Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Vladimir Vladimiroviç Nabokov Sözleri

Sadece dü?ünceler dünyas?nda de?il, eylemler dünyas?nda da ya??yoruz. Ard?ndaki ya?ant? olmadan sözcükler anlams?zd?r.

#1348

 
© 2015
AŞK