Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Whatsapp Durum Mesajlar?

Geçen Y?LLara ?haneT eTmeden;

Hergün Bir Ba?ka Sevmek Seni... !

bu hayata dikkat et insana alkolün sahtesi insan?n kahpesi çarpar.

Özlemek kolay; kar??ndakine bunu anlatmaya gelince ba?l?yor mesele.

Ben senin ad?n? bile söyleyemedim ki hiç kimseye.

Bir parçan? ba?kas?na veriyormu?um gibi geldi hep.

Ben ?raklarda suskun bir mevlevi..Sen ise kalbimin A?k-? k?yameti.."‹

Benden a?k? tarif etmemi beklemeyin. Çünkü edemem. A?k tarif edilemez muhte?em bir duygudur.

Verdi?i umudu geri alan ald??? ah? da güle güle kullans?n...

Çok Duydum Seninle Ölürüm' Diyeni

Ama Hiç Görmedim Benimle Ölüme Geleni..

Veresiye a?klar? ya?amaktansa

Dükkan? kapat?r?m daha iyi..!

Ba??n? Dik Tut Prenses Tac?n Dü?mesin.

Zamans?zd?r ayr?l?klar

Hayat ço?u zaman böyledir;

sevdi?in ba?ka sevenin ba?ka!

Sen ne dersen de bana ?stersen roman yaz.

Onu b? laf? kadr mutlu etmez ben?

Ne kadar sar?l?rsan sar?l b?rakt???n an özlersin...

sende kendimi buldum bende seni buldum sesinde hayat?m? buldum en önemlisi kalbinde kalbimi buldum...

Don't Panic!

"Tek ihtiyac?m neydi biliyor musun? Bir papatya yapra?? daha. " Edip Cansever

Oldum olas? içimde biri, Tüm gücüyle hiçbir ?ey olmamaya çal???yor...

K?r?lacak 206 tane kemi?iniz varken, aptal?n biri gelir kalbinizi k?rar .

"Gülmüyorsun ki. Gülsen kapanacak yüre?imde açt???n yara. " ?lhan Berk

"Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi hiç?" Özdemir Asaf

"Nas?l oluyor da insan, ya?am?na onca güzellik katm?? birini günün birinde bu kadar anlams?z bulabiliyor. " ?nci Aral

Denize k?y?s? olmayan insanlar? hiç sevemedim

Gerçek ne kadar ac? olursa olsun, hiçbir ?ey yalan kadar insan? yaralayamaz

Baz? insanlar birbirlerini bulduklar? an kaybetmi?tir

Bana senin oldu?un ?ehir laz?m

Bir erkek u?runa a?lad??? kad?n?, bir kad?n da affetmek istedi?i hâlde affedemedi?i adam? asla unutmaz

Dünyay? küçük gördü?ü için kendini büyük san?yordu

Tahammül gerek, Özlem iyice ars?zla?t?

Her an?, ne yapmam gerekti?ini dü?ünerek geçirdi?im için çabuk yoruldum. Bana müsaade

Ben dokunam?yorum, yazd?klar?m dokunsun

Bir seni görsün istiyorsan gözüm, bir beni görmeli gözün

Birçok insan, mutlu oldu?unu bilmedi?i için mutsuzdur

Cheer up, be happy. (Ne?elen mutlu ol)

Sen dü?ünürsün; ben uygular?m! i?te fark?m?z bu!

çok ?erefsiz göRdüm ama h?çbiR? sen?n Kader pRoFesyoneL de?iLdi..

Kardan adam olur, senden adam olmaz...

Herkes Dostum Olamaz..Hayat Benim Kimse Kar??amaz, A?ka Gelince Bir Kere Sevdim Bir Daha ??im Olmaz..!!

Sometimes when I close my eyes, I can't see. Tonight's the night. "

Hey there! i am using whatsapp. Cant talk whatsapp only.

if i had known, i wouldnt waste my life for you..

Bilseydim, ömrümü senin için wermezdim..

Zormu GeLdi Adam Gibi Sevmek..!!

There's just too much that time cannot erase

Zaman?n silemedi?i çok fazla ?ey var

Hayat?mdaki "Geri Dönü?üm Kutusu" hiç aç?Lmaz benim..

Tek bildi?im, bikerede siLdiqim!!

anca m??dem? buLandIr?rsIn Bu saatten s0nra.

kac qün sürmü? ne farkeder senLe her?ey ömre BedeL wars?n herkes Bizi k0nu?sun Bnm 0Ldun ya Bana yeter.. !

Playboy olmaya çal???rken k?zlar?n playstation? olanlar..! KOM?KS?N?Z!

adiLi?ine boncuk takta nazar de?mesin!!!..:d

U?runa ölmedim..U?runa ölünecek sand???m biri için ya?ad?m hep!

