Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo A?k Sözleri

En Güzel Victor Hugo A?k Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Victor Hugo A?k Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Victor Hugo A?k Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Victor Hugonun A?k Sözleri ;
Sevdi?iniz için ac? çekiyorsan?z, daha fazla sevin
Hiçbir ?eyin kusursuzu olmad??? gibi a?k?n da kusursuzu yoktur
A?k, meleklerin y?ld?zlara verdi?i selamd?r
A?k, ya hayat ya ölümdür
Kainat?n ufal?p bir varl?ktan ibaret kalmas?, tek bir varl???n geni?leyip Tanr?ya kadar eri?mesi;i?te a?k budur
Güne? on saniyee bat?dan çekilir
A?k kad?n?n kalbinden on senede batar
Sevmek, her ?eyi saydam hale getirmektir
Nerede gerçek evlilik varsa, orada a?k ve ülkü beraberdir
A?k bir deniz, kad?n onun k?y?s?d?r
A?k, meleklerirn y?ld?zlara verdi?i selamd?r
A?k?n orta derecesi yoktur
Ho?görmek ve affetmek a?k?n temelidir
A?k, bizde bulunan bir ate? noktas?d?r
Hayat bir çiçek, a?k ta onun bal?d?r
A?k, iki iken bir olmak demektir
E?i olmayan bir erkek, tetiksiz tabancaya benzer
Erke?e ate? veren kad?nd?r
Sevmek uçmak demektir.
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin sevilmedi?i bile bile Ama yine de bir umut ta??yorum Belki seven sevilir diye
Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r
Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsenBilki senin için yanan kalbimdir
Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm
Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin

#2850

 
© 2015
AŞK