Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo - Diana

Bahçelerde ko?ard?k kiraz toplamaya

Paros mermeri gibi güzel ak kollar?yla

A?açlara t?rman?r, dallar? e?erdi.

Yapraklar ince ince ürperirdi rüzgarda.

Ak gerdan? güne?le, gölgeyle dalga dalga

Al meyvaya uzan?rd? incecik parmaklar?.

Kirazlar?n her biri bir ate? damlas?yd?.

Ard?s?ra ç?kard?m; baca??n? açarken

Tutu?an gözlerime usulca 'susun! ' derdi

Sonra ?ark? söylerdi.

Bazen ak di?lerinde türkü yerine meyva

-T?pk? o güzel erden, o yaban?l Diana-

O güzelim a?z?yla kiraz sunard? bana.

Duda??mda, konarken, bir sevda gülücü?ü

Dü?ürürdüm kiraz?, al?rd?m öpücü?ü...

#2148

 
© 2015
AŞK