Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo - Bu Çiçek, Senin ?çin

Doruktan senin için kopard?m bu çiçe?i

O sarp bay?rdan hani, suya iner ete?i

Kartal?n bildi?i yaln?z ve yakla?abildi?i

Sessizce seprilmi?ti kayan?n çatla??nda.

Gölgeler y?k?yordu burnun sa?r?lar?n?

Aç?kça görüyordum: bir yengi alan?nda

Nas?l k?z?l ve parlak bir utku an?t?

Olanca görkemiyle bir anda kurulursa

??te t?pk? öylece

Güne?in gömülüp gitti?i yerde gece

Bulutlardan bir tak yap?yordu kendine.

Yelkenliler bir bir erirken uzakta

Birkaç çat? e?imli bir vadinin dibinde

Parlay?p görünmekten ürker gibiydi sanki.

Sevdi?im, senin için kopard?m bu çiçe?i!

Evet, rengi uçuk ve koku yok tac?nda

Çünkü kökü da?lar?n bu çetin yamac?nda

Yaln?z su yosununun ac? tuzunu içmi?.

Dedim ki: garip çiçek, ?u tepenin üstünden

Bulutlar?n, yosunun ve teknenin gitti?i

Uçsuz bucaks?zl??a yolcu olmal?yd?n sen.

Git öyleyse bir kalbin

Her?yeden daha derin uçurumunda da??l

Ba?ka bir acun olan o gö?üste sol art?k

Gö?ün seni sular için yartt??? besbelli

Ben'se Sevda'ya adad?m i?te seni!

Rüzgar birbirine kat?yordu sular?;

Yava? yava? silinen

Belirsiz bir ???k kalm??t? yaln?z günden

Ah! nas?l ac?l?yd?m ve nas?l da derinden! . .

Dü?ler içindeydim ve kapkaranl?k Gece

Sonsuz titreyi?lerle doluyordu içime.

#2141

 
© 2015
AŞK