Anasayfa / Mobil / En iyi Whatsapp Durum Sözleri

En iyi Whatsapp Durum Sözleri

whatsapp

Whatsapp için derledi?imiz durum sözlerini sizlerle payla??yoruz. Sözleri inceleyerek ho?unuza giden sözleri kullanabilirsiniz. A?k, duygusal , komik , isyankar , ingilizce ve birçok sözleri a?a??da bulabilirsiniz.

Geçen Y?LLara ?haneT eTmeden;

Hergün Bir Ba?ka Sevmek Seni... !

bu hayata dikkat et insana alkolün sahtesi insan?n kahpesi çarpar.

Özlemek kolay; kar??ndakine bunu anlatmaya gelince ba?l?yor mesele.

Ben senin ad?n? bile söyleyemedim ki hiç kimseye.

Bir parçan? ba?kas?na veriyormu?um gibi geldi hep.

Ben ?raklarda suskun bir mevlevi..Sen ise kalbimin A?k-? k?yameti.."‹

Benden a?k? tarif etmemi beklemeyin. Çünkü edemem. A?k tarif edilemez muhte?em bir duygudur.

Verdi?i umudu geri alan ald??? ah? da güle güle kullans?n...

Çok Duydum Seninle Ölürüm' Diyeni

Ama Hiç Görmedim Benimle Ölüme Geleni..

Veresiye a?klar? ya?amaktansa

Dükkan? kapat?r?m daha iyi..!

Ba??n? Dik Tut Prenses Tac?n Dü?mesin.

Zamans?zd?r ayr?l?klar

Hayat ço?u zaman böyledir;

sevdi?in ba?ka sevenin ba?ka!

Sen ne dersen de bana ?stersen roman yaz.

Onu b? laf? kadr mutlu etmez ben?

Ne kadar sar?l?rsan sar?l b?rakt???n an özlersin...

sende kendimi buldum bende seni buldum sesinde hayat?m? buldum en önemlisi kalbinde kalbimi buldum...

Don't Panic!

"Tek ihtiyac?m neydi biliyor musun? Bir papatya yapra?? daha. " Edip Cansever

Oldum olas? içimde biri, Tüm gücüyle hiçbir ?ey olmamaya çal???yor...

K?r?lacak 206 tane kemi?iniz varken, aptal?n biri gelir kalbinizi k?rar .

"Gülmüyorsun ki. Gülsen kapanacak yüre?imde açt???n yara. " ?lhan Berk

"Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi hiç?" Özdemir Asaf

"Nas?l oluyor da insan, ya?am?na onca güzellik katm?? birini günün birinde bu kadar anlams?z bulabiliyor. " ?nci Aral

Denize k?y?s? olmayan insanlar? hiç sevemedim

Gerçek ne kadar ac? olursa olsun, hiçbir ?ey yalan kadar insan? yaralayamaz

Baz? insanlar birbirlerini bulduklar? an kaybetmi?tir

Bana senin oldu?un ?ehir laz?m

Bir erkek u?runa a?lad??? kad?n?, bir kad?n da affetmek istedi?i hâlde affedemedi?i adam? asla unutmaz

Dünyay? küçük gördü?ü için kendini büyük san?yordu

Tahammül gerek, Özlem iyice ars?zla?t?

Her an?, ne yapmam gerekti?ini dü?ünerek geçirdi?im için çabuk yoruldum. Bana müsaade

Ben dokunam?yorum, yazd?klar?m dokunsun

Bir seni görsün istiyorsan gözüm, bir beni görmeli gözün

Birçok insan, mutlu oldu?unu bilmedi?i için mutsuzdur

Cheer up, be happy. (Ne?elen mutlu ol)

Sen dü?ünürsün; ben uygular?m! i?te fark?m?z bu!

çok ?ereFsiz göRdüm ama h?çbiR? sen?n Kader pRoFesyoneL de?iLdi..

~hani senin iç?n at?Yodu ya
-sen öyle san gerekirse durdururum !

Kardan adam olur, senden adam olmaz...

Herkes Dostum Olamaz..Hayat Benim Kimse Kar??amaz, A?ka Gelince Bir Kere Sevdim Bir Daha ??im Olmaz..!!

Sometimes when I close my eyes, I can't see. Tonight's the night. "

Hey there! i am using whatsapp. Cant talk whatsapp only.

if i had known, i wouldnt waste my life for you..

Bilseydim, ömrümü senin için wermezdim..

Zormu GeLdi Adam Gibi Sevmek..!!

