, YAGMUR YAGIYOR SACLARIMA, SUZULUP KARISIYOR GOZ YASLARIMA, DAYANAMIYORUM YOKLUGUNA, GEL GOTUR BENI UZAKLARA.
Askini KaNimLa YazDim Her Bir YaniNa
BIR AVUCTU ARADIGIM, YUREGIMI KOYACAGIM, BIR CIFT GOZDU, GOZUMDEN SAKINACAGIM BAKMAYA KIYAMAYACAGIM. NE SAIRLEIN MISRALARINDA NEDE PICASSONUN MONALISASINDA.
Da?Lar oNumDe e?iLirKeN KaYaLaRa YaLVArMamm
Ya?mur ya?ip nehirlerim ta?arsa, bahar gelip çiceklerim açmazsa ya birde yüre?imde yaram azarsa yaram? sarmaya tabibmi gelir?
Gönlümde özlemler, arzular yar?m kederler geçiyor ?imdi her an?m bo?lukta çaresiz kald? kollar?m senden ayr?l?pta gittigim o gün..
Cehennem yoklu?unun, inan diyer ad?d?r.
Ke?ke hiç büyümeseydik dizlerimiz kanasayd?da kalbimiz hiç kanamasayd?
O ya?anm?? An?lar? sil gitsin, Beni nas?l sildi?in gibi, o verdi?in izi, B?rak Unut Beni...
çok çal??t?m bu kalpsiz dünyay? sevebilmek için ama sevemedim
UMUDU B? UMUTLA BEKLED???N OLDU MU H?Ç?
SEN? ÖYLES?YE SEVD?M SÖYLEME FIRSATINI DA BULDUM AMA SÖYLEYEMED?M BU YÜZDEN SEN? KAYBETT?M
SEN BEN? ÖYLE B?R DURUMA GET?RD?NK? DOSTUM B?LE BANA GÜLDÜ BEN SEN? ÖYLE B?R DURUMA GET?RCEMK? DÜ?MANIN B?LE SANA A?LAYACAK
ANILARLA DOLDU TA?TI BO? ODAM, ANDIKÇA KANADI ?Ç?MDE YARAM, B?R HAYAL?M VARDI B?RDE S?GARAM , SEN? ANDIM DURDUM SABAHA KADAR.
yaln?zl?k ve üzüntü bir araya gelmi?se eger söylenecek bir?ey kalmam?st?r
her yüre?in içinde gizli bir yara vard?r benim kinde bir de?il bin yara var ama kimse bilmez...
sevgi güzellik ister gülüm güzellik emek ister güzellik tende degil gülüm yürekte ATE? ister
dü?en her yaprakta ben? hat?rla demi?tim.b?l?yorsun ben sen? 13agastosta sevmi?tim.bir görü?te a??k oldum.ad?n? cantanes? koydum
Duvarlar da konu?muyor...Dertlerimi bölü?müyor Zalim kullar gülü?üyor Ölüm Ölüm Öldüm burda can?m
BU RUH BU BEDENDE OLSADA OLMASADA TEK SEN?NLE ?AD OLACAK! ?Ç?MDEK? ÖLÜMSÜZLÜ?ÜN VE TÜKENEN GENÇL???M?N BA? HARFLER?NDE SEN VARSIN HER?EY?M...?HANET?N? H?Ç DÜ?ÜNMÜYORUM ÇÜNKÜ ?HANET?N?N ?Ç?NDE DE KAHRETS?N K? HALA SEV?YORUM SEN? SEN BEN?M CANIM, CANIMDAM ÖTE HER?EY?MS?N
hayalin gözümden bir an gidermi açt???n yaray? y?llar silermi ad?n? anmadan günler geçermi unutmak mümkünmü sevdi?im seni
SEN? O YALANCI HAYATINLA BA?BA?A BIRAKIYORUM, BEN? SENS?Z BIRAKTI?IN G?B?.SEN? KALB?ME GÖMÜYORUM, BEN? TOPRA?A GÖMDÜGÜN G?B?
Öylesine Sevmi?timki Seni Kopamazd?m Senden, Her Nefesimde Sen Vard?on Her Ad?mda Seninle Yürürdüm, Gözlerimi Seninle Açard?m, Sensiz kal?nca Anlad?m Seni ?imdi Daha iyi Anl?yorum Sensizli?i..
