Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Golding Sözleri

Bir kad?n, erke?in gölgesinde ya?amayacak kadar ak?ll?; ama o gölgede dinlenmeyi bilecek kadar duygulu olmal?.

Her kad?na sahip olmaya çal??an adam bir kad?na hasret kal?r; bir kad?na sahip olan adam, her kad?n? kendine hayran b?rak?r.

B?rakt???n yerde olabilirim; ama b?rakt???n gibi de?ilim.

Bir erkek seni mahvetmeye yemin ettiyse; merak etme, içer ve kendine eder; ama bir kad?n yemin ettiyse kesinlikle mahveder.

Sevgilin geçmi?ini sormuyorsa; merak etmedi?inden de?il, S?ran?n kendi geçmi?ine gelece?ini bilmesindendir.

E?er bitmi? bir ?ey sana ac? veriyorsa, duydu?un ac? o ?eyin kendisinden de?il; verdi?in de?erin ona de?memesindendir.

Kimse bana ya?amak isteyip istemedi?imi sormad?. O halde bana kimse nas?l ya?amam gerekti?ini söyleyemez .

Sevdiklerinize zaman ay?r?n, Yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ay?r?r...

#1504

 
© 2015
AŞK