Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Veda ?iirleri

Veda ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda okula veda, sevgiliye veda, ö?retmene veda gibi ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan veda ?iirlerini bulabilirsiniz.
BU SON VEDA
Bu son gecem,
Bu son veda,
?�afa?? bekliyorum,
Seni bekler gibi,
?afakla birlikte do?acak umutlar?,
Do?acak güne?i bekliyorum,
Kollar?mla sarmak istercesine güne?i,
S?cakl???n? iliklerimde hissetmek için,
Seni bekliyorum,
?afakta hayk?rmak için da?larda,
Güne?le sevi?meyi ?afakta,
Ölümü bekliyorum do?acak güne?i beklerken,
?nsanlar? dü?ünüyorum,
?nsanlar? dü?ündükçe le? kargalar? geliyor akl?ma,
F?rsatç? ve ç?karc? le? kargalar?,
Kan emici yarasalar geliyor akl?ma,
Sonra seni dü?ünüyorum,
Ümitsizce bekledi?im seni,
Ölümü bekliyorum, ölümü ve seni
Do?acak güne?i beklerken,
Bu son gecem,
Bu son veda.
—————
Sanada elveda
Ey c?garam c?garam
Bir sen kald?n elimde
Ölümü çekiyorum her nefesimde
Sevdi?imden içiyorum sanma
Varsa param cebimdesin
Çak?yorum bir kibrit
Yak?yorum ucunu
G?k?n bile ç?km?yor
Tütünün kül
Duman?n ci?erlerimde hapis
Kokun siniyor üstüme
Ölü kokusundan pis
Kimsin sen kimsin?
Anamm?s?n babamm??
Yoksa yüre?imde sevdamm??
Sanada elveda diyorum
sen bana zehretmeden hayat?
—————
MUTLUYUM Y?NEDE
SEVD?G?M YANIMDA OLMASADA
KALB?M DOLU YANIM BO? OLSADA
YARILI YÜREG?M HEP KAN AGLASADA
MUTLUYUM Y?NEDE BU YALAN DÜNYADA
BELK? UNUTURUM SEN?
BELK? S?LER?M AKLIMDAN O GZL GÜNLER?
BELK? SEVER?M SEN?N YER?NE BA?KA B?R?N?
AMA UNUTMA ÇOK SEVD?M BEN SEN?
HAYAL KIRIKLIGINI M?SAF?R ETTT?M KEND?ME
KALB?M? YOLLADIM ÇOK UZAK YERLERE
KAPATTIM KALB?M?N KAPILARINI A?KLARA
SEVMEK ?STEM?YORUM BU YALAN DÜNYADA
DÜ?MANLARI GÜLDÜRDÜM KEND?ME
DOSTLARI A?LATTIM HAL?ME
DUY BEN? YALAN DÜNYA
MUTLUYUM BEN Y?NEDE
—————
Elveda
yoklu?um vuracak seni
en beklemedi?in bir anda
akl?na ben gelece?im
hiç dü?ünmedi?in bir anda
ve so?uk olacak ölümüm
sen duydu?unda
anlamadan gitti?ime
üzülece?im sadece
ba?ka her?ey
yokluk olcak
göreceksin
kimse
sevmeyecek
seni benim gibi
delice
gitmem son de?il
sonsuzluk olacak sana
her rüzgarda
her ya?mur
tanesinde
ben olaca??m
tenine dü?ece?im
nefesin olca??m
damarlar?nda ben
dola?aca??m
bak gör kimse
sevmeyecek
seni benim kadar
ve kimsede
anlayamayacak
senden ba?ka gidi?imi
ve gülüm seni bekleyece?im
cennetin kap?s?nda
cennete girmek için de?il
seni cennete u?urlamak için
bekleyece?im
cennetin kap?s?nda
her kovulu?umda
bir daha
bir daha
VEE unutma
seni çok sevdi
bu deli çok !!!
HO?CAKAL SEVG?L?M
—————
YOKLU?UMUN RESM?D?R
Att???m her ad?m benden uzakta
Bast???m her yerde yokmu?um me?er
Ç?rprn?rken ´ben´ denilen tuzakta
´Ben´ bana saplanan okmu?um me?er...
Akl?m kumsal iken, ben toz paresi
Ç?kt?kça yükse?e alçal?r oldum
Dü?ündüm derdimin nedir çaresi
Susarak konu?mak, sonunda buldum...
