Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William James Durant Sözleri

Hayattaki gelecek korkusu, a?ktaki gelmeyecek korkusu yan?nda hiç kal?r.

Masallar; küçükken uyuyuncaya kadar, Büyüyünce de uyanana kadard?r.

Bilgimiz, sürekli geni?leyen bir cehalet çölünde gittikçe uzakla?an bir serap gibi.

Büyük bir medeniyet içten zay?flat?lmad??? sürece fethedilemez.

Altm?? y?l önce her ?eyi biliyordum, ?imdiyse hiçbir ?ey bilmiyorum; e?itim cehaletin yava? yava? ke?fedilmesidir.

Kur'an saf ve sade ruhlara dünyada mevcut imanlar?n en saf?n? , en aç???n? ;dini merasimi en sade alan?n? ve bilhassa putperestlik ve papazl?kla alakas? olmayan ?eklini etmi?tir.

#1478

 
© 2015
AŞK