Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vladimir İlyiç Lenin Sözleri

Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır.

Şiddet, elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır.

Komünizm zorla kabul ettirilemez.

İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.

Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.

Biz devlet dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı.

Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır.

Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere.

Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.

İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin, tarım emekçilerinin, köylülerin, asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.

Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.

#1358

 
© 2015
AŞK