Esrarl? vuslata bir ad?m kala
Hasretin vecdiyle, ben kement att?m
Deryada bo?ulmak ne güzel bela
Batt?kça kurtuldum, ç?kt?kça batt?m...
Görünmez cevheri buldum diyerek
Körlü?ü kör ettim, deli bir ta?la
Bilmeyi bilmeden, bildim diyerek
Bo?lu?u doldurdum, dolu bir bo?la...
Nas?llar?n sebebini sorarken
Sualimi cevaplad?m ´niçin´de
Çoklu?umda yoklu?umu ararken
Yaln?z kald?m y???nlar?n içinde...
Sat?r sat?r böldü beni heceler
Her k?rk?m?, k?rka yard?m savu?tum
Bo?lu?umu kucaklad? geceler
Sessizlikte, gürültüyle bo?u?tum...
Var´da yoku, hayk?r?rken her seda
Akl?m ki, akl?m? ba??mdan ald?
O´na gidiyorum, bana elveda
Sonsuz olan sona, bir nefes kald?..
U?ur I??lak
—————
Veda
Sizden art?k son bir defa
Busenizi rica etsem
Demeden bize elveda
Bir nazar eder misiniz?
Onca y?l? bir lahzada
Silme mümkünü var m?d?r?
Ne olur son bir hat?ra
Tebessüm eder misiniz?
Ne olurdu bitmeseydi
Ömrümün güzel günleri
Unutamam o gözleri
Parlayan bir nur misali
Elveda ey beni ahzer
Elveda ey gonca dehen
Elveda ne zormu? me?er?
Elveda sana yasemen...
Ferhat Ero?lu
—————
VEDA BUSELER?
Sen ölüm mele?im
Kanamal? yürek çarp?nt?lar?m
Al???p da b?rakamad???m zehirim gibisin
Çaresiz kald?m firari elvedalara
?imdi tenine susuyorum
Sana soluyorum.
Bir çöküntünün VEDA BUSELER? bunlar
Kay?p anlar?n bedelini öderken söylendiler
?stemsiz hareketlerim bo?lukta.
Bu?ulu bir pencereden izliyorum
Gönül kafesimdeki sökükleri.
Avucumdan kay?p giden ya?amlar var
Unuttum dedi?im senlikler darmada??n.
Son kur?unum gözlerinde sakl?
Hadi durma
Vur beni
Sinemden içeri gir de
Sende öleyim
—————
Art?k Elveda
A?k?m? savurdum rüzgarlara,
Gidiyorum buralardan,
Art?k elveda...
Kalbim kan a?l?yor ama,
Karar?m? verdim, gidece?im,
Art?k elveda...
Çok kez denedim olmad? ama,
Bu defa ciddiyim,
Art?k elveda...
A?k?m? geri ver bana,
Sende kal?rsa dayanamaz bu yürek,
Beni anl?yorsun de?il mi?
A?k?m? geri ver bana.
Çok pi?man olacaks?n,
Beni çok arayacaks?n,
Ama bu k?r?k kalp, tekrar döner mi? Bilmem.
Sende karar?n? ver.
E?er git diyorsan,
Ben haz?r?m.
Ama ?unu iyi bil ki,
Benim gibisini Google'da bile bulamazs?n.
?imdilik ben gidiyorum.
Ama a?k?m? almadan olmaz.
Onu bana vermezsen,
Yakan? b?rakmam.
Ama geri verirsen,
Giderken arkama bile bakmam.
Son sözlerim olur ki,
"Art?k sana elveda..."
—————
Son Veda
Yalnizlik kalbini çaldigi anda
Gidersin iki ayri yoldan bam ba$ka hayata
Ve iki ki$i ayri dü$er
Sen kelimesi yok bu lugatta
Bugün yine yalnizim
A$kin artik zemin katta
Git arkana bakma hatta
Hayatta olduguna $ükr et
Terk ettim seni bunu hazm et
Kime niyet kime kismet SANA NEFRET
Bedduami bile vermem sana
Yetti artik anla sana
çekti gitti bu deli
Resimleri yirtip atsana
Bak sana muhtaçsin hatiralarima
Neler vermi$tim oysa sana
Kafana kur$un siksan yeri bu sözler sana eski Sevgilim
Sevemiyorum artik o gülü$leri
Bu i$leri biraktim sevi$leri
Sensizlige çoktan ali$tim, Yalnizlik ba$ tacim
Unuttum o eski günleri kuruttum göz ya$imi
Ve bu günleri ya$ar oldum seni dün e gömdüm öldün
Yalnizlik kapini çalacak tak tak
Aklini ba$indan alacak
Sanki umrumda'misin $erefsiz
Geldik bak burasi son durak
Ha haaaa gülecegim sana
Yapma gitme artik ne fayda dedim ya sana
Bu son veda son elveda
Kaçacaksin buralardan solacaksin bir gül gibi
Yanacaksin kor ate$lerde dumanin tütecek üstümde
Gideceksin ke$keler elinde dilinde benim sözlerim
Cebinde son elvedam son veda
—————
Sensiz Sessiz Elveda
Kac kere sens?z sens?z gecti
Ama hic bir gece
Seni bana get?rmed?
