Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Virginia Woolf Sözleri

Kad?n kalbi mezar gibidir; Giren d??ar? ç?kmaz. Erkek kalbi bakkal gibidir; Giren ç?kan?n hesab? olmaz.

Herkes kendi geçmi?ini, kalbiyle bildi?i bir kitab?n sayfalar? gibi kapal? tutar ve dostlar? sadece onun ba?l???n? okuyabilir.

Zaman direklere çarpar. Kalakal?r?z. Duygudan yoksunuzdur, insan?n gövdesini ayakta tutan, art?k al??kanl?klar?n iskeletidir. O da bombo?tur zaten.

Ne ho? bir güzelli?i vard?r, hafif ad?mlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin!..

Gerçek filozof kürkünü kaybeden; ama pirelerinden kurtuland?r.

Asl?nda yaln?zca ya?ad?klar? an?n tad?n? artt?racak kad...ar bir incelik, bir ba?l?l?k, bir sevecenlik vard?r insanlarda. Sürüler halinde ava ç?karlar. Çölü tarar, hayk?rarak dalarlar bozk?ra. Dü?enlere dönüp bakmazlar bile. Yüzlerinde alç?dan maskeler vard?r.

Hepimiz birer mahkum de?il miydik? Geçenlerde çok iyi bir oyun okumu?tu, oyundaki adam hücresinin duvar?na bir ?eyler çiziyordu, hayat da böyleydi i?te. Boyuna duvara bir ?eyler çiziyorduk.

Ne tuhaft?r, insan ço?u kez postadan önemli bir ?ey ç?kmayaca??n? bilir de yine dört gözle mektup bekler.

#1354

 
© 2015
AŞK