There's just too much that time cannot erase

Zaman?n silemedi?i çok fazla ?ey var

Hayat?mdaki "Geri Dönü?üm Kutusu" hiç aç?Lmaz benim..

Tek bildi?im, bikerede siLdiqim!!

anca m??dem? buLandIr?rsIn Bu saatten s0nra.

kac qün sürmü? ne farkeder senLe her?ey ömre BedeL wars?n herkes Bizi k0nu?sun Bnm 0Ldun ya Bana yeter.. !

Playboy olmaya çal???rken k?zlar?n playstation? olanlar..! KOM?KS?N?Z!

adiLi?ine boncuk takta nazar de?mesin!!!..:d

U?runa ölmedim..U?runa ölünecek sand???m biri için ya?ad?m hep!

BirGün P??Man oLupTa DöNerSen Geri... GöNüL Kap?M ac?K. AmA N*H qiReRsiN ?çeRi...!!!!

Kendini bi b*k sananLar.... Gerçekten Sand?g?n?z Gibisiniz...

Always Music, always Rock. (Daima müzik, daima rock)

I can be your Nancy, you can be my Sid.

Disconnect and self destruct one bullet at a time.

Sponsor Ba?lant?lar

Ne Kimsenin köpe?i olduk nede ba?kas?n?n köpe?iyle muhattap olduk...Uzaaaaa!

Can?m BiLe emanetken, kayBedecek neyim oLaBiLirki ?

KuzuLar Için Aglayan Kurtlarda vard?r Hayatta ...!!!

Hayat?na Son verece?im KUR?UN kadar DE?ERL? M?S?N acaba?herkes mi kusursuz??

hiç kimsenin yaras? yok mu sar?lacak?

herkes mi güçlü ; kimse a?lamaz m? dü?ünce?

BirGün P??Man oLupTa DöNerSen Geri... GöNüL Kap?M ac?K. AmA N*H qiReRsiN ?çeRi...!!!!

Kendini bi b*k sananLar.... Gerçekten Sand?g?n?z Gibisiniz...

Always Music, always Rock. (Daima müzik, daima rock)

I can be your Nancy, you can be my Sid.

Disconnect and self destruct one bullet at a time.

GitmeLer Sana Yak???yorsa ,

YoL VermeLer De Bana SevgiLi..!

Zengine Nerde ALd?n ,

Fakire Nerde BuLdun DerLer..

Hayat ??te

Bazen K?r?Lsam Da Susuyorum ,

K?rmaktan Korktugum ?çin..!

AkL?na Hiç GeLirmiydi ,

Hiç AkL?ma GeLemiyece?in..!

Seni qerçekten bulmak istesem,

Arasam bulurdum, ula??lmaz deqil U?RA?ILMAZSIN..!

Ne Olursa Olsun Hep Gülümse , Sen Kahrolup Üzülece?ine;

Hayat Ölsün Senin Tek Bir Gülü?üne

Kartlar? Kader Kar??t?r?r,

Biz Oynar?z

Ve A?k;

Bizans Kadar Kahpe Art?k.. !

Together we stand, divided we fall.

ben güçsüzüm dü?erim a?lar?m can?m ac?r yaralar?m ve

kusurlar?m var : s?rf bu yüzden insan?m !! s?radan?m ...

..ve bilio musunuz; insan maskeleri o yüzsüzlü?ünüze hiç yak??m?yo !!.... **

Zekan?n pe?inde ko?may?n aptall??? yakalars?n?z...

Konu?mak susman?n korkusudur

Ya sus-git ya konu?-gel..

ortalarda kalma

Yalan korkakl???n tortusudur

Dürüst kaba ol e?reti sayg?l? olma

muTLuLuqm kefenin olucak ben bEnI bIrAkIp GiDi?iNi atLattm intikam aLmaya gerekh biLe yokh BeNsIzL?K sAnA eWlAt AcIsI gB? KOyuCak

?nsan Bilmedigi ?eylerden Korkar Ben Her?eyi Biliyorum

Hayatta seyirciler ve oyuncular vard?r...Ben kurallar? koydum?steyen seyreder?steyen oynar...

Herkez ayn? hayatta kendini bir?ey sanma

heRKezz a$k?n?? yaZM?$ duvaRLara ka??tLaRaa.. Ben seN? saRd?m saqLAd?mm yaR?nLaRaa !

BeLqi de taNR? " do?Ru Ki$i " Yi taN?MaDan öNCe yaNL?$ Ki$iLeRLe taN?$MaM? O'Nu taN?D?G?mDa de?eRini BiLMeM içiN isTedi.. seN BeNim Ba$?ma geLen EN GüZeL ?eY !

art?k kendi kalemimle yaz?cam hayat?... durup üzülmücem biten tükenmzlere...!!!