Gelmeyeceg?n? bile bile
Bekledim senelerce
Gozyaslar?mla aldat?yorum
Seni yoklugunda
Yaln?zl?g?mla paylas?yorum dertlerimi
Özlemler basucumda ayr?lm?yor
Mesafeler bitmiyor
Kuslarhaberini getirm?yor
Rüzgardaselam vermiyor
Olmayacak art?k
Yasanmayacak böyle
SENS?Z SESSIZ ELVEDA
—————
Veda
Maksad?m,
Ne k?rmakt?, ne de k?r?lmak,
S?radan sorular ve s?radan cevaplard?
Bekledi?im.
Bir kalemde silemezsin...
Ben...
Melek de?il, ilah de?ilim.
Dervi? de?ilim, ermi? de?ilim,
Havay?m, suyum, güne?im,
Topra??m...
K?saca her insan?m,
?nsan?m...
Benim tepkilerim,
Depremler yaratmal?
Volkanlar f??k?rtmal?,
Kas?rgalar yaratmal?,
Seller co?turmal?...
Bent vurulamayacak kadar,
Büyük olmal?...
Bunlar? silebiliyorsan evet
Henüz olgunla?mam??s?n,
Pi?men gerek... Hayat dergâhlar?nda.
Veda, senin karar?nd?.
Her fikre, her karara sayg?m var.
Ben...
Kuzey rüzgârlar?n?n,
Kara iklimlerinde büyüdüm.
Çöl s?caklar?nda kavrulup,
?lim dergâhlar?nda pi?tim.
K?r?ld?m ama e?ilmedim
Atomlar?ma bölündüm ama küçülmedim.
Ben hep ayn? yerdeyim
Bu yol... Ne yolcular gördü...
Ben al??k?n?m vedalara...
Ya sen... Al??k?n m?s?n?
Elvedalara
—————
ELVEDA B?TANEM
senin sevgine sar?ld?m durdum
gün geçtikçe sarard?m soldum
en sonunda derbeder oldum
elveda bitanem sana elveda
sende anlayacaks?n nas?l yand?g?m?
umut veren sözlerine nas?l kand?g?m?
karanl?k günlerini ayd?nl?k sand?g?m?
elveda bitanem sana elveda
sitem etsen neye yararki
bu yaram? kim sararki
bu öyle bir yaraki
elveda bitanem sana elveda
gözlerini aç son defa seyret beni
?iirlerimi önüne ser oku kendini
suç kimde gör kabahatini
elveda bitanem sana elveda
—————
ELVEDA A?KIM
Özledim...
Tuttu?um ellerini
Bakt???m güzel gözlerini özledim
Her?eyden önemlisi
Ben seni özledim.
Özledim ama bunu gelip sana söyleyemedim
Söyleyemem...
Öyle k?z?yorum ki kendime
Lanet ediyorum resmen
Seni seviyorum dedi?im güne
Zaman? geri alabilsem
Geri dönerdim o güne
?nanmazd?m o yalan sözlerine
Bakmazd?m o güzel gözlerine
Kand?r?lmazd?m bile bile...
Hala daha sol taraf?mda bir a?r?
Ad?n? duydu?um an ba?l?yor o s?z?
De?il 4 ay, 4 y?l da geçse unutamam seni sevdi?im
Engel olamam o s?z?ya
Olamam...
Art?k bundan bile utan?yorum
Sana yazd???m bu ?iirlerden
Çünkü sen bu ?iirleri haketmiyorsun
Benden çald???n bunca zaman?n ard?ndan
Beni özlemediysen hala
Elveda a?k?m, elveda.
Alt Kategoriler:
Veda sözleri
Veda mesajlar?

#2976

 
© 2015
AŞK