Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vicdan ?le ?lgili Sözler

Dünyan?n en yoksul kölesi bile, kendi vicdan? içinde hürdür. Bledsoe

En mükemmel adalet, vicdand?r. Victor Hugo

?nsan, kendi vicdan?ndan bir?ey gizleyemez. Cheov

?yi bir vicdan en iyi yast?kd?r. C. Brentana

Hiçbir suçlu kendi vicdan?nda beraat edemez. Juvenal

?nsanlar kötülü?ü, arzular? kuvvetli oldu?undan dolay? de?il, vicdanlar? zay?f oldu?undan dolay? yaparlar. Stuart Mill

?nsanlar tuhaft?r! Fena bir?ey yapmakta olduklar?n? hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlar?n? susturacak bir sebep bulurlar. Halid Ziya U?akl?gil

?radene hakim ol, fakat vicdan?na esir ol. Aristo

Kapanmayan tek yara vicdan yaras?d?r. Public Cyrus

Kötü bir i?in en gizli ?ahidi vicdan?m?zd?r. Hz. Ömer r. a.

Vicdan, herkesin kom?usunu dövmek için ald??? fakat asla kendine kar?? kullanmad??? bastonlara benzer. Balzac

Vicdan?m?z yan?lmaz bir yarg?çt?r, biz onu öldürmedikçe. Balzac

Vicdan Allah'?n tatl? f?s?lt?s?d?r. Edward Young

Vicdan azab?, insan?n içinde bir Cehennemdir. Byron

Vicdan denilen ?ey birisinin bizi gözledi?ini ihtar eden histir. Mankeen

Vicdan, saadet ve azaplar?m?z?n ahirette de kayna??d?r. Rousseau

Vicdanlar?n?z sizi itham etmezse, ba?kalar?n?n itham?n?n hiç bir de?eri yoktur. Pierre Jeanne

#1170

 
© 2015
AŞK