Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Blake Sözleri

A?k hatalara kar?? daima kördür, daima mutluluklara meyillidir. Kanun tan?maz, kanatl?d?r ve tutuklanamaz.

Kurallar?n bütün zincirlerini k?rar geçer.

Kimilerini gözya?lar?na bo?an a?aç, kimileri için yaln?zca yolu t?kayan ye?il bir engeldir. ?nsan?n kendi neyse, gördü?ü de odur.

Ya?ayan hiçbir ?ey kendi ba??na ve sadece kendisi için ya?amaz.

Hapishaneler yasalar?n ta?lar?yla, genelevler dinin biriketleriyle in?a edilir.

Yetenden fazlas?n?n ne oldu?unu bilmezsen neyin yeterli oldu?unu asla bilemezsin.

Yüzü ???ldamayan, hiç bir zaman y?ld?z olamaz.

Büyük i?ler insanlarla da?lar kar??la??nca meydana gelir.

?stedi?ini yap, bu dünya bir romand?r ve çeli?kilerden meydana gelir.

Dünyay? bir kum taneci?inde görebilmek.

Ya?ayan hiçbir ?ey kendi ba??na sadece kendisi için ya?amaz.

#1479

 
© 2015
AŞK