HaYaT YeDeK oYuncuLarLa DoLuDuR ... !

Bo$aLan YeR Her ZaMaN DoLDuruLur ... !

Sahip olduklar?n gün gelir sana sahip olur. Her?eyi kaybetmeden asla özgür olamazs?n. Kontrolu b?rakdibe vur. Hayat? umursamaonunla dalga geç...

$imdi YerLerDesin eSki Pas Pas GiBi Fi$ini Çektim i$in Bitti ...

YaLn?zL??m?N ceWaB? Ortada! eN az?ndaN dier ?nsanLar gibi harcTm?orm Yüreimi.. Bu ysden yanL?s+ Husurluyum..

SaNa Dü$eN Susmak ÇeNeNi YoRMa SaYG?LaR. !!!

SanaLda day? oLanLar ndnSe babaM?n kaRs?s?nda kuzu oLuyoLar:

HayaT?mdaki "Geri Dönü?üm Kutusu" aç?Lmaz Hiç Benim... Tek biLdi?im bikerede SiLdi?im...

Hepiniz Benden Irak...Cehenneme Direk...

Güvendi?im tek ?ey aynaya bakt???mda gördü?üm ve yukar? bakt???mda göremedi?imdir...

Dü?meden bulutLarda ko?mam gereK!!.....

Küsmeden ku?Lara uçmam gereK!!!...

Bir gün e?er kayboLursam gözkyüzünde;

Tanr?dan izin aL?p dönmem gereK!!...

Gözümden Akan Ya?Lar, De?erimi BiLmeyen ?erefsizLere SadaKam oLsun.. !

Bana Bir Evet' de Dünyan?n Bütün JelibonLar? Senin Olsun

sen iikii yüzLüsün ... hangii tarafiina tüküreyim?!!

+18+ (beyin ya?? )

ChoqLu Ki$iLik BosukLuqu..Herkes bir orTam..

Tak?Lm?? PLak Gbi Kendinizi TekrarL?yosunuzz ^^

YanL?zL??k henüz 1bebeK qünden qüne büyüyecek !

deqiLim sizin qiBi oLmamDa qökDeLenLerDeN tüküRüCem suraT?n?Za, aLayIna x)

?üpheciLi?imin seBeBi insanLar Ya da insan oLup insanL?k d?$? roL yapanLaR..!

?kinci EL Övqü TüccarLar? Vars?n BoL BoL Konu$sun. Benim Satacak MaL?m Yok Ki Öwqüye ?htiac?m OLsun..!

B?kt?m Bütün Çakma *KRON?CK'Lerden !!!

Att?q?m?z her ad?m senkronize.. (:

Beyniniz qbi sizde küçüksünz...

Ruhumn fi$ini çekmk isdiOrm..!..

Elektronik etkiye ?izofrenik tepki verdim sadece..!

" qüLmek kime yak???or ? " sorusuna >> MiLyon kere cewaB?ms?n !! "

Choqq $erefsiz qöRdüm ama Hic Biri Senin Kadar ProfesyonaL DeqiLdi..!

DüqünLerde yan?na qeLip seni dürterek "s?ra sana qeLdi" diyen ya?L?Lardan s?k?Ld?ysan sende ayn?s?n? cenazeLerde onLara yap... ehehee

ÖzenTi.. KaSIntI wB..GençLik.. ! $iddetLe ?ddaa ediyoRum Bu GençLeR Daha Çok Genç xP

HisLerimdeN emiN de?iLim, beLki pLatonik! FazLa sakindi Bu çocuK ?imdi Bir ALkoLick!

PsikoLojim Bosuk Yay?nda Emei Geçen Her Kesn:S

D??arda Bana Bakanlar Umrumda Olmaz Çünkü ben Normalim onLar AnormaL . !

aRam?sa qiRene 1 teqmeee..

SaNa kaR$? Nötr =)

T?k..! T?k..! Kim o ?..! (-Bhen A$k..!-)Bi Si*Tir qiT yha..!

VodafoNe ne demi$??..an? ya$a..! =)

..ruHunuzZa veRneL dayaSam yumu?aRm? x|

Onun qüseL oLmas? iÇin makYaJ deqiL modifiye Las?m..!

- Ey salak qençLik. Bu kutsaL vatan msn'den-eMaiL'den at?Lan mesajLarLa kurtuLmaz. ÖküzLüqün Lüzumu yok ... ^^

MaLLardan uzak. HayvansaL ve saLaksaL ki$iLikLerden uzak. qerçek insanLarLa Yeni Bir hayat*

#747

 
© 2015
AŞK