Yar?nlar?m? Senin için Büyütürken içimde, Sensiz geçiçek Her Gün için Kapat?rd?m Odaya kendimi, ?imdi Yoksun yan?mda Hüzünlerimle B?rakt?n beni..
Bana Koymaz Senin Gidi?lerin Bana Koymaz Senin ?hanetlerin Bana Koymaz Senin Sözlerin, Çünkü O Sensin Buda Benim...
Hasta Ettin beni Bu ya??mda, Derman Arar Oldum Kap? Kap? Yollarda, Vurdun Gittin Beni Arkamdan, Helal Olsun sana Sende B?rakt?n Beni Ard?na Bakmadan..
Öylesine Seninle Doluydum ki Oylesine Seni Seviyordumki Sensiz Bir günüm geçmezken ?imdi Sensiz Bir ömür Boyu Ya?amaya Mahkumum...
Resimlerinde Arar Oldum Mutlulu?u, Seni hayal Edip ya?ar Oldum içimde, Sensiz Kald?m Bu Alemde, Senin için Vaz Geçtim Kendimden...
Ac?ya Katlanmaktan Zor Ayr?l??? kabullenmek, Asl?nda Ayr?l??? Kabullenmek Ac?y? Tatmak Oldu Benim için...
Hüzüm Dolu Yüre?imin Dert Sahibi Bedenimin ?hanete U?rayan Kalbimin, Ölümle Tan??t??? Ruhumsun benim için...
Ne Yaz olsun isterim hayat?mda Ne K?? Olsun isterim Sensizli?imde, Sensiz Ya?amak Zaten Yaz? K??'a Çevirmekti Ya?ad???m Bu hayatta..
Ölümü Tatmak için intehar etmeye gerek yok sensizlik zaten ölüm benim için gülüm.
Uçurumun kenar?nda tutundu?um son dal sen olsan bile seni k?rmaktansa kendimi uçurumdan a?a?? b?rakmay? tercih ederim...
Ba??n? cama yaslama öyle, dü?ünme derin derin, a?k bu; mahfeder insan? mesutken bak ben a?l?yormuyum her ?eyimi kaybetmi?ken
Gecemidir insan? hüzünlendiren yoksa insanm?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen. Gecemidir bana seni dü?ündüren yoksa benmiyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen..
Umudum bitince umudum olurmusun? Sevgim yetmedi?i anda sevgime destek olurmusun? Seni kaybetti?im anda yine benim olurmusun? Sonsuz a?k?m
Nereden bilecektin seni sevdi?imi Hiç f?s?ldamad?m ki kulaklar?na a?k?m? Senin için Günlerce gecelerce a?lad?m Nereden bilecektin Hiç silmedim ki yan?nda gözya?lar?m?..
Bir deniz dü?ün 'susuz', bir gece dü?ün 'uykusuz', bir insan dü?ün 'sevgisiz', bir bahar dü?ün 'çiçeksiz', bir de beni dü?ün 'sensiz'...
Yar ben kendimi bildim bileli hep sana a????m hep sana deli.....
Son defa bebe?im gözlerinde öleyim. Son defa birtanem yüre?inde kalay?m. Son defa mele?im kollar?nda öleyim! Son defa Son defa
Gül nedir ki ? Solup gider. Gün nedir ki ? Gelip geçer. Ate? nedir ki ? Söner biter. Sana olan sevgim sonsuzdur ancak mezarda biter...
Tatl? Biri Vard?r Sevilmeye De?er, Güzel Biri Vard?r Görülmeye De?er, Dostlar Vard?r özlenmeye De?er ama Biri Vard?r Can Vermeye De?er; Mesaj?m? Okuyorsa Eger...
E?er geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? dünya güne?'e hasret kal?rd?...
Bir deniz dü?ün suzu, bir gece dü?ün uykusuz, bir insan dü?ün sevgisiz, bir bahar dü?ün çiçeksiz, birden beni dü?ün sensiz...
Güllere özenme güller sana özensin, üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin. Sevgi kadar masum sevilecek kadar özelsin...
Bir gün gözlerin bir noktaya dalarsa, bilki o gün seni dü?ündü?üm gündür. Bir gece yar?s? tireyerek uyan?rsa, bilki o gün resmini öptü?üm gündür.
Hayatta umudun hep gülmek olsun, birgün a?larsan oda mutluluktan olsun, ya?ayan bir kez ölür ölen bir kez gömülür benim sana olan sevdam ne ölür nede gömülür..
