Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Victor Hugo - Judith Gautier'e

Ölüm ile güzellik iki ?eydir çok derin

Karanl?k verir biri, di?eriyse gökmavi

?ki karde? çok korkunç, ve de bol, gür, verimli

?çerirler bilmece, ayn? zamanda gizi.

Ey han?mlar, ses, bak??, siyah sar???n saçlar!

Cezbediniz seviniz, parlay?n?z durmadan

Ey inciler denizde dalgalara kar??an!

Karanl?k ormanlarda, ey par?ldayan ku?lar!

Judith'le kaderimiz birbirimize çok yak?n

San?lacakt? görsek, yüzümüzde ve sende

En büyük uçurumlar görünür gözünüzde,

Fark?nday?m tinimde y?ld?zl? ummanlar?n;

Her ikimiz kom?uyuz, sizinle gökyüzünde,

Siz ki çok güzelsiniz, bense çok ihtiyar?m.

#2137

 
© 2015
AŞK