Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Cuthbert Faulkner Sözleri

A?k? kitaplara soktuklar? iyi oldu, yoksa belki de ba?ka yerde ya?ayamayacakt?.

Ac?l? bir hayatla hayats?zl?k aras?nda bir seçim yapmam? söyleseler, hiç duraksamadan ac?l? hayat? seçerim. ?nsanlar hayat?n ne kadar kötü oldu?unu söylerse söylesinler, ben umudumu asla kaybetmedim. Henüz nas?l umut kaybedilece?ini ö?renmedim

Geçmi? asla sona ermez, hatta geçmez bile.

#1477

 
© 2015
AŞK