Hangi ruh duydu seni benim kadar derinden, hangi gönülde yand?n böyle bir yang?nla sen ya benim gözlerimdir seni bamba?ka gören yada sevgimdir seni yücelten:-)
Mavi giyer deniz olursun, pembe giyer rüya olursun, ye?il giyer bahar olursun. En güzeliyse beyaz giyer benim olursun.
Kalbimde üç çiçek yeti?tirdim. Sevmek, sevilmek ve beklemek. Sen bunlardan ikisini kopard?n. Bana kalan Beklemek Beklemek Beklemek..
Hani kardelen çiçe?i gö?e uzan?pta ç?kar?rya gövdesini kar?n alt?ndan... Zemheri yüre?im derki, yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa, k?? günü a??k olma...
Ölüm ölüm dedi?in nedir ki gülüm ben senin için ya?amay? göze alm???m.
Yüre?in öylesine güzelki onu inciltmelerine sak?n izin verme. Ne s?cakl???n? yitir, nede sevgini.Tek korkun unutulmak olsun. Seni unutanada yaz?klar A?KIM!!!
?imdi sana uza??m bellimi olur belki s?cak bir gülü?le gelirim akl?na, ?l?k bir ya?murla ya?ar?m ?ehrine, belki deli bir rüzgarla eserim yüre?ine.
Uçabilirmiydi y?ld?zlar gökyüzü olmasa. Hiç do?armiydiki güne? sabah olmasa. Açarm?yd? çiçekler ya?mur ya?masa. Ya?arm?yd?m bu dünyada sevgin olmasa.
Hastay?m sana ölümü bekleyen hastalar gibi. Yastay?m hala beni daha dün b?rakm??s?n gibi. Suçluyum sanma sevgini hapsettiysem mahkumlar gibi. Unuttum sanma seni daha dün sevmi?im gibi.
Ben seni sevmeyi seviyorum. Ben seni severken sende böyle kar??mda dururken, seni özlemeyi seviyorum ve böylece ölüp gitmeyi seviyorum. Bu sevgiyle tan??t?rd???n için seni seviyorum.
Varm? daha a??r yük zaman? çekmek kadar ya?ama sebebimsin dünyada su kadar ekmek kadar ayr?l???n, özlemin her?eyin bir hazz? var seni anmakta güzel seni beklemek kadar...
Sensiz gelen gelen güne küsüm, sensiz do?an güne?, bats?n bu dünyada tek gayemsin, yalan?m yok kan?m aks?n...
Sana güne? desem ak?am görünmezsin, sana y?ld?z desem sabah kaybolursun, sana rüzgar desem birgün bitersin, sen en iyisi nefesim ol bitti?inde benide bitiresin.
Yedi ayr? diyardan yedi ayr? ar? gelse ve yedi ar? yedi çiçekten bel yapsa yinede senin kadar tatl? olamaz A?k?m
Bulutlar?n göz ya?lar? pencerene dü?erken dü?lere dald?g?n gecede hangi hayaller sana uyamay? unutturuyorsa allah sana ilerde onlar? ya?ats?n birtanem
Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...
Gözlerinin güzelliyi güzel gözlu güzellerin gözünden de güzeldir güzelim., !
Y?ld?zlar göz k?rparken yanl?z sand???n limanlara, maviye boya geceyi, i?te o zaman yüre?inde büyüttü?ün a?k tohumu çatlad???nda, sende ö?renirsin sevmeyi.
Bir damla gözya?? olmak isterdim; gözlerinde do?mak, yanaklar?ndan süzülmek ve dudaklar?nda ölmek için...
Senin icin a?layan ?u gözlerimi gelip silecekmisin? Her gece seni dü?ünen beni birgün sevecekmisin? Seni bir ömür beklesem birgün bana gelecekmisin? Gel ne olur sevdigim sev ne olur benim seni sevdigim gibi.
?çim o kadar seninle dolu ki gözlerimde seni görürler diye kimseye bakamaz oldum... A?k?m
Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgide sensiz olmaz. Unutma! Sevmek daima beraber olmak de?il, sen yokken bile seninle olabilmektir.
Sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte yaral? kalbimizle sevmesini biliriz..
Seni Sevdim Gönülden Anlamad?n Dilimden Allah Senin Yolunu Aç?k Etsin Seni Çok Ama çok sevdim.

#2328

 
© 2015
AŞK