Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Godlam Sözleri

Sevgilisi olunca tüm arkada?lar?n? ask?ya alan ki?inin as?l dram?, sevgilisinden ayr?l?nca ba?lar.

Erkekler güzel kad?nlar? severler; ama kad?nlar, sevdi?i erkekleri yak???kl? bulurlar.

ama ile ba?larsa bir sözün ; O sözün sonunda ya bir istek vard?r yada hüzün

Aldatan? aldatmaktan bir zevk alabilirsin; ama seveni aldat?yorsan, karaktersizsin.

Ne hissettiysen onu söyle, gitmek isterse b?rak gitsin. "Çünkü a?k bir film gibidir, oturup iki defa izlemeyeceksin.

Çok defa terkedildim, ama üzülmüyorum çünkü bu kaderimdendir. ama asla terkeden olmad?m bu da benim karakterimdendir...

Bo?ver takma karaktersizleri, b?rak kendi yalanlar?yla kals?nlar..Sen onlar gib...i basitle?me sak?n, yapt?klar?ndan utans?nlar.

Bütün Hayat? boyunca, Oyuncak Ay?'ya sar?L?p uyuyan bir k?z?, büyüdü?ünde sevgili seçimi yüzünden ele?tiremezsin.

#1506

 
© 2015
AŞK