Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vefat Mesajlar? Taziye Mesajlar?

Vefat mesajlar? taziye mesajlar? sayfas? -
Topraktan geldik Topra?a Gidece?iz, Ya?ad???m?z Hayat?n hesab?n? Toprakda Verece?iz, Ac?n?z? Yürekten Payla??yoruz, Dualar?m?z? Kalpten Ediyoruz, ba??n?z Sa?olsun.
Merhuma Dualar?m?z, Ac?l? Ailesine Ba?sa?l??? Diliyoruz, Mekan? cennet ruhu ?ad Olsun.
Cennetin Suyu Ruhuna i?lesin Topra?? bol ruhu huzurlu Olsun Ba??n?z Sa?olsun.
Dualar?m?z Birlikte Olsun Dile?imiz Tek Olsun Mekan? cennet Olsun Ba??m?z Sa?olsun.
öLenle öLünmez, Ac?lar?m?z Bitmez Hayat?n gerçekli?i Bu i?te Dualar?m?z Birle?sin Bu Kötü Günde Ac?lar?m?z? Ufakta Olsa tesseli Edelim Birlikte, ba??m?z Sa?olsun.
Hayata Elveda Deyip öLüme Merhaba Diyen Ruhlara edelim hep birlikte dua ruhlar? ?ad mekan? cennet Olsun hepimizin Ba?? Sa?olsun.
Ac?y? kederi B?rakt? Bu Dünyada Dualar?m?zla Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce ALLAH'?m Merhuma, Ac?n?z? Payla??yoruz Gözya?lar?m?zla Ba??n?z Sa?olsun.
uzak De?il öLüm yak?n Bütün KUllara Güzel öLüm Nasip Etsin ALLAH bütün insanlara, Mekan?m?z Cennet Olsun Kabrimiz iman dolsun ALLAH'?n Huzurunda Günahlar?m?z Af Olsun Ba??m?z Sa?olsun.
öLüm her insana gelicek Ummad??? Bir Anda, iman?m?z? Kuvvetli Tutal?m Edelim ALLAH a dua, Ya?anm?? Güzel Günlerin hat?na öLümü unutmayaL?m Ac?y?da payla?al?m Bir Arada Ba??n?z Sa?olsun.
Rabbim cennetle müjdelesin ruhlar?m?z? hatalar?m?z? Dualar?m?zla Affetsin Dualar?m?z? kabul eylesin mekan?m?z? Cennetle Müjdelesin Ba??m?z Sa?olsun.
Vefat Eden De?erli Merhumun Ailesine Dualar?m?z?, Ac?l? Kederli Ailesine Ba?sa?l??? Diliyoruz.
öLüm geldi Ald? Sevenlerimizi, ALLAH'?n takdiri uygun gördü Ald? Ahirete, Dualar?m?z Sevdiklerimizle Ba??n?z Sa?olsun iyi Dileklerim Sizlerle.
Güzel Günde nas?l Yan?n?zdaysak Kötü gününüzdede herzaman yan?n?zday?z, Ba??n?z Sa?olsun.
Sevaplar? Günahlar?ndan Çok Olsun mekan? cennet olsun ba??n?z Sa?olsun.
insan do?ar büyür ya?ar ve öLür, önemli Olan Ya?ad??? Süre içindeki Görevleri Dualar?m?z Muhteremle Olsun Ba??m?z Sa?olsun.
üzüntüyle geçmez içimizdeki yara Dualarla Rabbimize Dua Edelim Mekan? cennet Eyliyelim, ba??n?z Sa?olsun Ac?m?z Bir Olsun.
Hayat?n Ac? gerçekleri Gelir bir gün Vurur Ummad???m?z Bir Anda, Ac?n?z? içten Payla??yoruz Ruhuna Dua Ediyoruz Ba??n?z Sa?olsun.
Yalan Hayatta Ne Yapt?ysak kendimize Ahiret Sorular?n? Haz?rlayal?m Fani yerimizde, ölümü?lerinizin Ruhlar?na Dualar?m?z?, Çekti?iniz Ac?y? Payla?arak ya??yoruz, Ba??n?z Sa?olsun.
Hayat?m?z? idame ettirmekte oldu?umuz fani dünyada Kötü gününüzde yan?n?zda Oldu?umuzu Unutmay?n?z, Ba??n?z Sa?olsun ALLAH Yard?mc?n?z Olsun.
Bir Gün gelir biter Bu canda Bir gün gelir Gülen Gözlerimiz A?lar bir Anda, herzaman Dua Edelim Kalbimizi temizleyeLim Ölümü Hayat?m?zda Hissedelim ba??n?z Sa?olsun.
cennetin güzellikleri ruhumuza i?lesin, ALLAH korkusunu Kalbimizden SilmeyeLim iman? hayat felsesi Olarak Bilelim, öLdü?ümüzde yerimizi Yapt?klar?m?zla Görelim Ba??n?z Sa?olsun.
ALLAH'?m Mekan?n? cennet Eylesin Dualar?m?z? Kabul Etsin, Ac?n?z? Sizinle payla??yoruz ALLAH Güç versin Ailesine ve yak?nlar?na.

#2795

 
© 2015
AŞK