Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Will Rogers Sözleri

Herkes cahildir... Farkl? konularda...

Do?ru yolda bile olsan?z, e?er oturuyorsan?z, sizi ezip geçerler.

Do?ru yolda olsan?z bile hareket etmedi?iniz sürece ba?kalar? taraf?ndan geçilmeye mahkumsunuz.

Bizi s?k?nt?land?ran bilmediklerimiz de?il, do?ru zannetti?imiz ?eylerdir.

Sava??n içinden diplomasiyi ç?kar?n, her ?ey bir haftada ray?na girer.

Kahramanl?k, en k?sa ömürlü u?ra??lardan biridir.

#1456

 
© 2015
AŞK