Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Whatsapp Durum Sözleri

Neyim olursan ol da hayal k?r?kl???m olma. Oras? çok kalabal?k, tan?yamam seni.

Laf?n bile geli?i var, sen hala neredesin?

Her ?eyi bo? verdim, bo? verdiklerimin aras?na ho? geldin...

Hiç kimse senin kadar fikrime huzur de?il...

Bir otobüs a?k?yd? belki bizimkisi benim yolum "son durak" seninkisi "müsait bir yer'di...

Tek ki?ilik miydi bu ?ehir, sen gidince bombo? kald?...

Hadi takas edelim bir ?eylerimizi... Mesela gülü?ünden ver ömrümden al...

Her konu?mak isteyi?inde, ona bak?p susmakt?r a?k...

Kalbime söyleyemedim gitti?ini, seni halen benimle biliyor...

Yaln?zl???m; hayat?m?n tek s?rda??...

"Gitmek" sadece bir eylemdir. "Unutmak" ise kocaman bir devrim...

Oluruna b?rakt?m seni; olmazlar?n bende kald?...

Karla kar???k â?k' ya??yor bugünlerde ve bana dolu dolu' sen' dü?üyorsun...

Elveda dercesine bakan gözlerine eyvallah çeker giderim...

Bilgisayar?mda hiç dinlemedi?im ?ark? gibisin, silmeye de k?yam?yorum.

Bende duran zaman sende nas?l geçiyor?

"UNUT" demekten daha büyük bir küfür yoktur benim yüre?imin lügatinde...

Beni unutarak de?il, severek ba???la.

S?rf seninle di?er tarafta kar??la?mamak için, helal ediyorum hakk?m?...

Galiba ben bu a?kta iyi halden müebbet yedim.

Bunlar da geçecek ?üphesiz. Seni unutmama kaç yüzy?l kald? ki...

Önceden alt?n? çizdiklerimin ?imdi üstünü çiziyorum...

Ancak yaradan dener kulunu, insan insan? denerse kalp hüküm giyer...

Karantinaya ald?m yar?n?m?. Kimse giremeyecek...

Hayat?n her cilvesine al??t?m. Yaln?z senin yoklu?una al??amad?m...

Mevsimin suçu yok, yoklu?un so?uk...

Bizimkisi bir a?k hikâyesi de?ildi, bizimkisi a?kt? gerisi hikâyeydi.

Ne kadar sar?l?rsan sar?l b?rakt???n an özlersin...

Kaç lisan bilirsen bil; terk edilmeyi, yüre?ine tercüme edemeyeceksin.

Yeni bir durum yok can?m her ?ey ayn?...

Farkl?y?z i?te... Sen gül'ü severdin. Ben gülü?ünü sevgili...

?çimde ölen biri var...

Ne kadar seni yazmaya kalksam, akl?mdaki seni m?sralara s??d?ram?yorum...

Bu yaln?zl?k benim ili?meyin...

Ben istemem öyle, iki günlük sevgi, yüre?in varsa bir ömür sev beni.

Üzülme ne olur, bugünler dün olur...

Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar i?te. Tavan? kadar soka??n ve dibi kadar cehennemin...

Sessizli?i dinle, söyleyecek çok ?eyi var...

Giderek daha çok seviyorum seni demi?ti. O yüzden gitti demek ki...

Baz? insanlara verdi?im de?eri geri almak istiyorum...

Ke?ke baz? insanlar için imalat hatas? var, geri topluyoruz' deseler...

Sen bana gel desen ben kavimler göçüyüm...

Ak?ll? telefonmu?. Kar?? taraf aptal olunca, telefon ak?ll? olsa bile i?e yaram?yor.

Her ?ey senin, senin için...

Yan?ltmas?n seni melek bak??lar baz?lar?n? ?eytan bile ayakta alk??lar...

#678

 
© 2015
AŞK