Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Hazlitt Sözleri

Giysilerini kendilerinin en önemli yan? sayanlar genellikle giysilerinden daha de?erli olamazlar.

Özgürlü?ü sevmek ba?kalar?n? sevmektir, iktidar? sevmek kendimizi sevmektir.

Saf iyilik belli bir süre sonra kaybolur, de?i?iklik ve hareket ister; A?k ise al??kanl?k yarat?r sonra ya i?rençle?ir ya da s?radanla??r. Nefret ise ölümsüzdür.

?nsanlar?n gerçekten anlad?klar? çok k?s?tl? bir alandad?r: Günlük ili?kileri ve tecrübelerine, bilme f?rsatlar? olan ?eylere ve ö?renmeleri ya da çal??malar? gereken güdülere ba?lanm??t?r. Geriye kalanlar gösteri? ve düzenbazl?ktan ibarettir.

Biz bir öyküyü iki kez anlatmay? pek severiz, fakat onu bir kereden fazla dinlemeyi asla.

Dü?manlar?n?z? kötülemeyin; onlar sizin eserinizdir.

An?ta lay?k olanlar?n ona ihtiyaçlar? yoktur.

#1423

 
© 2015
AŞK