Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Warren Edward Buffett Sözleri

Birileri bugün gölgede oturuyorsa, uzun zaman önce birileri a?aç ekti?i içindir.

Size nas?l zengin olaca??n?z? söyleyece?im. Kap?lar? kapat?n. Di?erleri h?rsl?yken çekimser olun, di?erleri çekimserken h?rsl?.

Fiyat, ödedi?iniz; de?er ise elde etti?inizdir.

Bir bal??a karada yürümenin ne oldu?unu anlatabilir misiniz? Karada bir günlük yürüyü?, onun hakk?nda bin y?l konu?maktan iyidir. ?? hayat? da böyledir.

Sadece gelgit çekildi?inde, kimin ç?plak yüzdü?ünü anlayabilirsiniz.

Çocuk oyunlar?n? severim; varildeki bal??? avlamay? severim, ama varildeki su bo?ald?ktan sonra.

E?er yat?r?mc?ysan?z, varl?klar?n de?erinin ne olaca??yla ilgilenirsiniz; e?er spakülatörseniz, fiyatlar?n ne olaca?? ile ilgilenirsiniz, bizim oyunumuz bu de?il.

#1373

 
© 2015
AŞK